Hamlet a Star Trek

„Nikdy si skutočne nevychutnáte Shakespeara, pokým si ho neprečítate v klingončine," povedal kancelár Gorkon v šiestom dieli série Star Trek: Neobjavená zem.

Mnohí povrchní diváci z terranských planét možno Gorkonov výrok ani nepostrehli. Niektorým, napríklad aj nám, pri ňom však vyhŕkli slzy do očí. Spomenuli sme si na nehorázne lži, ktoré sa v divadelnej vede v istej časti vesmíru už celé storočia šíria o Hamletovi a rástla v nás túžba po vzdore. Keď sme na pultoch kníhkupectiev nedávno uvideli knihu Star Trek: Klingonský Hamlet, už sme nemohli dlhšie mlčať.

Kto sú Klingoni?
Klingonská ríša je vyspelá civilizácia s tisícpäťstoročnou históriou, ktorej spletité dejiny z najrôznejších uhlov pohľadu už od roku 1969 podrobne mapuje cyklus dokumentárnych filmov Star Trek, mnohými terranskými filmológmi mylne považovaný za súčasť žánru fantastiky. Prečo sa u nás o Klingonoch vie tak málo? Skvelé úspechy kultúry tohto národa sú totiž neprestajne diskreditované zástupcami pozemskej Federácie – úhlavného nepriateľa Klingonskej ríše. Hanebne odsudzovaný je aj klingonský umelecký druh, ktorému sa v našej recenzii chceme venovať podrobnejšie – dráma. Kodifikátorom klingonského jazyka je jazykovedec Marc Okrand, ktorý spolupracoval na mnohých scenároch Star Treku. Neuspokojil sa však iba so splnením zadania producentov zo spoločnosti Paramount Pictures, aby pre pozemšťanov zaznamenal ťažko zrozumiteľnú reč klingonských bojovníkov. Okrand napísal kompletnú gramatiku klingončiny, slovník aj pravopisné pravidlá a vo svojich lingvistických i fonologických prácach dokázal všestrannú životaschopnosť tohto jazyka. Na jeho priekopnícke dielo nadväzuje práca Inštitútu klingonského jazyka (www.kli.org), kde sa po priam heroickej bádateľskej činnosti špičkových terranských akademikov z tridsiatich krajín podarilo zrealizovať preklad, presnejšie povedané rekonštrukciu pôvodného, takzvaného Klingonského Hamleta alebo správnejšie Khamleta.

Škandalózny blud pozemšťanov
Plne súhlasíme s autorom prológu, ktorý tvrdí, že „pokiaľ ide o Hamleta, na propagandistickej fronte bojuje Federácia ešte zúrivejšie ako na bojovom poli". Najrozšírenejším omylom tejto ideologickej mašinérie, akú galaktická kultúra doteraz nepoznala, je, že skutočným autorom Hamleta je istý William Shakespeare, človek! Žil vraj v predatómovom veku v Anglicku a pri inscenovaní obsadzoval do hereckých rolí výlučne ľudí! Jeho dielo údajne analyzujú už celé generácie literárnych a divadelných vedcov z Federácie terranských národov, roztrúsených po celom známom vesmíre. Pritom každému, kto nahliadne do originálneho textu a podrobí ho syntaktickému i morfologickému skúmaniu, musí byť okamžite jasné, že skutočným autorom hry je najslávnejší klingonský dramatik Wil_yam Shex_pir. Pozemská verzia je škandalózny blud, ktorý – a o to sa postaráme – bude mať dohru pred Galaktickým súdom. Jedným z dôvodov, prečo píšeme túto recenziu, je aj presvedčenie, že dospel čas na definitívne odhalenie nehoráznych terranských teatrologických klamstiev a machinácií. Parafrázujúc Shex_pira sa pýtame: ak je celá galaxia javiskom, kde je potom ich koniec a náš začiatok?

