Fantastické literárne súťaže

Literárna súťaž

Ak si chcete zmerať svoje sily s inými autormi fantastiky v rôznych literárnych súťažiach, tu nájdete ich zoznam aktuálnych či práve prebiehajúcich súťaži a dôležité informácie, ktoré sa ich týkajú.

Pozn. článok sa priebežne aktualizuje. V zozname ponechávame aj súťaže, ktoré nie sú momentálne aktuálne, pretože mnohé sa po niekoľkoročnom spánku znova reinkarnujú.


Slovenské súťaže

Ohnivé pero
Súťaž mikropoviedok. Má do roka dve kolá – jarné a jesenné.
Uzávierka je 2× do roka, poviedky sa dajú posielať priebežne.
Ďalšie informácie a podmienky súťaže Ohnivé pero

Cena Fantázie
Poviedková súťaž s dlhoročnou tradíciou, v rámci ktorej sa udeľujú i ďalšie ocenenia.
Uzávierka býva v máji daného roku.
Ďalšie informácie a podmienky súťaže

Poviedka za 33
Obnovená poviedková súťaž, ktorú organizuje časopis Jupiter.
Uzávierka prvého obnoveného ročníka je 28. 2. 2022.
Ďalšie informácie a podmienky súťaže Poviedka za 33

Cena Gustáva Reussa
Obnovená populárna poviedková súťaž, ktorú na počesť prvého slovenského autora science fiction Gustáva Reussa organizuje jeho rodné mesto Revúca.
Uzávierka býva 30. 6.
Ďalšie informácie a podmienky súťaže Cena Gustáva Reussa

Poviedka Istroconu
Poviedková súťaž s kategóriami vo forme motívu.
Uzávierka býva v auguste daného roku.
Ďalšie informácie a podmienky súťaže Poviedka Istroconu

Fantastická poviedka
Poviedková súťaž, ktorú organizuje portál scifi.sk
Ďalšie informácie a podmienky súťaže Fantastická poviedka

Sieň ohňa/Slavcon
Poviedková súťaž na určenú tému, ktorá sa v každom kole mení.
Súťaž je organizovaná popri festivale SlavCon.
Ďalšie informácie a podmienky súťaže

Literárny Zvolen
Dlhoročná súťaž poézie a prózy rozšírila kategórie o žánrovú prózu – poviedky v žánroch scifi, fantasy a horor do 10 normostrám.
Ďalšie informácie a podmienky súťaže

Keď si vymýšľam
Poviedková súťaž určená školákom a stredoškolákom.
Uzávierka býva v novembri daného roku.
Ďalšie informácie a podmienky súťaže Keď si vymýšľam


České súťaže, do ktorých je možné zasielať aj slovenské práce

Cena Karla Čapka
Česko-slovenská literárna súťaž s najdlhšou tradíciou. Momentálne má tieto kategórie: mikropoviedka, krátka poviedka, poviedka a novela.
Uzávierka býva v novembri daného roku.
Ďalšie informácie

Vidoucí
Česká a slovenská poviedková súťaž.
Uzávierka býva v januári príslušného roku.
Ďalšie informácie a podmienky súťaže Vidoucí

Daidalos
Česká a slovenská poviedková súťaž.
Uzávierka býva 31. mája daného roku.
Ďalšie informácie a podmienky súťaže

O stříbritělesklý halmochron
Česká a slovenská poviedková súťaž.
Uzávierka býva v apríli.
Ďalšie informácie a podmienky súťaže

O nejlepší fantasy
Dlhoročná Česko-slovenská literárna súťaž zameraná na literatúru fantasy, bez ohraničenia rozsahu príspevkov.
V roku 2017 sa konal 28. a zároveň posledný ročník.
Ďalšie informácie a podmienky súťaže O nejlepší fantasy


8. septembra 2014
Fandom SK