Muži pod ochranou

Merle, Robert

Ja teda vonkoncom nie som feministka a vízie typu „Sexmisia“ ma desia. Ono s chlapmi je to ťažké, ale bez nich by to tiež nebolo to pravé orechové, však, dámy?… Že o čom to tu trepem? Koncom minulého roka potichúčky a akosi mimo všeobecnej pozornosti vyšlo tretie české vydanie veľmi dobrého románu Roberta Merleho – Muži pod ochranou.

Doktor Ralph Martinelli je vládou poverený vedením komisie pre výskum encefalitídy 16, choroby, ktorá nenápadne, ale isto likviduje mužskú časť populácie.Ale nie celú. Iba mužov v plnej plodnej sile, čiže jedincov v štádiu spermatogenézy. Doktor Martinelli vidí súvislosti, plne si je vedomý hroziaceho nebezpečenstva epidémie, ale vláda jeho návrhy opatrení ignoruje, aj keby ich realizácia zabránila – surovo povedané – hromadnému úhynu mužov. Politická situácia práve nie je najlepšia a v rámci predvolebnej kampane si súčasný prezident , ktorý chce byť znovu zvolený, nemôže dovoliť urobiť nič nepopulárne, pretože by stratil sympatie a volebné preferencie. A tak sa v záujme politiky obetujú životy mnohých pre kariéru jedinca. Doktor Martinelli teda rezignuje na svoju funkciu predsedu komisie „o ničom“ a prijíma miesto vo firme Hildy Helsingforthovej, kde sa bude môcť aktívne venovať výskumu a hľadaniu vakcíny proti encefalitíde 16. Laboratóriá sa nachádzajú v akejsi chránenej zóne a Helsingforthová je tu vlastne neobmedzenou vládkyňou. Zatiaľ čo sa Ralph a jeho kolegovia pokúšajú bojovať so zákernou chorobou, za plotom chránenej zóny zúri epidémia a decimuje mužskú populáciu. Následkom toho dochádza v spoločnosti k drastickým zmenám. Dominantným pohlavím sa stáva to, ktoré bolo doteraz považované za slabšie. Politika, priemysel, hospodárstvo – všetko prechádza do rúk žien, pretože mužov stále ubúda. Prežijú iba tí, ktorí sa dobrovoľne vzdajú svojej plodnosti, svojej mužnej sily. Utvára sa systém prísneho kastovníctva, žena už nie je tou slabšou v dvojici, muž strráca svoje postavenie pána tvorstva. Zatiaľ čo žena na spoločenskom rebráčku závratne stúpa, muž sa prepadáva kamsi do suterénu. Veci zachádzajú do takej krajnosti, že prezidentka plánuje celkovú genocídu mužov. Ale aj v tejto nenormálnej situácii sa nájde pár osôb so zdravým rozumom, ktoré s týmto riešením nesúhlasia. A tak vzniká hnutie odboja. V centre tohoto všetkého stojí doktor Ralph Martinelli, muž, na ktorom závisí prežitie kedysi silnejšej polovičky ľudstva…

Ak mám byť úprimná, takéto čosi by som nechcela zažiť. Napriek tomu, že som žena. Neviem, ako vy, ale ja mám celkom hrôzu z akéhokoľvek narušenia krehkej rovnováhy medzi Marsom a Venušou. Robert Merle je veľmi presvedčivý rozprávač. Kto čítal napríklad jeho Malevil, dá mi za pravdu. Jeho doktor Martinelli je strašne sympatický chlapík. Na jednej strane úspešný a fundovaný vedec, vzorný otec, manžel, ktorého žena dáva prednosť politickej kariére pred rodinou, na strane druhej nijaký superman, ale obyčajný chlapík, ktorý má nadovšetko rád svojho syna a má komplexy kvôli svojej výške… Jednoducho obyčajný, normálny chlap, ktorý sa stal obeťou nenormálnej situácie. A nie len že sa s touto situáciou dokáže vyrovnať bez toho, aby podľahol panike, alebo ilúziám, ale ešte je schopný sám zo seba si uťahovať a ironizovať vlastné správanie a postavenie.

Vo svojej knihovničke mám prvé slovenské vydanie tohoto románu, pochádzajúce z roku 1977. Rada sa k nemu vraciam aj napriek tomu, že ma zakaždým rozčúli množstvo chýb v texte a kostrbatý preklad. Táto kostrbatosť sa sem-tam prejaví aj v českom texte, preklad pochádza podľa údajov v tiráži z roku 1985. Napriek tomu musím konštatovať, že je lepší, ako ten slovenský. Čo sa však Nakladateľstvu Epocha nepodarilo, je obálka. Martinelli je fakt sympaťák, ale tento dojem vo mne nevzbudzuje ani jedna z troch postáv, utekajúcich pred ohňom spod bielych písmen. To ale nemení nič na skutočnosti, že sa k tomuto románu budem vždy vracať rovnako rada, ako doteraz.


13. decembra 2000
Katarína Juričová