Vyhlásenie súťaže O gondorský semenáčik 2018

Gondorský semenáček

Mittalmar vyhlasuje nový ročník súťaže O gondorský semenáčik. Ide o tvorivú lierárno-výtvarnú súťaž inšpirovanú svetom profesora J. R. R. Tolkiena – Stredozeme.

Zúčastniť sa môže každý, kto má tvorivého ducha, otvorenú myseľ a srdce v Stredozemi. Súťaží sa v štyroch kategóriách:

  • Próza – poviedka, dráma
  • Poézia – báseň, pieseň
  • Ilustrácia – kresba, maľba, digitálna kresba, fotka
  • Artefakt – akékoľvek trojrozmerné dielo (šperk, šaty a pod.)

Príspevky musia obsahovať prvky inšpirácie Tolkienovým dielom. Aj pre tento rok je zvolená téma, a to tentoraz Posledná nádej. Téma sa týka kategórií Próza, Poézia a Ilustrácia. V kategória Artefakt súťažíte na voľnú tému.

Literárne práce je možné zasielať v českom alebo slovenskom jazyku.

Maximální rozsah literárnych diel je 30 normostrán. Maximálny rozmer obrazov je formát A2.

Medzi porotcami literárnych kategórií bude hodnotiť súťažné príspevky aj spisovateľka Františka Vrbenská.

Uzávierka súťaže je 22. septembra 2018, na Deň všetkého hobitstva. Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne na TolkienCone 2018.

Na blogu Mittalmar nájdete podrobné podmienky súťaže.

Aktuality tiež nájdete na facebookovskej stránke súťaže.

Na Vaše diela ovplyvnené snívaním o Stredozemi sa teší

Mittalmar


Zdroj: Mittalmar


11. apríla
Fandom SK - PR