Mýty na prírodný spôsob

Střecha cest

Príbeh nás zavedie do sveta Polynézie. Tento svet bežnému Európanovi či Američanovi dodnes zaváňa exotikou. Pripomína dobrodružné výpravy Magellana či Cooka, vzburu na lodi Bounty či podmanivé príbehy takých majstrov pera ako boli Melville, London a Conrad. Na pozadí takéhoto množstva legiend a romantizujúcich predstáv nám preto Kilworth vo svojom texte ponúka legendu reality. Miera fantastického ozvláštnenia je nízka, bájne príbehy sú nenásilne vsadené do prostredia obyvateľov Oceánie, v ktorom posvätné nenápadne prechádza do svetského. Nadprirodzené je podávané buď vo forme vyrozprávaných príbehov, zreteľne oddelených od textovej reality alebo krátkych vstupov do kapitol, v ktorých autor, presne ako Homér v úvode k jednotlivým častiam Iliady rozpráva o počínaní bohov a o tom , ako riadia osudy ľudí. Na pozadí množstva reálnych detailov sa však fantastické vyníma mimoriadne výrazne – prinajmenšom na obrazy bohyne Nangananga, ktorá do svojej vagíny strká telá mŕtvych starých mládencov a drví im kosti, či hltača duší v podobe beztelej a skackajúcej hlavy Ulupoku, tak skoro nezabudnem. Príbeh sa začína cestou moreplavca Kupeho za tajomnou chobotnicou,. Netvor odvážlivca zavedie na juh Pacifiku, do krajiny Mlh. Namiesto reálne existujúceho Nového Zélandu sem Kilworth umiestnil Britániu s Írskom. Kupe na pobreží novoobjavenej krajiny zabije chobotnicu a zajme Seumasa a Dorchu, muža a ženu z kmeňov Piktov a Škótov. Potom sa vracia na rodný ostrov, Raiateu. Tam sa Seumas a Dorcha ako-tak zžijú s novým prostredím. Prostredníctvom týchto postáv autor poukazuje na odlišnosti európskej a polynézskej kultúry (tolerantný postoj k homosexuálom, takmer rovnoprávne postavenie žien, odlišný postoj k sexu a násiliu). Je pravdepodobné, že Kilworth si tak pripravuje pôdu na vykreslenie konfliktu a konfrontácie týchto dvoch civilizačných okruhov v nasledujúcich častiach (škoda, že sa z obálky ani prdsádky nedozvieme koľko ich bude). Kupeho pomocník, malý chlapec Kieto, totiž cíti, že je predurčený k tomu, aby Ostrov mlh dobyl. So Seumasom a Dorchou vstupuje do knižky závan historického času. Ocitáme sa zhruba v piatom-šiestom storočí n.l. Dorcha je prívrženkyňou nového učenia, ktoré sa šíri z ostrova Lindisfarne. V reálnej histórii tam existoval kláštor, mnísi ktorého sa veľmi aktívne zúčastnili na christianizácii Británie. Do dejín sa zapísal tiež tým, že sa stal obeťou prvého známeho nájazdu Vikingov. V Kilworthovej pacifickej Británii však z pochopiteľných dôvodov neexistujú ani Vikingovia, ani Rimania ani germánske kmene, ktoré už mali Keltov vytláčať z východných území. Ostrov zjavne čaká iný osud a nájazdy iných kmeňov s tmavšou pokožkou.
Od prenasledovania chobotnice uplynie osem rokov. Na Raiatee umiera starý skúsený náčelník. Jeho nástupcom sa má stať starší syn Tutapu. Svoju moc sa rozhodne upevniť tým, že zahubí nepríjemne inteligentného a ctižiadostivého brata Tangiia. Ten neváha a skôr než budúci vládca stihne vykonať čo si zaumienil, odchádza s tromi veľkými loďami, množstvom ľudí a bratovou snúbenicou Kulou hľadať novú krajinu. A oceánska naháňačka sa začína. Pomerne rozsiahly román sa číta ľahko. Autor člení text na uzavreté, dramatické celky, ktoré sa odohrávajú na viacerých ostrovoch. Hrdinovia stretnú