Vyhlásenie súťaže O najlepšiu fantasy 2014

Literárna súťaž

Klub Julesa Verna Praha a klub 451 stupňov Fahrenheita Košice vyhlasujú XXV. ročník súťaže O najlepšiu fantasy 2014.

Zaslané príspevky musia spĺňať podmienku, že ide o fantasy – nechceme rozprávky pre deti, ani SF (jedine so silnými prvkami fantasy ), ani mystické horory o sťahovaní duší. Počet drakov, čarodejníkov, magických mečov, bojovníkov, mágie ani unesených princezien nie je obmedzený. Môžete napísať temnú fantasy, kde pre samú mágiu nie je vidno ani na krok, môžete napísať humornú fantasy, môžete napísať ďalšie pokračovanie Conanových dobrodružstiev – fantázia má dvere dokorán. Príbeh by však mal obsahovať prvky iracionálna, ako už je to vo fantasy zvykom.

Príspevky zasielajte písané čitateľne strojom alebo vytlačené z počítača v dvoch kópiách, rozsah ľubovoľný – od jedinej vety po kufor napchatý rukopismi. Zaslané práce nesmú byť inde publikované ani zaslané do inej literárnej súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť autori, ktorí už vydali vlastnú knihu alebo zbierku poviedok.

Usporiadatelia súťaže majú právo na jedno uverejnenie súťažných prác v publikáciách Klubu Julesa Vernea Praha alebo 451 stupňov Fahrenheita Košice alebo budú publikované v časopise Pevnost alebo XB – 1.

Poroty zasadajú v Prahe a v Košiciach a vyberú užší kruh autorov nominovaných na víťaza. Už len táto nominácia dáva právo byť pasovaný na rytiera Rádu fantasy s titulom Lady alebo Sir. Víťaz bude vybraný z rytierov Rádu fantasy a dostane titul Nositeľ meča a skutočný meč.

Svoje príspevky posielajte najneskôr do 31. 7. 2014 na adresu Egon Čierny, Matěchova 14, 140 00 Praha 4.


Do bohatej histórie súťaže, z ktorej vzišli mnohí už známi autori, môžete nahliadnuť na stránkach klubu Julesa Vernea.


15. januára 2014
Fandom SK - PR