Predstavujeme – Jana Plauchová: Súhvezdia od Andromedy po Žirafu

Súhvezdia od Andromedy po Žirafu

Známa slovenská spisovateľka scifi Jana Plauchová tentokrát čitateľom približuje objekt svojho záujmu z druhej strany – tej vedeckej. Zaujímate sa o vesmír, ale knižky pre začiatočníkov máte už dávno prelúskané? Chcete niečo viac, no písané populárno-náučnou formou, žiadne suché skriptá? A nejdú vám jazyky, aby ste svoj hlad po informáciách ukojili na internete? Alebo máte vo svojom okolí nadšeného astronóma, ktorý sa sťažuje, že vo všetkých súčasných knižkách o vesmíre sa opakujú tie isté základy a ani jedna nejde do hĺbky? Potom sú tu pre vás Súhvezdia od Andromedy po Žirafu!


Táto kniha prináša:

 • Najkomplexnejšie informácie výhradne o súhvezdiach (s výnimkou niektorých úvodných veľmi úzko súvisiacich tém), aké kedy boli v slovenčine knižne vydané. Tento cieľ sa odráža aj v názve – Súhvezdia od Andromedy po Žirafu znamená, že tu nájdete o súhvezdiach všetko od A po Z.
 • Knižka na jednom mieste zjednocuje všetky dôležité informácie o každom z 88 súhvezdí počnúc mytologickým a historickým pôvodom cez objekty v ňom, od najjasnejších až po pozorovateľné iba najväčšími prístrojmi na svete.
 • Významnejšie objekty sú opísané od histórie ich pozorovania a podmienok súčasného pozorovania až po ich detailnú štruktúru a vlastnosti. O množstve z týchto objektov sa údaje vydané knižne v slovenčine objavujú vôbec po prvý raz.
 • Dielo sa snaží zhrnúť a porovnať rozdielnosti v údajoch, upozorniť, ktorá verzia údaju sa vyskytuje najčastejšie alebo je najnovšia. A v prípadoch, že nič nenasvedčuje správnosti konkrétnej informácie, snaží sa nestranne poskytnúť čo najširšiu škálu hodnôt, aby čitateľ nemusel listovať množstvom encyklopédií a porovnávať. Zároveň ponúka čo najviac možností, ktoré sú používané. Nájdete tu napríklad alternatívne pomenovania, pomenovania v češtine, prípadne v angličtine, alternatívne spojnice hviezd a zaužívané asterizmy na oblohe.
 • Opisuje, ako sú jednotlivé súhvezdia pozorovateľné z územia Slovenska (platné aj pre územie Čiech), čo prekladové knihy nemajú.
 • Poskytuje aktuálne údaje v konfrontácii so staršími predstavami a informáciami – pozorovania najmodernejších ďalekohľadov, údaje o hviezdach podľa sond Hipparcos a Gaia.
 • Novým prístupom vysvetľuje základné fakty o nebeskej sfére. Poukazuje na súvislosti, na ktoré iní autori nepoukazujú, nachádza nové pomôcky pri vyhľadávaní obrazcov na oblohe.
 • Vysvetľuje časté omyly a mýty spojené s nočnou oblohou panujúce medzi verejnosťou, napríklad rozdiel medzi zvieratníkovým súhvezdím a znamením.
 • Objekty na nebeskej sfére nielen popisuje, ale vysvetľuje aj súvislosti a vzťahy medzi nimi. Na rozdiel od iných encyklopédií neopisuje všeobecné vlastnosti objektov, ako sú hviezdy, hmloviny či galaxie, ale popisuje vlastnosti množstva konkrétnych objektov. Z tých možno vyvodiť všeobecné zákonitosti ich podoby, vzniku a vývinu. Pozorný čitateľ vlastne postupuje podobne ako skutočný výskumník – odvodzuje všeobecné pravidlá z obrovského množstva príkladov.
 • Dielo je určené najmä mierne pokročilým záujemcom o astronómiu, ktorí nechcú byť v hlavnej časti textu zaťažovaní vysvetľovaním elementárnych pojmov. Prípadné medzery v týchto pojmoch si môžu doplniť prostredníctvom slovníka na konci knihy. Knihy určené mierne pokročilým astronómom na slovenskom trhu doteraz takmer chýbali.
 • Informácie v nej môže zužitkovať i vyštudovaný astronóm či skúsený pozorovateľ nebeskej sféry. Pre neho môžu byť kapitoly o jednotlivých súhvezdiach občerstvením a doplnením problematiky, ktorú už ovláda.
 • Kniha je však vhodná aj pre začínajúcich astronómov, ktorých do problematiky uvedú prvé kapitoly. Prináša na odpoveď na časté otázky začiatočníkov, napríklad prečo sa medzi hviezdami kreslia spojnice, alebo ako sa vyznať v zmesi bodov na nočnej oblohe.
 • Autori sci-fi určite ocenia informácie, ktoré z hviezd nášho blízkeho okolia by pri sebe mohli mať potenciálne planéty nesúce život a ktoré nie. Hoci objavovanie a skúmanie Zemi podobných planét je ešte len v plienkach, nájdete tu aspoň niekoľko prvých poznatkov o exoplanétach teoreticky spĺňajúcich kritériá pre život. Tieto informácie sumarizujú aj autorkine prednášky Hľadám hviezdu pre svojho mimozemšťana a Hľadám planétu pre svojho mimozemšťana (pripravovaná pre niektorý z conov v prvej polovici tohto roka).

O čom sa v publikácii dočítate? Napríklad:

 • o jedinom prípade, keď sa dal voľným okom vidieť následok zrážky dvoch hviezd
 • o najväčšej známej galaxii s najväčšou známou čiernou dierou
 • o tajomnej hviezde, ktorú každých 27 rokov zakryje obrovské záhadné teleso
 • o jasnej supernove, ktorú napodiv nikto nezaznamenal
 • o tom, prečo niektoré hviezdy vidíme červené, aj keď sú modré
 • o zaniknutých súhvezdiach na ploche dnešných súhvezdí
 • o hviezdokopách, ktoré naša Galaxia ukradla iným galaxiám
 • o hviezdach, pri ktorých výskume nám pomohol Mesiac
 • o výbuchu hviezdy, ktorý pred vyše 300 000 rokmi sterilizoval polovicu planét slnečnej sústavy
 • v ktorom súhvezdí sa nachádza tmavý oblak, ktorý mal podľa hypotézy spôsobiť dobu ľadovú na Zemi
 • o hmlovine, ktorú videlo niekoľko skúsených pozorovateľov, a napriek tomu neexistuje.

Publikácia vyšla ako nekomerčné dielo a z tohto dôvodu nie je dostupná v kamenných kníhkupectvách. Knihu je možné objednať si cez formulár Objednávka knihy – Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo alebo na mailovej adrese suhlib@suh.sk.

Viac informácií o knihe, ukážky z nej a okolnosti jej vzniku nájdete na autorkinej stránke: Súhvezdia od Andromedy po Žirafu.


29. januára
Fandom SK - PR
Zdroj informácií