Víťazi literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa 2021

CGR logo

Po dvadsiatich rokoch obnovená legendárna súťaž v písaní fantasy a scifi poviedok má za sebou nultý ročník. Online streamom z Mestskej knižnice Samuela Reussa v Revúcej v piatok 29. októbra 2021 a vyhlásením výsledkov bol ukončený prvý ročník novej série. V znovuobnovenej literárnej súťaži Cena Gustáva Reussa v tomto roku súťažilo 63 poviedok v dvoch kategóriách: autori od 15 do 25 rokov – 34 poviedok a autori od 25 rokov – 29 poviedok. Okrem poradia na prvých troch miestach odborná porota udelila v každej kategórii aj Cenu mesta Revúca.


Podľa stránky Fandom.sk je Cena Gustáva Reussa (CGR) považovaná za základnú školu súčasnej slovenskej fantastiky. „Primárnym cieľom súťaže je hľadanie literárnych talentov. Súťaž má byť odrazovým mostíkom pre začínajúcich, ale aj skúsených autorov, aby sa ich tvorba dostala do povedomia čitateľov, aby mali možnosť publikovať a rozšírili tak autorskú aj čitateľskú základňu sci-fi a fantasy na Slovensku,“ hovorí riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Karin Kilíková, iniciátorka obnovenia súťaže.

Do tohto ročníka sa organizátorom podarilo angažovať za členov hodnotiacej poroty štyroch etablovaných slovenských spisovateľov v žánri a jedného knižného vydavateľa. Kvalitu súťažných prác posudzovali spisovatelia Zuzana Mojžišová, Alexandra Pavelková, Michal Hvorecký, Pavol Rankov a riaditeľ vydavateľstva Monokel Peter Michalík. Rankov v hodnotení o. i. píše: „Už živý ohlas na sociálnych sieťach naznačoval veľký záujem verejnosti – a napokon určite príspevkov neprišlo málo. Ale ako takmer vo všetkom – aj tu je dôležitejšie hovoriť o kvalite, a tá je v Zborníku jasne čitateľná. Na finálových prácach jednoznačne vidno, že autori sú v prvom rade čitatelia – sú sčítaní (nielen gramotní). A kultivovaní – pripravení posúvať fantastiku ďalej, vyššie a hlbšie.“


Každý z piatich členov poroty hodnotil anonymizované práce samostatne pridelením počtu bodov. Po zosumarizovaní všetkých parciálnych hodnotení boli výsledky takéto:

1. kategória (autori od 15 do 25 rokov)

1. miesto Liana Vidová: Duch v knižnici
2. miesto Eva Páleníková: Puto
3. miesto Nina Chorvátová: Simon Robert
Cena mesta Revúca Lívia Lukácsová: Ticho v dome č. 6175

2. kategória (autori od 25 rokov)

1. miesto M. H. Berk: Odyséja
2. miesto Kristína Lenart: Vinič
3. miesto Dominika Madro: Pokrývač
Cena mesta Revúca František Škoda: Dokonalá žena


Video zo slávnostného on-line vyhlasovanie cien aj s príhovormi porotcov si môžete pozrieť na Facebookovej stránke súťaže, keď kliknete na tento link

Video si môžete pozrieť aj tu


Všetky tieto finálové práce nájdete v tradičnom zborníku, ktorý má tento rok názov Za novými svetmi. Okrem toho v ňom nájdete profily porotcov, spomienku na Ondreja Herca, ktorý formoval prvú sériu CGR, ďalej podrobný prehľad prvých jedenástich ročníkov súťaže a tiež Propozície CGR na rok 2022. Zborník vydalo vydavateľstvo Monokel a v týchto dňoch sa distribuuje všetkým súťažiacim aj ďalším záujemcom.


Súvisiace linky (články súvisiace s Cenou Gustáva Reussa, ktoré vyšli na Fandom.sk)


3. novembra
Fandom SK - PR
Zdroj informácií