Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2017

Svet na tvoj obraz 2017
Matúš Szalontai- Karma
Rosie - Priatelia
Jakub Kadera - Dobi Zem, hovorili...bude to sranda, hovorili

Šiesty ročník súťaže Svet na tvoj obraz 2017 pre amatérskych výtvarníkov sme vyhlásili v auguste tohto roku. Teraz, po polroku prijímania, vyhodnocovania, zverejňovania súťažných prác a hlasovania za najlepšiu z nich poznáme víťazov jednotlivých kategórií i celkového víťaza súťaže.


Súťažiaci zápolili v kategóriách:

1. Science fiction

2. Fantasy

3. Komiks

Toho roku boli oproti minulým ročníkom kategórie Fantasy a Science fiction pozoruhodne vyrovnané. Čo nás veľmi teší, zaznamenali sme nárast súťažných prác v kategórii Komiks, a to nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny. Súťažiaci toho roku viac dbali na pravidlo zasielania dosiaľ nezverejnených prác a tak isto viac stavili na originalitu a menej na napodobňovanie alebo dokonca na fanarty.

V priebehu súťaže nedošlo k žiadnym nemilým situáciám a drobné komplikácie boli operatívne vyriešené. Súťažiaci i hodnotitelia pristupovali k vlastným i cudzím prácam s konštruktívnou kritikou a najmä s pochvalami. Veru si ich súťažné práce zaslúžili!

Do hlasovania sa zapojili viac ako tri stovky hlasujúcich. Bohužiaľ, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, takmer tretina nerešpektovala podmienky hlasovania o víťazovi súťaže Svet na tvoj obraz, t. j. hlasovali za menej ako štyri súťažné práce, resp. nevyplnili hlasovací formulár. Takéto hlasy skončili diskvalifikáciou, čo je na škodu, pretože títo hlasujúci nielenže nepomohli svojmu favoritovi, ale sami sa pripravili o šancu dostať sa do žrebovania o cenu pre seba.

Postupne sa však vykryštalizovali víťazi jednotlivých kategórií a aktívne sa drali na vrchol rebríčka.

Po skúsenostiach z minulých ročníkov sme sa rozhodli trochu pozmeniť spôsob záverečného hodnotenia. Čitatelia sa pomocou verejného hlasovania stali piatym porotcom. Body od čitateľov sa na konci hlasovania zrátali a určili poradie, podľa ktorého sa obrázkom pridelili porotcovské body od 1 do 22 (súťažných obrázkov je 22). Teda obrázok s najväčším počtom hlasov od čitateľov dostal 22 bodov, druhý obrázok 21 až po posledný, ktorý dostal 1 bod. Tieto body sa potom prirátali k bodom od odbornej poroty v zložení: výtvarníčka Martina Pilcerová, komiksový kritik Peter Šufliarsky, grafik Rastislav Weber a gestorka súťaže Alexandra Pavelková. Súhrnný počet bodov rozhodol o víťazoch jednotlivých kategórií. Ten, kto získal úplne najvyšší počet bodov, sa zároveň stáva absolútnym víťazom súťaže za rok 2017.


A výsledky sú takéto:

Na prvom mieste v celkovom hodnotení sa v tomto ročníku umiestnil Matúš Szalontai so súťažnou prácou Karma, a tým sa už stáva absolútnym víťazom súťaže Svet na tvoj obraz 2017. Zároveň tak Matúš Szalontai prerušil reťaz víťazstiev kategórie Fantasy a prvýkrát sa víťaznou kategóriou v súťaži stáva Komiks.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

Kategória Fantasy:

1. Rosie: Priatelia. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a knihy od našich sponzorov.
2. Gabriela Stančík: Metamorfóza, získava diplom za 2. miesto v danej kategórii.
3. Ľubomír Krajcár: Škriatok Rešetliak, získava diplom za 3. miesto v danej kategórii.