ľudožrúta Matukua, ktorý je posadnutý výrobou šarkanov, po strmých útesoch utekajú pred hordou nepriateľsky naladených ostrovanov, len-len že sa vyhnú smrti usúložením na Ostrove nenásytných žien. Obrovského ľudožravého vtáka, ktorý tváre svojich obetí vytesáva zobákom do kôry stromu, prilákajú zvukom Seumasových gájd, aby pomstili smrť svojho druha. Obor Ohnivý zub, ktorý má namisto zubov vymeniteľné rozzžeravené brvná, zomrie, pretože má hlúpy zvyk pri každej otázke škrabať sa po hlave. Prefíkaný Tutapu mu totiž v spánku dve z brvien priviaže k zápästiam – a uotázkuje ho k smrti.
Príbehy posádok oboch bratov svojou atmosférou i motívmi pripomínajú Odysseu či cyklus o Sindibádovi (prečo, to ešte dlho ostane jednou z najzložitejších otázok porovnávacej mytológie). S Homérovým dielom Kilworthov text spája tiež prítomnosť druhého dejového pásma, v ktorom konajú bohovia. Ich zásahy však vždy môžeme vysvetliť aj prirodzeným spôsobom (boh mora sa rozhodne rozpútať búrku a pod). Priaznivcov bláznivých koktejlov z rozmanitých mýtov tým autor nenadchne, o to viac však jeho zdržanlivosť ocenia znalci originálnych textov. Kilworth mýty využíva v ich pôvodnom význame – ako rozprávania, ktoré prostredníctvom napínavého deja podaného v esteticky príťažlivej forme niečo vysvetľujú. Mýtus nie je chaotický ani fiktívny, ale z hľadiska ľudí, ktorým je adresovaný logický a vnímaný ako možná a reálna udalosť. V homérskom Grécku rovnako ako v ranostredovekom Islande alebo Polynézii.
Jednotlivé epizódy sú prepojené ľúbostným dvojmotívom vzťahu Tangiiu s Kupou a Seumasa s Dorchou. Kilworth pritom neponúka sladkavú šťavičku sentimentality, ale zaujímavý a triezvy pohľad na vzťahy, v ktorých sa láska prelína s nenávisťou. Rozpráva neokázalo, bez patetických giest, no cítime, že pod zdanlivo pokojným zovňajškom ústredných protagonistov to vrie. Čo presne – to Kilworth naznačí, no nedopovie. Štvorica hlavných postáv je nevyspytateľná ako život sám.
Pútavo sú vykreslení aj vedľajší hrdinovia – homosexuál Kluk-holka, obdarený(obdarená) magickou mocou a beznádejne zamilovaný (zamilovaná) do Seumasa, mocný bojovník Manopa či kňažka Kikamana. Ich charaktery sú dokresľované krátkymi retrospektívnymi pasážami (prvé stretnutie Seumasa s Manopem či Kluk-holkou). Okrem príbehu text ponúka veľké množstvo poznatkov o živote, zvykoch a mentalite Polynézanov. Dozvedáme sa napríklad, že Polynézania kŕmia psov výlučne rastlinnou potravou, aby mali chutné mäso a správajú sa k nim ako my k prasatám, že poznajú a v praxi uplatňujú antikoncepciu. Spoločnosť ostrovanov je spoločnosťou malého množstva ľudí na malých územiach, a preto tu oproti dejinám veľkých kontinentov vzrastá úloha jednotlivca i cena života. Konflikt Tangiiu a s moreplavcom Karikom tak v mene prežitia na novom ostrove končí zmierením.
Atmosféru dokresľujú sviežo prerozprávané príbehy o tricksterovi Mauim či stvorení sveta. A príbeh sa končí presne ako mýtus. Po záverečnom súboji dvoch bratov je nastolená rovnováha. Som veľmi zvedavý čo presne vyprovokuje Kieta a jeho spoločníkov k plavbe na Ostrov mlh. Vo svete Polynézanov sa totiž nič nedeje len tak.

Miloš Ferko 9,5/10

Garry Kilworth, Střecha cest (pvní kniha z cyklu Králové mořeplavci), Brno Návrat 2002, preklad Petr Kotrle, 461s, 368 sk


20. júna 2002
Miloš Ferko