Tajomstvo poznania, senzácia a cit

Čarodejnice, alchymisti a hľadači pokladov na Slovensku

Paracelsus, mních Cyprián, Inkovia v Pieninách, skúška čarodejnice studenou vodou. Niekoľko perličiek z faktograficky obsažnej, pútavo napísanej knižky chce aspoň čiastočne priblížiť atmosféru dobrodružstva poznania a jeho popularizácie. Citlivým, kultivovaným spôsobom je tu napĺňané krédo literatúry osvieteneckých čias – poučiť a zabaviť. V prehľadne koncipovanej publikácii sa literatúra faktu strieda s beletriou.


Témy troch základných okruhov sú uvedené v názve, v závere čitateľ nájde krátky slovník mučiacich nástrojov z pera z pera profesora Stanislawa Andrzeja Sroku, popredného odborníka na stredoveké dejiny. Autor fantasy poviedok potom môže pomocou takéhoto textu dopriať svojim postavám kvalifikovanú tortúru napríklad prostredníctvom bociana, drviča lebky alebo Judášovho kyvadla.

Fiktívnu zložku publikácie tvorí trojica poviedok známej autorky fantasy príbehov Alexandry Pavelkovej.

Glacius je príbeh o mužovi, ktorý neodišiel – a preto skončil v plameňoch. Na malej ploche pôsobivo približuje atmosféru dobových procesov s čarodejníkmi. Väčšmi obraz či črta než poviedka v užšom zmysle slova tvorí adekvátny úvod faktografickej sta­ti.

Ďalšie dva Pavelkovej texty Ignis a Lapis ponúkajú väčšmi ucelené príbehy s výraznejším konfliktom. Autorke sa v oboch prípadoch darí vykresliť zlyhanie prvoplánovo hrdinských zámerov postáv v dôsledku nadmernej sústredenosti na veľký, vznešený, tajomný cieľ. Johann (próza Ignis) si zázračným spôsobom uzdraví chromú ruku, Adam (Lapis) sa ženie za pokladom. Vo svojich zámeroch v konečnom dôsledku zlyhávajú, pretože k nim smerujú bez ohľadu na iných ľudí a napriek ich záujmom.

Pavelková ukazuje možnú odvrátenú stranu hrdinstva ako pýchy, zaslepenosti,e­goizmu, násilia, deštrukcie vzťahov. V jej chápaní je dôležitejší cit než čin, schopnosť súznieť s druhým a sebapoznanie. Okrem precíznej práce s historickými detailami a malebného, bohatého, nápadito, no nenásilne archaizovaného jazyka (len tak mimochodom – viete, čo je to padláš?) zaujme charakterizáciou postáv, podanou cez ich činnosť.

Pavelkovej najnovšie historicko-fantastické poviedky sa spôsobom videnia sveta i konania postáv blížia k odkazu slovenskej klasiky. Trpká múdrosť nehrdinského postoja spolu s uprednostňovaním konania pre iných a poznávania seba (opačné konanie pre seba, poznávanie sveta je v súlades princípom hrdinu-vedca-objaviteľa, ústrednej postavy väčšiny dobrodružných próz, vrátane fantastiky) mi na viacerých miestach pripomenula Timravu.

V nebeletristickej časti publikácie čitatelia nájdu informácie o fenoménoch čarodejníc, alchymistoch, hľadačoch pokladov. Poznatky roztriedené do krátkych kapitoliek približujú Miloš Jesenský a Lenka Tkáčová (spoluautorka časti venovanej čarodejniciam) jednoduchým, zrozumiteľným, no zároveň bohatým jazykom. Jesenský je obratný štylista, miestami až duchaplný rozprávač. S využitím veľkého množstva prameňov zväčša na základe vlastných už v periodikách publikovaných článkov (ale na zmienený fakt by ste bez poctivého poznámkového aparátu neprišli) prináša poznanie ako dobrodružstvo. Hodne cituje, popisuje, konštatuje,občas čo-to vysvetlí. Formulovania hypotéz sa zdržiava, respektíve je opatrný.

Medzi čitateľov šíri radosť z objavovania a poznávania. Na polceste medzi Dänikenom a Zamarovským, s bravúrnou ľahkosťou hodnou pána Tragáčika možno dokáže vzbudiť záujem o históriu u mladých čitateľov. Viacerými detailami ale Jesenský vie zaujať i rozhľadenejších.

Spornú Paracelsovu sexuálnu orientáciu, tajomné písmo habánov či iné zaujímavosti by možno bolo ťažké spätne vedecky overiť,v každom prípade môžu poslúžiť aj ako inšpirácia a pozvánka do sveta hry s poznatkami. Jesenský robí – napriek sklonu k práci s čo najsenzačnejšími prípadmi – histórii dobrú službu, pretože ukazuje, že zdanlivo suchopárna veda je v skutočnosti plná tajomných dobrodružstiev. Treba len vedieť hľadať.


Čarodejnice, alchymisti a hľadači pokladov na Slovensku

Autori: Miloš Jesenský, Alexandra Pavelková, Lenka Tkáčová a Andrzej Sroka

Vydavateľstvo: Goralinga

Rok vydania: 2009

Počet strán: 192

Väzba: brožovaná

Rozmery: 215×155 mm

ISBN: 9788097004224

<a name=„fb_share“ type=„icon_link“ share_url=„www­.fandom.sk/cla­nok/tajomstvo-poznania-senzacia-a-cit“ href=„http://­www.facebook.com/sha­rer.php“>Zdieľať na Facebooku Fantázia na Facebooku


29. decembra 2009
Miloš Ferko