Vyhlásenie XXIII. ročníka súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického

literarna sutaz kniznica kosice

Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice, vyhlasuje XXIII. ročník súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického.


Kto sa môže zúčastniť:

 • Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl
 • Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Témy pre poéziu a prózu pre rok 2018:

 • Keď si oblečiem plášť neviditeľnosti
 • Plastová krajina/Krajina, kde je všetko z plastu
 • Konečne som si našiel/našla skutočného priateľa/priateľku

Termín doručenia:

Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 28. 3. 2018.

Adresa pre doručenie:

Súťažné práce zasielajte ako prílohu mailu na adresu: sutazekniznica@gmail.com

Termín slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže:

Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené 3. mája 2018 o 10.00 hod. v pobočke LitPark, areál Kasární/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice.

Porota:

 • Andričík, Marián, doc., PhDr., PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
 • Andričíková, Markéta, Mgr., PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
 • Gavura, Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD., Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Karpinský, Peter, PhDr., PhD., Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Formálna úprava literárnych prác:

 • Formát strany: A4 (297× 210 mm)
 • Okraje textu: normálne, t. j. 2,5 cm zhora; 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
 • Riadkovanie: 1,5
 • Veľkosť písma: 12 bodov, typ písma Times New Roman

Rozsah prác:

 • Próza – maximálne 5 normostrán
 • Poézia – maximálne 4 normostrany

Povinné údaje na 1. strane:

 • Meno a priezvisko žiaka
 • Názov témy
 • Meno pedagóga
 • Názov školy
 • Trieda
 • Vek

Pre ďalšie informácie prejdite na stránku súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického.


9. marca 2018
Fandom SK - PR