Československý Fandom vyhlasuje 43. ročník literárnej súťaže Cena Karla Čapka

CKC_obr.jpg
Mlok logo

Svoje práce žánru sci-fi, fantasy alebo hororu s fantastickými prvkami písané po česky alebo slovensky môžete posielať do 20. novembra 2023.


Súťaží sa v týchto kategóriách:

  • mikropoviedka (max. 9 000 znakov, vrátane medzier)
  • krátka povídka (9 001 až 30 000 znakov)
  • poviedka (30 001 až 90 000 znakov)
  • novela (90 001 až 450 000 znakov).

Bližšie informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch:


Zdroj: Pavel Mikuláštík, administrátor súťaže


13. septembra 2023
Fandom SK - PR
Zdroj informácií