Víťazi Ohnivého pera Q2 2009 odhalení!

Áno, víťazi. So zhodným počtov hlasov sa totiž na prvom mieste umiestnili dvaja autori: Alexander Rybak s poviedkou Dobrá kúpa a Zdeno „Ash“ Mikláš s poviedkou Smrad.

V tomto kole súťaže hlasovalo 73 čitateľov. Už od spustenia hlasovania sa jasne vyprofilovali poviedky na prvých štyroch miestach, ktoré postupne zväčšovali svoj náskok pred ostatnými. Niekoľkokrát pritom zmenili poradie medzi sebou a vo výslednom hodnotení skončili s minimálnymi bodovými rozdielmi. V súťaži čitateľov výrazne zaujal autor píšuci pod pseudonymom Alexander Rybak, ktorý obsadil prvé i tretie miesto. Zaujímavosťou je, že obe víťazné poviedky i poviedka na druhom mieste sú humoristicky ladené, čo hovorí o tom, že čitatelia v súčasnom období uprednostňujú popri kvalitnom texte aj korenie života v podobe smiechu.

Poradie na prvých troch miestach je teda takéto:

  1. Alexander Rybak: Dobrá kúpa a Zdeno „Ash“ Mikláš: Smrad
  2. Michal Skalný: Ako sa stretli elfovia s trpaslíkmi pri Dolnom Dubovom
  3. Alexander Rybak: Bábkar

Poradie ďalších súťažných textov s minimom dosiahnutých počtov 10 si môžete pozrieť na obrázku nižšie.

Druhá várka poviedok tiež nesie znaky istého spoločenstva, pretože bodové rozdiely medzi jednotlivými prácami sú minimálne. Sú to poviedky čítavé, avšak každá z nich ešte trpí jedným či viacerými začiatočníckymi neduhmi, ktoré sa časom dajú odstrániť. Veríme, že aspoň niektorí z týchto autorov v budúcnosti poriadne zamútia poradie prác v literárnych súťažiach. Je potešujúce, že do tejto skupiny patrí i poviedka od najmladšej účastníčke súťaže Zuzky Knižkovej, ktorá mala v čase zaslania príspevku 8 rokov.

Tretia skupina poviedok, „pod čiarou“, sú práce, ktoré získali menej než 10 bodov. Smolu majú tí autori, ktorí sa pod čiarou ocitli „tesne“ – s počtom 9 či 8 bodov. Menovať ich tu nebudeme, len naznačíme, že dvaja z nich patria medzi frekventovaných diskutérov na tejto stránke. Na opačnom konci sú poviedky s minimálnym počtom bodov, pričom jednej sa neušiel od začiatku súťaže do konca žiaden hlas a za druhú hlasoval jediný človek. Snáď samotní autori dokážu súdne zhodnotiť, na ktorom konci škály sa umiestnili, a ešte na svojich kvalitách popracujú.

hlasujúcich bola počítačom vygenerovaná výherkyňa knižnej odmeny – Miriam Olšiaková z Nitry.

Víťazom gratulujeme a prosíme ich, aby nám na adresu redakcie marbh@live.com oznámili, v akej forme a kam si žiadajú svoju odmenu zaslať. Ostatným účastníkom súťaže prajeme viac šťastia pri literárnych súbojoch v budúcnosti.

Zároveň pripomíname, že ďalšie kolo Ohnivé pero Q3 2009 štartuje od budúceho týždňa a stále je doň možné zasielať príspevky podľa týchto pravidiel súťaže.

Tešíme sa!


1. septembra 2009
Fandom SK - PR