Výsledky súťaže Literárny Zvolen 2023

Literarny-Zvolen-2023

V dňoch 11. – 13. augusta 2023 sa konalo vyhodnotenie 29. ročníka celoštátnej literárnej súťaže Literárny Zvolen 2023.


Počas víkendu 11. – 13. augusta 2023 sa vo Zvolene stretla tridsiatka autorov a autoriek, pre ktorých bol pripravený bohatý program pozostávajúci z rozborových seminárov zaslaných textov, rôznorodých workshopov a sprievodného kultúrneho programu v podobe divadelného predstavenia, koncertu, besied s etablovanými autorkami či literárneho kvízu.

V sobotu 12. augusta sa v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže, kde získali traja autori – jeden v každej kategórii – hlavnú cenu. Hlavná cena je cenou Národného osvetového centra a patrí k nej odborný mentoring. Mentormi pre tento rok sú básnik a literárny kritik Viliam Nádaskay, prozaička Weronika Gogola a prozaik, žurnalista a dramatik Karol D. Horváth. So svojimi zverencami sa stretnú počas septembra a spoločne budú pracovať a pomáhať im v tvorbe až do konca roka.

Odbornú porotu 29. ročníka Literárneho Zvolena tvorili: Balla, Weronika Gogola, Dominika Moravčíková, Viliam Nádaskay, Alexandra Pavelková, Martin Hatala a Juraj Búry. Porotcovia hodnotili súťažné práce v troch kategóriách:

  • Poézia
  • Próza
  • Žánrová próza (science fiction, fantasy a horor)

Výsledky súťaže Literárny Zvolen v kategórii Žánrová próza

Hlavná cena

Matej Tuniak Lipták (mentoring Karol D. Horváth): Posledný diel Alexandra

Zlaté pásmo

neudelené

Strieborné pásmo

Dušan Kočlík: Kráľovná
Kamila Pribišová: Dori
Natália Gajdošíková: Kúsok svetla

Bronzové pásmo

Adam Liberčan: Breza
Rebeka Romana Beňová: Kone zo Zelených pastvín
Martina Hajtingerová: Na šťastné konce
Katarína Holcová: Kedy príde On?
Lucia Hoštáková: Major Manuet, Lásia a Mrena La-Pu
Martin Bínovský: Antikvariát


Kompletné výsledky súťaže Literárny Zvolen a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke organizátora súťaže.


Zborník ocenených textov nájdete tiež na stránke organizátora súťaže.


Súvisiaci link

Vyhlásenie súťaže Literárny Zvolen 2023


16. augusta 2023
Fandom SK - PR
Zdroj informácií