Cena Fantázie 2009 – porota je známa

Cena Fantázie
cefa2008-zbornik

Siedmy ročník Ceny Fantázie, súťaže o najlepšiu poviedku vo fantastických žánroch – sci-fi, fantasy a horor, má svoju porotu. Tá sa každý rok obmieňa a sú v nej zastúpené rôzne osobnosti slovenskej kultúry a literárnej publicistiky. V prvom kole aktuálneho ročníka budú anonymné texty hodnotiť piati porotcovia:

 • Dušan Taragel – autor a publicista,
 • Dado Nagy – známy propagátor písaného slova,
 • Katarína Mrázková – z portálu Kultura.sme.sk, mediálneho partnera súťaže,
 • Ivan Pullman – editor zborníkov súťaže Cena Fantázie,
 • Michal Spáda – minuloročný finalista, autor a literárny redaktor.

Z hlasovania poroty vzíde pätica finálových textov, ktoré budú zverejnené na internetovom portáli Kultura.sme.sk. O konečnom poradí rozhodnú čitatelia portálu.

Odmeny:

 • 1 cena – 100 € (3.012,60 Sk) + socha Cena Fantázie
 • 2. cena – 65 € (1.958,19 Sk)
 • 3. cena – 35 € (1.054,41 Sk)

Finančné ohodnotenie bude navýšené o špeciálny bonus od siete fantastických špeciálok Brloh. Každá kniha kúpená v sieti Brloh podporí literárnu súťaž Cena Fantázie.

Podmienky súťaže: Zúčastniť sa môžu doteraz neuverejnené poviedky

 • napísané v slovenskom jazyku
 • vo všetkých žánroch fantastiky (sci-fi, fantasy, horor)
 • maximálne rozsahu 30 normostrán (54.000 znakov vrátane medzier)
 • neúčastniace sa iných súťaží

Uzávierka zasielania poviedok do súťaže je 31. mája 2009.

Príspevky vytlačené v 5 kópiách bez osobných údajov autora vložte do obálky a v samostatnej zalepenej obálke priložte názov poviedky, meno a adresu autora, e-mailový, poprípade telefonický kontakt. To všetko pošlite na adresu: Fantázia, P. Pázmaňa 3, 927 01 Šaľa. Podmienkou je zároveň zaslanie elektronickej verzie poviedky na e-mail: cenafantazie@fantazia.sk

Špeciálne ocenenia:

 • Cena Bibliotéky s finančným ohodnotením 100 € – venuje Incheba a.s., organizátor knižného veľtrhu
 • Cena Béla pre najlepšiu hororovú poviedku, vyhlásená je občianskym združením Mastodont, spojená s vecnými cenami a možnosťou publikovať knižne.

Výsledky súťaže budú vyhlásené na knižnom veľtrhu Bibliotéka v novembri v Bratislave. Zároveň bude pokrstený zborník s víťaznými, ale aj ďalšími úspešnými poviedkami a literárnou esejou.

Harmonogram súťaže:

 • 31. 5. 2009 – uzávierka prijímania príspevkov do súťaže
 • 12. 9. 2009 – zverejnenie hlasovania poroty na festivale Istrocon 2009
 • 15.9.2009 – zverejnenie poviedok na Kultura.sme.sk a spustenie hlasovania čitateľov
 • 7. 11. 2009 – slávnostné vyhlásenie výsledkov a krst zborníka na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave

Doterajší víťazi súťaže:

2003: Juraj Červenák (Banská Štiavnica)
2004: Alexandra Pavelková (Zvolen)
2005: Scarlett Rauschgoldová (Praha, ČR)
2006: Monika Michalovová (Prešov)
2007: Lucia Droppová (Žilina)
2008: Lívia Hlavačková (Bratislava)


6. apríla 2009
Fandom SK - PR