Výber Ceny Fantázie 2010

Fantázia 2010, kolektív

CeFa 2010 - zborník

V ôsmom ročníku súťaže Cena Fantázie súťažilo 73 poviedok od 64 autorov. Celkovým víťazom sa po siedmich rokoch naopokon konečne stal muž, Tomáš Straňák, s textom Čierna odroda. Druhé miesto obsadila Soňa Lantajová (Dračica), tretie Zuska Stožická (Mamut farby malinového lekváru).

Zuska Stožická zároveň získala špeciálnu cenu Bibliotéky.

Zborník obsahuje okrem piatich finálových poviedok, ktoré v druhom kole súťaže bojovali o prvenstvo, päticu ďalších próz vybraných editorom Ivanom Pullmanom. Plus jeden bonusový text spomedzi súťažných poviedok projektu Sci-fi poviedka roku 2010 (Lucia Halčínová, Na cestách).

Pri akomkoľvek hodnotení treba vziať do úvahy fakt, že antológia nemôže byť kvalitnejšia ako súťažné príspevky. Ivan Aľakša v úvode (Literárnerotogénne zóny fantastiky) trefne pripomína, že: skúsení špičkoví autori nemajú dôvod zapájať sa do literárnych súťaží a teda: „zborník z literárnej súťaže nemá ambíciu zachytávať ‘to najlepšie‘ , čo sa na Slovensku v danom roku v príslušnom žánri napísalo, jeho ambíciou je nájsť nové inšpirácie, nových autorov, nové trendy.“

Vlastne mi neostáva než odporučiť vlastný čitateľský zážitok, ja môžem možno skusmo nahodiť zopár smeroviek.

Najprv, ktorí ste nehodnotili finále – bez váhania sa vrhnite na víťaznú poviedku. Horor z vínnej pivnice s naozaj napínavou atmosférou.

Dračica Sone Lantajovej ponúka s pre autorku typickým nadhľadom pripravený príbeh zo zákulisia kuchyne. Popri humorných scénach nemôže nezaujať schopnosť autorky vykresať magickú atmosféru zo zdanlivo triviálneho prostredia. Napokon Mamut farby malinového lekváru Zusky Stožickej. Detské videnie a hra predstáv po zrážke s realitou poskytujú možnosť novej interpretácie – ktorej môžete uveriť alebo aj nie (podľa toho, či ste schopní/ochotní aj dospieť a niesť nejakú zodpovednosť). V náznakoch vykreslené prostredie totalitnej moci upúta tajomnosťou náznaku, akýkoľvek podrobnejší popis by ale poviedke škodil – a Stožická je príliš skúsenou autorkou na to, aby to nevedela.

Bezpochyby čierny humor, ale aj s pridanou hodnotou pointy, nájdete v poviedke Pozostatky od Mareka Mittaša. Smrť Martina K. Strobusa je fantasy príbehom, ktorý sa odohráva na hrade – medzi šibenicou na nádvorí a šachovou partiou v komnate. Termálny prameň Terezy Píšiovej ponúka v kontexte slovenskej fantastiky jeden z najzvládnutejších textov v rámci témy cestovania časom. S humorom podaný príbeh o návrate na dedinu za čias normalizácie sa odvíja svižne, so zmyslom pre mikropoiinty. Záver je predvídateľný – pretože nad úsilím hľadať prekvapenie za každú cenu zvíťazila inšpirácia časocestovateľskou klasikou.

Napokon próza Lucie Halčínovej nanajvýš hutným spôsobom ukazuje výsek z drsného života po katastrofe.

Ďalšie poviedky si prečítajte sami, zborník je rozhodne dostatočne tematicky i štýlotvorne pestrý na to, aby si na svoje prišiel široký okruh milovníkov fantastiky.

kolektív: Fantázia 2010 (antológia fantastických poviedok), Šaľa, Mgr. Ivan Aľakša – Fantázia 2010, zostavil: Ivan Pullman, 204 strán


3. februára 2011
Miloš Ferko