Khamlet: dobrodružstvo textu
Shex_pirove dielo sa dá rozdeliť do dvoch hlavných častí: tradičné klingonské komédie (lut tlhaQ) a historické hry (qun lut). Niektorí uznávaní teatrológovia pôsobiaci na planéte Vulkan vyčleňujú v jeho tvorbe aj kategóriu takzvaných žánrových hier o pomste (bortaS lut). Práve sem poprední znalci medziplanetárnej dramatickej literatúry zaraďujú aj Khamleta. Dej hry je zasadený do 23. storočia, čo – ako nás učili na dejepise – bolo pre Klingonskú ríšu z viacerých hľadísk mimoriadne problematické obdobie. V Shex_pirovom texte nájde znalec mnohé paralely s vtedajšou politickou situáciou, no jej znalosť nie je pre pochopenie hry nevyhnutná. Rytmická analýza Khamleta je náročným sústom aj pre ostrieľaných borcov na poli versológie a literárnej komparatistiky. Khamlet je totiž, podobne ako terranský preklad, napísaný v jambickom pentametri. No ako všetci vieme z čítaniek, klingonský metrický systém poskytuje viac voľnosti pri presúvaní prízvukov. Rozdiel je na prvý pohľad zjavný z pasáže, ktorá je notoricky známa zo študentských recitačných súťaží: „bIjatlh _e_ mev! peqIm! DaH cholqa_ bIH"! No aj s touto interpretačnou výzvou si pracovníci Inštitútu poradili s bravúrou, lebo pochopili, že hlavnú dramatickú silu dosahoval Shex_pir pomocou hry s gramatickými kategóriami a konštrukciami klingončiny.

Pôžitok z čítania Radosť však nemáme len z funkčnej analýzy shex_pirovského jazyka. Najviac sa tešíme z prostého, a pritom slovami neopísateľného čitateľského estetického pôžitku, ktorý nám poskytuje konečne širokým masám dostupný pôvodný text Shex_pirovej tragédie. Nespornú genialitu tvorcu najlepšie ukáže kľúčová pasáž – slávny Khamletov monológ z prvej scény tretieho dejstva. Posúďte sami! Ako úboho znie pretlmočenie do alžbetínskej angličtiny (To be, or not to be: that is the question), alebo ťažkopádny Sládkov český preklad (Být či nebýt – ta jest otázka) oproti strhujúcemu originálu (taH pagh taHbe_. DaH mu_tlheghvam vIqenlnIS). Na tomto mieste nám prináleží spomenúť závažný fakt, na ktorý tvorcovia knihy prišli práve pri rekonštrukcii spomenutého monológu. Klingonský jazyk totiž nemá ekvivalent základného terranského slovesa „byť„. Práve preto sa kritická pasáž stala medzi akademikmi v Stredisku pre spojenecké štúdiá predmetom živých sporov, ba aj nechutných osobných urážok a zákerného osočovania. Pôvodný Shex_pirov výraz „taH“ sa zvykne prekladať ako „pokračovať„. Doslovný preklad monológu princa Khamleta by preto mal byť: „Buď pokračuje, alebo nepokračuje. Túto vetu však musím zvážiť. Je od neho čestné, že vzdoruje torpédam a disruptorom Osudu, ktorý mu útočí na mozog? Alebo zoberie zbrane, aby bojoval proti oceánu ťažkostí a skoncuje s nimi tým, že ich porazí?“

Veselá tragédia
Obrovský rozsah textologickej práce na Khamletovi prehľadne ukazuje záverečný poznámkový aparát, ktorý si dovolíme označiť za gigantický. Dokazuje vynikajúci stav klingonských humanitných vied a usviedča pozemšťanov zo žalostnej úrovne vedeckého bádania. Sme presvedčení, že táto verzia Khamleta sa odteraz stane kanonickou. Mnohostrannú jedinečnosť Shex_pirovej tragédie potvrdzujú aj vynikajúco vykreslené postavy Tlhaw_DiyuS, Horey_So, roSenQalth či GhilDeSten. Už teraz sa tešíme na prvé zinscenovanie textu elitou klingonských hercov! A čo je hádam najdôležitejšie, konštatujeme, že Star Trek: Klingonský Hamlet je napriek všetkým tragickým vonkajším okolnostiam mimoriadne zábavným čítaním. Odporúčame aj vám vychutnať si pôvab tejto vydarenej knižky. Na záver si dovolíme vysloviť prianie, že Khamlet sa stane klasickým dielom aj pre terranských obyvateľov. Preto sa pripájame k výroku, ktorý pozemšťanom povedal poručík Data z posádky Star Trek: Vaša minulosť neospravedlňuje vaše nemorálne správanie!

Kol. autorov, Institut klingonského jazyka – Star Trek: Klingonský Hamlet
(Netopejr, Praha 2001)
Preklad: Josef Václav Sládek a Jan Mrlík


6. decembra 2001
Michal Hvorecký