Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2015

B. Tothova - Drakozorozec
L. Dlhy - Strazca poli
S. Trakovicka - Komunikacny sum
M. Panko - The Greatest Darkness Is Under The Lamp

Štvrtý ročník súťaže Svet na tvoj obraz 2015 pre amatérskych výtvarníkov sme vyhlásili v septembri minulého roku. Teraz, po takmer polroku prijímania, vyhodnocovania, zverejňovania súťažných prác a po týždňoch hlasovania poznáme víťazov jednotlivých kategórií i celkového víťaza súťaže.

Súťažiaci zápolili v kategóriách:

1. Science fiction

2. Fantasy

3. Komiks

Porotcovia sa zhodli v názore, že v súťaži nielenže pribudlo množstvo súťažných príspevkov, ale oproti predchádzajúcim ročníkom sa zvýšila aj ich kvalita. Bolo skutočne neľahké vybrať medzi súťažnými prácami štyri najkrajšie obrázky, pretože ocenenie by si nepochybne zaslúžili viaceré z nich. S vyšším počtom výborných a originálnych prác sa ale priamo úmerne zvýšil aj počet príspevkov, ktoré z nejakého dôvodu nesplnili podmienky súťaže. Najčastejším nedostatkom bolo, že súťažiaci zaslali fanarty, teda práce vytvorené na základe vizuálneho stvárnenia iným autorom, čo však pravidlá súťaže výslovne zakazujú. Do súťaže bol zaslaný napríklad svojský plagát k filmu Captain America: Civil War, obrázok Wonder Woman, komiksové spracovanie South Parku či obrázky postáv zo známych počítačových hier.

Vyskytol sa dokonca prípad krádeže obrázku (od iného autora), v ktorom súťažiaci urobil iba drobnú úpravu a zaslal ho do súťaže pod svojím menom. Veľmi by sme si priali, keby sa v budúcnosti takéto praktiky neopakovali. Ide predsa o súboj vlastnej originality a zručnosti, a nie o predvádzanie sa cudzím perím, ktoré navyše pridáva porote množstvo zbytočnej práce navyše.

Tak ako každý rok, aj v roku 2015 prišlo priehrštie obrázkov, ktoré nijakým spôsobom nemohli byť zaradené do žiadnej zo súťažných kategórií. Čo je škoda, pretože niektoré práce boli naozaj pekné, bohužiaľ však nespadali do žánru fantasy alebo science fiction po vizuálnej stránke a ani názov ich do žiadnej zo súťažných kategórií neposunul. Nakreslený hodinár bez názvu bude vždy len hodinár, ale ak obrázku dáte názov Zlodej času, dielo nadobudne úplne iný rozmer.

Do hlasovania sa zapojili takmer tri stovky hlasujúcich. Bohužiaľ, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, viac ako 40 % hlasujúcich nerešpektovalo podmienky hlasovania o víťazovi súťaže Svet na tvoj obraz, a hlasovali za menej ako štyri súťažné práce, resp. hlasovací formulár vyplnili a odoslali viackrát. Takéto hlasy skončili diskvalifikáciou, čo je na škodu, pretože títo hlasujúci nielenže nepomohli svojmu favoritovi, ale sami sa pripravili o šancu dostať sa do žrebovania o cenu pre seba.

Postupne sa však vykryštalizovali víťazi jednotlivých kategórií a neúnavne sa drali na vrchol rebríčka.

Aj toho roku v súťaži pre amatérskych výtvarníkov Svet na tvoj obraz zvíťazila fantasy. Druhá bola kategória science-fiction, ktorá zabojovala veľkým počtom prác. Tretiu priečku obsadila kategória komiks, ktorá bola toho roku síce početnejšia, ale čitateľov súťažné práce oslovili najmenej.

A výsledky sú takéto:

Kategória Fantasy:

1. Bibiána Tóthová: Drakozorožec. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a kolekciu kníh podľa vlastného výberu od našich sponzorov.
2. Milan Paňko: The Greatest Darkness Is Under The Lamp, ktorý získava diplom za 2. miesto v danej kategórii.
3. Zuzana „Savi3“ Botková: Vítanie novicky na bosoráckej škole, ktorá získava diplom za 3. miesto v danej kategórii.

Kategória Science fiction

1. Ladislav Dlhý: Strážca polí. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a kolekciu kníh podľa vlastného výberu od našich sponzorov.
2. Šarlota Trakovická: Ego sum, qui sum, ktorá získava diplom za 2. miesto v danej kategórii.
3. Vangarrett: Tracer, ktorý získava diplom za 3. miesto v danej kategórii.

Kategória Komiks

1. Šarlota Trakovická: Komunikačný šum. Získava diplom za 1. miesto v danej kategórii a kolekciu kníh podľa vlastného výberu od našich sponzorov.
2. Dominika Cunevová: Pohltenie, ktorá získava diplom za 2. miesto v danej kategórii.
3. Anna Hudeková: Plyšák, ktorá získava diplom za 3. miesto v danej kategórii.

Na prvom mieste v celkovom hodnotení sa v tomto ročníku umiestnila Bibiána Tóthová so súťažnou prácou Drakozorožec, a tým sa už stáva absolútnou víťazkou súťaže Svet na tvoj obraz 2015. Bibiána Tóthová obsadila prvú priečku v našej súťaži už po tretí raz.

Vzhľadom na vysokú úroveň súťažných prác v roku 2015 sa porota uzniesla, že udelí zvláštnu Cenu poroty súťažiacemu, ktorý získal najväčší počet bodov v prvom, neverejnom kole. Cenu poroty súťaže Svet na tvoj obraz 2015 získava Milan Paňko, ktorý u poroty za svoju prácu The Greatest Darkness Is Under The Lamp dosiahol plný počet bodov. Získava diplom a kolekciu kníh podľa vlastného výberu od našich sponzorov.

Víťazi jednotlivých kategórií a držiteľ Ceny poroty dostanú odmeny, ktoré do súťaže poskytli vydavateľstvá Artis Omnis, Ikar, Hydra, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov a redakcie denníka Fandom SK. Víťazný obrázok navyše dostane možnosť stať sa obálkou jedného z čísel časopisu Jupiter.

Odmenu od redakcie denníka Fandom SK, čiže knihu podľa vlastného výberu z ponuky, získava vyžrebovaný hlasujúci, ktorým je Jozef Sekereš.

Všetci ocenení i vyžrebovaný výherca budú oslovení e-mailom a po dohode im zašleme ceny, ktoré si vybrali. Taktiež budú oslovení mailom tí súťažiaci, ktorí svojimi prácami zaujali záujemcov o ďalšiu spoluprácu s nimi.

Víťazom gratulujeme, ostatným účastníkom držíme palce v ich ďalšom snažení a so všetkými sa tešíme na ďalší ročník súťaže Svet na tvoj obraz v roku 2016, ktorý budeme vyhlasovať v septembri tohto roku.


Kompletné výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2015


4. februára 2016
Fandom SK