Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2020

svetnatvoj-180
Ana Paul - Múzeum
Ladislav Dlhý - Malý sokoliar
Ladislav Dlhý - Gasjäger porträt
Alex Dawn - Vábenie duše, volanie srdca
Alex Dawn - Let na koniec vesmíru
Andrea Fašková - Motýlie víly

Deviaty ročník súťaže Svet na tvoj obraz 2020 pre amatérskych výtvarníkov sme vyhlásili vo februári tohto roku. Teraz, po polroku prijímania, vyhodnocovania, zverejňovania súťažných prác a hlasovania za najlepšiu z nich poznáme víťazov jednotlivých kategórií i celkového víťaza súťaže.


Súťažiaci zápolili v kategóriách:

1. Science fiction

2. Fantasy

3. Komiks


Toho roku boli kategórie Science fiction a Fantasy čo do počtu prác vyrovnané a to isté platí aj o ich kvalite. Oproti vlaňajšku však kategória Komiks už pri prihlasovaní súťažných prác zaznamenala nízku účasť. Väčšina súťažiacich aj ich hodnotitelia ale pristupovali k vlastným i cudzím prácam s konštruktívnou kritikou a najmä s pochvalami. Väčšinou mali pravdu, bolo skutočne veľmi ťažké vybrať iba štyri najlepšie súťažné práce a určite by si lepšie hodnotenie zaslúžili viaceré, ktoré sa na stupienky pre víťazov nedostali.

Vyššia ako vlani bola účasť v tomto ročníku medzi hlasujúcimi. Tak ako už býva pri verejnom hlasovaní zvykom, časť z nich nerešpektovala podmienky hlasovania o víťazovi súťaže Svet na tvoj obraz, t. j. hlasovali menej ako za štyri súťažné práce, resp. nevyplnili regulérne hlasovací formulár. Preto časť hlasov skončilo diskvalifikáciou, čo je na škodu, pretože svojim favoritom takto fanúšikovia nepomohli a sami seba ukrátili o možnosť zúčastniť sa žrebovania o cenu pre jedného z hlasujúcich.

Postupne sa však vykryštalizovali víťazi jednotlivých kategórií.


Aj tento rok sme využili kombinovaný spôsob hodnotenia, čiže čitatelia sa pomocou verejného hlasovania stali piatym porotcom. Body od čitateľov sa na konci hlasovania zrátali a určili poradie, podľa ktorého sa obrázkom pridelili porotcovské body od 1 do 22 (súťažných obrázkov bolo 22). Teda obrázok s najväčším počtom hlasov od čitateľov dostal 22 bodov, druhý obrázok 21 až po posledný, ktorý dostal 1 bod. Tieto body sa potom prirátali k bodom od odbornej poroty v zložení: výtvarník Dávid Marcin, komiksový kritik Peter Šufliarsky, grafik Rastislav Weber a gestorka súťaže Alexandra Pavelková. Súhrnný počet bodov rozhodol o víťazoch jednotlivých kategórií. Ten, kto získal úplne najvyšší počet bodov, sa zároveň stáva absolútnym víťazom súťaže za rok 2020.


A výsledky sú takéto:

Prvé miesto v celkovom hodnotení v tomto ročníku získava Ana Paul so súťažnou prácou Múzeum, a tým sa stáva absolútnym víťazom súťaže Svet na tvoj obraz 2020. Zároveň tak Ana Paul vyhráva kategóriu Science fiction. Za svoje absolútne víťazstvo získava odmenu 40 eur a diplom.


Víťazi v jednotlivých kategóriách:

Kategória Science fiction

1. Ana Paul: Múzeum. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a tri knihy.
2. Ladislav Dlhý: Gasjäger porträt, pre ktorého sa druhé miesto v tejto kategórii stáva už tradičným, získava diplom za 2. miesto v danej kategórii a dve knihy.
3. Alex Dawn: Let na koniec vesmíru, získava diplom za 3. miesto v danej kategórii a knihu.


Kategória Fantasy:

1. Ladislav Dlhý: Malý sokoliar. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a tri knihy.
2. Alex Dawn: Vábenie duše, volanie srdca, získava diplom za 2. miesto v danej kategórii a dve knihy.
3. Andrea Fašková: Motýlie víly, získava diplom za 3. miesto v danej kategórii a knihu.


Kategória Komiks

Z dôvodu nízkej účasti v tejto kategórii sme sa rozhodli v roku 2020 kategóriu Komiks neoceňovať.


Víťazi ocenených kategórií získali zaujímavé odmeny od sponzorov, vydavateľstiev Artis Omnis, Ikar, Hydra, Tatran, Albatros, CREW a redakcie denníka Fandom SK. Okrem toho sa autorom ocenených súťažných prác otvára perspektíva honorovanej spolupráce s knižnými vydavateľstvami, redakciami časopisov, kreatívnymi tímami a pod., čo môžu dokladovať úspešní súťažiaci z predchádzajúcich ročníkov.

Odmenu od redakcie denníka Fandom SK, získava vyžrebovaný hlasujúci, ktorým je Branislav Murín.

Ocenení súťažiaci aj vyžrebovaný výherca, budú oslovení e-mailom a po dohode im postupne zašleme ceny.

Taktiež budú oslovení mailom tí súťažiaci, ktorí svojimi prácami zaujali záujemcov o ďalšiu spoluprácu s nimi.

Víťazom gratulujeme, ostatným účastníkom držíme palce v ich ďalšom snažení.


Ďakujeme zatiaľ našim čitateľom a súťažiacim prajeme veľa úspechov!Celkové výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2020

(F = kategória Fantasy, SF = kategória Science fiction, K = kategória Komiks, číslo znamená počet bodov pri celkovom hodnotení)

 • Ana Paul: Múzeum, SF, 56
 • Ladislav Dlhý: Malý sokoliar, F, 55
 • Ladislav Dlhý: Gasjäger porträt, SF, 52
 • Alex Dawn: Vábenie duše, volanie srdca, F, 52
 • Alex Dawn: Let na koniec vesmíru, SF, 50
 • Andrea Fašková: Motýlie víly, F, 46
 • Vangarrett: CyberDragon_vs_La­serCatz, SF, 46
 • Ana Paul: Taverna, F, 42
 • Ladislav Dlhý: Gasjäger, K, 40
 • Veronika Hosťovecká: Kráska a zviera, F, 39
 • Pentakonter: Ťažba na Titáne, SF, 39
 • Veronika Hosťovecká: Večerníček 2320, SF, 37
 • Andrea Olejárová: Neverili by ste, ale sú aj horšie veci ako deadline, SF, 36
 • Pentakonter: Čo bude na večeru?, F, 36
 • Veronika Hosťovecká: Dobrá žatva, F, 36
 • Kagami: Korunovácia, K, 34
 • Rebeka Ilková: Zlatý háj, F, 28
 • Zuzana KiRi Droppová: RUN!!!, SF, 27
 • braphy: Ktorak, SF, 25
 • Galibalix a Jana Sanetríková: Rezeň, K, 16
 • Sabína Nedorostová: rok 2050, SF, 16
 • braphy: Niť, F, 16

Aktuálne novinky zo sútaže sa môžete dozvedieť aj na facebookovskej stránke súťaže Svet na tvoj obraz.

Alexandra Pavelková,
gestorka súťaže


9. júla 2020
Fandom SK