Recenzia - Alexandra Pavelková: Medzi nami

Medzi nami - obalka res

Po románe Údolie ľalií, ktorý bol (okrem iného) aj rekapituláciou fantasy poviedok Alexandry Pavelkovej (recenzia Údolia ľalií), tu máme zbierku zo sci-fi končín, tentoraz bez spojovacieho príbehu. Autorka rozdelila poviedky do troch sekcií: Boli medzi nami, Sú medzi nami a Budú medzi nami. Kľúč, ktorý použila, je po prečítaní zbierky jasný a logický. Ja sa však pokúsim rozdeliť jej obsah trochu inak. Je zákonitým javom, že sa autor(ka) v priebehu svojej tvorby k niektorým témam opakovane vracia – či už vedome alebo podvedome. A keďže táto zbierka obsahuje poviedky, vznik ktorých delí väčší časový odstup, sú tieto návraty tiež zaujímavou prehliadkou Pavelkovej autorského dozrievania.

O zlyhávaní a nesplnených očakávaniach

Anjeli medzi nami je podmanivá poviedka o slabosti. Výborný začiatok, ktorý navodí správnu atmosféru. Zároveň predstavuje aj najdôležitejšie atribúty celej autorkinej tvorby – emocionálnu zainteresovanosť a empatiu voči postavám, či už hrdinom alebo antihrdinom.

Malý most k srdcu planét, poviedka v najlepšej tradícii Kukučkinho vajca od C. J. Cherryhovej. Mladý hrdina pripravovaný na misiu, ktorá má zmeniť svet, zápasí s ťažkou traumou. Autorka podrástla štylisticky a aj príbeh je podstatne ambicióznejší.

Súkromná záležitosť je asi vrcholom zbierky. Podobne ako v predošlom texte, nesplnené očakávania rodiča, tu kombinované s rozpadom spoločnosti, eskalujú tragickým spôsobom. Aj keď bola publikovaná pred Malým mostom k srdcu planét, považujem ju za vyzretejšiu a cesta k finálnej pointe je hladšia. Preč je tiež akási opatrnosť, ktorá sprevádzala obe predošlé poviedky, a nahradila ju istá ruka, ktorá sa nebojí hľadať nové cesty a počíta aj s určitou rozhľadenosťou čitateľa.

Daidalov pád je najdlhším textom zbierky a práve tým trocha nespravodlivo trpí. Obklopený krátkymi poviedkami, ktoré naplno šprintujú k cieľu, svojím pokojným civilným tempom napohľad vyznieva nevýrazne. Ale kto mu dá šancu, dočká sa zaujímavého textu o tragických následkoch vyhýbania sa zodpovednosti.

O smrti

Svetlá vyhliadka má výrazný ekologický náboj. V otrávenom svete je aj umieranie ťažšie. Škoda, že práve snová sekvencia, kde by čitateľ očakával rozlet (aspoň spätne), sa zbytočne drží pri zemi.

Loď na západ je svojím spôsobom pendantom poviedky Svetlá vyhliadka. Jej ekologický akcent bol nahradený sociálnym, hľadí viac dovnútra a dáva zabudnúť na nedostatky predošlej. A výsledok je oveľa pôsobivejší, spôsob, ako hrdinka čelí svojmu osudu, v čitateľovi bude rezonovať dlho.

Správna rúra do neba je variáciou na Nonstop a iné príbehy o generačných lodiach. Rozvíja myšlienku, že niečie nebo môže byť peklom pre iného. Ak v predchádzajúcich dvoch poviedkach umierali jednotlivci, tu stojí na pokraji smrti celé spoločenstvo a bráni sa tým, že sa zbavuje členov, ktorých považuje za neužitočných. Opäť oproti predchádzajúcim dvom poviedkam písané podstatne istejšou a ambicióznejšou rukou a nebojí sa siahať po motívoch, ktoré sa v čase jej vzniku u nás ešte obchádzali po špičkách. A predovšetkým robí to veľmi kultivovaným spôsobom.

Javorníkov deň má za cieľ hlavne pobaviť. Svet, natoľko zamorený chorobami, že aj samotný dotyk je nebezpečný. Autorka vŕši na seba kopy drobných nápadov, ktoré udržiavajú jednoduchý príbeh v tempe a čitateľa zaujatého.

O (pop)kulkúre

Pavelková s obľubou používa vo svojich textoch referencie na známe diela či už literárne alebo filmové, čo skúsenejšiemu čitateľovi môže zarezonovať. Niektoré jej poviedky sú na tom výslovne postavené.

Večná milenka je príklad textu, kde forma krásne dopĺňa obsah, ktorý by sám o sebe na zaujímavú poviedku možno nestačil. Ale zamatovo uhladené staromilské dialógy postavené na odkazoch na veľké ľúbostné literárne a historické príbehy majú nečakané čaro.

Poviedka Tisíc podôb lásky chce tiež len baviť. Absurdné situácie, do ktorých autorka stavia známe popkultúrne ikony to zvládajú spoľahlivo.

Metastázy v duši je o niekoľko tried ambicióznejší text. A nie len tým, že okrem literatúry a filmu odkazuje aj na filozofiu. Tentoraz je hra s referenciami bonusom k tragickému príbehu o túžbe po nesmrteľnosti, viac tušenému ako rozpovedanému. Určite by sa uplatnila aj smrteľnej skupine.

Zvyšné jednohubky

Noc v meste je jednou z poviedok, ktoré výrazne podnecujú určitý druh predstavivosti. Napríklad: Ak platia všeobecne uznávané pravidlá, potom vlastniť nástroj, ktorým hlavný hrdina našiel cestu k srdcu svojej vyvolenej, musí byť trochu nepohodlné.

Príbeh zo škôlky je milý, presne vypointovaný, až sa čitateľ začne obzerať po Orankoch vo svojom okolí.

A nakoniec musím spomenúť aj tri poviedky, ktoré by mi nechýbali:

Malé dobrodružstvá obchodných letov a Pokusný pilot časom zostarli a zaujali by snáď len tých, ktorí sú vo vodách fantastiky ešte skoro neplavci. U prvej prestal po rokoch fungovať humor a motív druhej vyznieva v dnešných časoch opotrebovane. Treťou je Zo soboty na nedeľu – kde sa hrdinka sa dostane do ťažkej situácie a vďaka svojej mcgyverovskej vynaliezavosti sa z nej dostane. Nič proti, ale zišlo by sa nejaké prekvapenie, záverečná katarzia vyznieva príliš bulvárne.

Zhrnutie na záver: Dve výnimočné a kôpka dobrých poviedok. Zábava s presahom a tiež dokument o literárnom dozrievaní autorky. Odporúčam.

Knihu Medzi nami si môžete kúpiť v Martinuse momentálne so zľavou 5 %, pre podrobnosti kliknite na tento link


Medzi nami
Žáner: sci-fi, urban fantasy
Autorka: Alexandra Pavelková
Vydavateľstvo: Artis Omnis
Rok vydania: 2016
Jazyk: slovenský
Väzba: pevná
ISBN: 9788089718665


8. júla 2016
Jozef Girovský