Loď na milión let

Anderson Poul

„To je tá najlepšia scifárina, akú som tento rok čítal!“ Toto som si povedal tesne po dočítaní tejto fascinujúcej knihy. Hoci zo začiatku to tak nevyzeralo. Na prvý pohľad Vás na knihe upúta jej veľká hrúbka, potom veľká cena a v neposlednom rade aj vydavateľ. Tým je Classic. Neviem, ako vy, ale ja si dávam na knihy od Classicu veľký pozor. Dôvody: chyby v preklade a chyby v samotnom prevedení tlače. No ani tieto počiatočné výhrady ma neodradili, a keď prispeli aj dobré referencie na autora, rozhodol som sa investovať. A dobre som urobil.

Predo mnou sa začal odvíjať príbeh malej skupiny nesmrteľných, ktorí sa pretĺkajú svetom a hľadajú samých seba, ako aj zmysel svojho nekonečného života.

Knihu netvorí ucelený príbeh, ale skladá sa z niekoľkých oddelených poviedok, ktoré sú rozdielne svojou dĺžkou a každá z nich posúva dej neúprosne dopredu. Postupne prejdeme takmer celú zemeguľu.

Hanno je asi najstarší zo skupiny. Narodil sa starovekej Fenícii. Ako každý feničan aj on miluje more a námornícky spôsob života mu vyhovuje. Jeho neposedný duch ho priviedol k dobrodružným výpravám feničanov do severných morí, aby sa neskôr usadil v Británii a po odchode Rimanov aj on zmenil svoju totožnosť a spôsob života. Počas celej doby páral po ďalších zo svojho rodu a jeho snaženie ho priviedlo k Rufusovi, ktorého zachránil pred smrťou v terajšom Francúzsku. Spoločne sa prebíjali zložitou starovekou a stredovekou Európou. Stali sa z nich ruskí kupci, aby sa neskôr presunuli do Nového sveta a spoločne hľadali im podobných.

Staroveká Palmyra sa ešte dávnejšie volala Tudymor. V týchto časoch sa narodila žena, ktorá postupne zistila, že nestarne a aj choroby sa jej vyhýbajú. Jej situácia bola určite ťažšia, ako keby bola mužom. Pôvodný obyvatelia Palmyry bojovali proti Peržanom, aby ich vystriedali Rimania. Pôvodné náboženstvo vystriedalo kresťanstvo a to bolo vytlačené islamom. Alia všetky nástrahy úspešne prežila a keď už nebolo pre čo zostávať v rodnom meste, presídlila do Konstantinopole. Tu si, ako luxusná prostitútka, žila v bohatstve a pohode.

Tu San je Číňan. Alebo Tibeťan? Každopádne jeho život je spätý s týmto nádherným kúskom sveta. V tisícročnej čínskej ríši je ľahké vydávať sa za mudrca, ktorý je obdarený dlhým životom a neskôr sa utiahnuť do súkromia tibetských velikánov. O to lepšia keď je jeho spoločníčkou Kiriko, bývalá japonská dvorná dáma, ktorá utiekla pred dvornými intrigami.

A aby nezostal pozadu americký kontinent, aj medzi pôvodnými indiánskymi obyvateľmi prebýva šaman, ktorého nesmrteľnosť nie je tajomstvom. Snaží sa pomáhať svojmu kmeňu, ale príchod belochov a zmena spôsobu života ho prinútia zmeniť sa.

Byrokrat, ktorý využíval slabosti úradníckeho spôsobu života, prežil postupne staroveký Rím, potom bol úradníkom v Byzanskej ríši aby sa stal úradníckym šimľom v tureckom štáte. Jeho životný štýl mu vyhovuje natoľko, že nie je ochotný sa pridať ku skupine. Prijme členstvo až po globálnej zmene situácie, keď sú nesmrteľní prezradení a snažia sa nájsť spôsob, ako pomôcť ľudstvu.

Každá z postáv má svoj spôsob, ako sa vyrovnať so svojou výnimočnosťou. Niektorí sa boja stretnutia s ďalšími svojho druhu. Každý z nich zažil smrť svojich blízkych a detí. Zažili pád veľkých ríší, vznik a zánik náboženstiev. Hľadajú zmysel svojho života. Aj vzťahy medzi nimi sú niekedy napäté, ale nakoniec ich vždy spojí ich prekliatie. Sú si navzájom jednými dôverníkmi a večnými spoločníkmi.

Keď som začínal čítať túto knihu, zarazila ma samotná stavba. Zloženie zo samostatných poviedok, z ktorých niektoré boli samostatne publikované, mi trošku vadilo. Spočiatku som si dokonca myslel, že je to nejaké divné. Úvodné poviedky akoby nemali žiadnu pointu. Boli dobre napísané, ale ich zmysel mi nejako unikal. Bol som dosť rozladený a aj znechutený zbytočne vyhodenými peniazmi. Ale ako som sa ponáral do deja, stále lepšie som začínal chápať autorov cieľ. Postupne sa predo mnou skladal ucelený príbeh, ktorý dospel k virtuóznemu finále. Pri starovekých pasážach som sa sám seba pýtal: „Čo je toto za scifárinu? Podobá sa to skôr na historický román.“. Stredoveké pasáže uchvacovali opisom prostredia a charakterov. Príbehy zo súčasnosti sa zmenili na highlanderovské snahy o ukrytie pravej identity a dilemu, či nesmrteľný majú vyzradiť svoju identitu, a snahu založiť akúsi spoločnosť nesmrteľných. No a opis sveta budúcnosti, v ktorom sa nesmrteľní stali archaizmami a možno jedinými skutočnými ľudskými bytosťami, mali nádych smútku za starým svetom. Síce plným smrti, strádania a násilia, ale aj citov a vášní. Medzihviezdne finále a nájdenie samých seba je už iba čerešničkou na tejto skvelej torte.

Čo povedať na záver? Spomínate si na Simakovo Mesto? Keď som Mesto požičal kamošovi na internáte, vyčítal mi, akú zlátaninu som mu to požičal. Po dočítaní mi ho ale nechcel vrátiť. Verte, že Loď na milión let sa Mestu vyrovná. Nemôžem povedať, že by bola lepšia, iba z úcty k Simakovi.

8.6.2001 Domovská stránka autora: www.abyss.sk/lacikovci


12. júna 2001
Miloš Lacika