Súťaž o poviedku zo sveta POHROBKA 2010

Pohrobok

Klub nezávislých spisovateľov a Sci-fi klub Orion vyhlasujú druhý ročník súťaže o najlepšiu poviedku umiestnenú do zdieľaného sveta románu . Víťazné poviedky budú odmenené.

  1. miesto 515 €
  2. miesto 110 €
  3. miesto 55 €

Súťažné poviedky musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. Musia byť umiestnené do sveta, ktorý sa geograficky zhoduje s mapou nachádzajúcou sa na 4. strane románu Pohrobok.
  2. V tomto svete žijú okrem ľudí elfovia, ghúli, škrati a trpaslíci. Ich základné charakterové črty sa nesmú podstatne odlišovať od toho, ako sú vykreslené v Pohrobkovi.
  3. Poviedky musia mať maximálne 20 normostrán. Od každého súťažiaceho sa prijme len jedna poviedka. Súťažiaci pošlú 3 identické kópie rukopisu spracované na počítači alebo písacom stroji. V rohu obálky musí byť napísané SÚŤAŽ POHROBOK. Rukopisy treba poslať do 31. 3. 2010 na adresu: Knižnica Antona Bernoláka, Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky
  4. Súťaž je anonymná – súťažiaci rukopisy nepodpíšu, ale priložia osobitnú zalepenú obálku s listom, v ktorom bude názov poviedky, meno a adresa autora.
  5. Súťažiaci taktiež pošlú jednu kópiu poviedky e-mailom na adresu orionklub(at)gma­il.com. Túto kópiu musia poslať z adresy, ktorá nijako nesmie prezrádzať ich identitu.
  6. Mená výhercov budú oznámené v Knižnej revue a na stránkach www.fandom.sk, www.slovenskispisovatelia.comwww.orionklub.blogspot.com

Ak výherca ešte nebude mať 18 rokov, výhru odovzdáme jeho zákonnému nástupcovi.

<a name=„fb_share“ type=„icon_link“ share_url=„www­.fandom.sk/su­taz-o-poviedku-zo-sveta-pohrobka-2010“ href=„http://­www.facebook.com/sha­rer.php“>Zdieľať na Facebooku Fantázia na Facebooku


22. novembra 2009
Štefan Konkol