Recenzia - Alexandra Pavelková: Medzi nami

Medzi nami - obalka res

V kontexte tvorby Alexandry Pavelkovej nájdeme v nedávno vydanej zbierke poviedok Medzi nami kratšie texty, s jej románmi ich napriek tomu spája jedna vlastnosť. Silný dôraz na príbeh a ľudskosť. Jej postavy sú plné emócií, preukazujú silu osobnosti, neskrývajú ani slabosť, vždy však prirodzene, bez psychologizovania alebo moralizovania. Fantastické ozvláštnenie dodáva prózam skôr kulisy. V nich sa odohrávajú drámy bytostí, ktoré sa stali z rôznych, hlavne fantastických dôvodov cudzincami. Cudzincami vo vlastnom svete alebo v prostredí, do ktorého sa dostali omylom, prípadne aj zámerne. Fenomén cudzinca je typický pre stigmu jej nositeľa, prípadne inakosť sociálnej alebo fyziologickej povahy. V troch blokoch knihy putujeme v čase a priestore a vidíme, že cudzinci boli, sú a budú medzi nami.

V prvej a druhej časti zbierky sa v poviedkach stretávame s bájnymi postavami aj legendami aktualizovanými na súčasnosť. Daidalov pád takto predstavuje osamelého chlapca schopného vznášať sa, respektíve lietať, a stroskotanie okolia v snahe vyrovnať sa s touto okolnosťou. Opakujúcim sa motívom v poviedkach je ľudské zlyhanie, výčitky a vyrovnanie sa s následkami (Anjeli medzi nami). Cudzie elementy si ale nie je potrebné romantizovať – medzi cudzincami navzájom dokážu existovať predátorské vzťahy, ako sa dočítame v poviedkach Noc v meste a Príbeh zo škôlky. Pozoruhodnou je aj schopnosť autorky meniť rozprávača, pričom hodnoverne zachytí pohľad malého dieťaťa, dospelého človeka, prípadne tvora z iného sveta snažiaceho sa naplniť vlastné ciele.

V tretej časti knihy sa premiestnime do rôznych podôb pochmúrnych budúcností. Zatiaľ čo sa poviedky prvých dvoch blokov sústredili na psychológiu postáv a venovali sa viac urbánnej fantasy než science fiction, v treťom bloku s prevahou sci-fi si čitatelia kladú skôr otázky. Viaceré texty sa tu zaoberajú povahou človeka v zmenených podmienkach. Urobí z človeka cudzinca jeho pretvorenie? (Metastázy v duši) Alebo ľudí odcudzia nové usporiadania spoločnosti? (Správna rúra do neba) Cudzinci nenachádzajú v okolí vždy pochopenie, ich údel je hľadanie vlastného miesta a neustále potvrdzovanie oprávnenosti vlastného konania (Súkromná záležitosť). Väčšina poviedok je vážnych, motivujú k premýšľaniu alebo aspoň k zamysleniu.

Prózam pritom nechýba akcia, dynamika, silná pointa. Nevyhýba sa im ani humor a ironické odkazy na iné diela fantastiky, predovšetkým v poviedkach Malé dobrodružstvá obchodných letov a Tisíc podôb lásky. Je len pochopiteľné, že značný počet poviedok získal za predchádzajúce dve desaťročia rôznorodé ocenenia v oblasti fantastiky. Dokazujú silné postavenie Alexandry Pavelkovej ako spisovateľky schopnej vytvoriť epické románové dielo (pôsobivé Údolie ľalií) a tiež hutné krátke prózy. Na záver neostáva iné len súhlasiť s predslovom Martina Králika a odporučiť čítať texty postupne, nechať doznieť ich atmosféru, pouvažovať nad posolstvom a rozhliadnuť sa po myšlienkovej krajine zbierky Medzi nami.

Knihu Medzi nami si môžete kúpiť v Martinuse momentálne so zľavou 5 %, pre podrobnosti kliknite na tento link


Medzi nami
Žáner: sci-fi, urban fantasy
Autorka: Alexandra Pavelková
Vydavateľstvo: Artis Omnis
Rok vydania: 2016
Jazyk: slovenský
Väzba: pevná
ISBN: 9788089718665


Viac autorových článkov nájdete Medzi knihami.


9. júna 2016
Ján Blažovský