Kategória Science fiction

1. Jakub Kadera: Dobi Zem, hovorili…bude to sranda, hovorili. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a knihy od našich sponzorov.
2. Ladislav Dlhý: Mrazonaut, získava diplom za 2. miesto v danej kategórii.
3. Vangarrett: Hrozba supernovy, získava diplom za 3. miesto v danej kategórii.

Kategória Komiks

1. Matúš Szalontai: Karma. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a knihy od našich sponzorov.
2. Matúš Szalontai: Lov, získava diplom za 2. miesto v danej kategórii.
3. Foxter: Príhody Šírskeho Jorka, získava diplom za 3. miesto v danej kategórii.


Víťazov jednotlivých kategórií dostanú zaujímavé ceny od sponzorov, vydavateľstiev Artis Omnis, Ikar, Hydra, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, CREW, vydavateľstva audiokníh OneHotBooks a redakcie denníka Fandom SK. Okrem toho sa autorom ocenených súťažných prác otvára perspektíva honorovanej spolupráce s knižnými vydavateľstvami, redakciami časopisov, kreatívnymi tímami a pod., čo môžu dokladovať úspešní súťažiaci z predchádzajúcich ročníkov.

Odmenu od redakcie denníka Fandom SK, získava vyžrebovaný hlasujúci, ktorým je Zuzana Fajnorová zo Starej Turej.

Všetci ocenení i vyžrebovaný výherca budú oslovení e-mailom a po dohode im postupne zašleme ceny. Taktiež budú oslovení mailom tí súťažiaci, ktorí svojimi prácami zaujali záujemcov o ďalšiu spoluprácu s nimi.

Víťazom gratulujeme, ostatným účastníkom držíme palce v ich ďalšom snažení a so všetkými sa tešíme na ďalší ročník súťaže Svet na tvoj obraz 2018, ktorý budeme vyhlasovať v auguste nasledujúceho roku.


Celkové výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2017

 1. Matúš Szalontai: Karma, K, 58 bodov, 1. miesto kat. Komiks
 2. Rosie: Priatelia, F, 54 bodov, 1. miesto kat. Fantasy
 3. Jakub Kadera: Dobi Zem, hovorili…bude to sranda, hovorili, SF, 52 bodov, 1. miesto kat. Science fiction
 4. Gabriela Stančík: Metamorfóza, F, 49 bodov, 2. miesto kat. Fantasy
 5. Ľubomír Krajcár: Škriatok Rešetliak, F, 48 bodov, 3. miesto kat. Fantasy
 6. Matúš Szalontai: Lov, K, 48 bodov, 2. miesto kat. Komiks
 7. Ladislav Dlhý: Mrazonaut, SF, 47, bodov, 2. miesto kat. Science fiction
 8. Ana Paul: Treehouse, F, 47 bodov
 9. Vangarrett: Hrozba supernovy, SF, 44 bodov, 3. miesto kat. Science fiction
 10. Ana Paul: Spacebar, SF, 43 bodov
 11. Erika Kostová: Rusalka, F, 40 bodov
 12. Matúš Túroci: Dezintegrácia, F, 40 bodov
 13. Foxter: Príhody Šírskeho Jorka, K, 39 bodov, 3. miesto kat. Komiks
 14. Alex Dawn: Víla lesného prameňa, F, 38 bodov
 15. Foxter: Šrobot, SF, 38 bodov
 16. Ka-Thami: Cyber geisha, SF, 37 bodov
 17. Veronika Hosťovecká: Korisť, F, 36 bodov
 18. Galibalix a Anarah: Coming Back to Life, K, 36 bodov
 19. František Rudík: Kontakt, SF, 29 bodov
 20. Stenlly: Známka, K, 28 bodov
 21. Stenlly: Súboj s drakom, K, 27 bodov
 22. Stenlly: Evolučná teória kolesa, K, 24 bodov

Víťazom gratulujeme, ostatným účastníkom držíme palce v ich ďalšom snažení a so všetkými sa tešíme na ďalší ročník súťaže Svet na tvoj obraz 2018, ktorý budeme vyhlasovať v auguste nasledujúceho roku.


22. decembra 2017
Alexandra Pavelková