Ohnivé pero Q1 2010: Veľký hubár

Kacew vzal príliš veľa halucinogénnych prostriedkov.

Samozrejme, príliš veľa, ak berieme do úvahy ich silnejšie účinky po vymiešaní s vodkou.

Očiach mal šialenstvo.

Prskajúc slinou kričal:

– Ja, ja som veľký hubár! Ja!

Náhle sa na jeho tvári objavila nespokojnosť.

– A kde sú hríbiky? Kde?!

Preletel pritmeným pohľadom po sále.

– Nie su! – plačlivo zastenal. – Zlí ľudia! Zničili životné prostredie! Hríbiky vyhynuli!

Sadol pri kokpite, chytil sa za hlavu a zaplakal.

Chvíľku neskôr pretrel oči mamrotajúc pod nosom:

– Som veľký hribár! Som! Zasadím nové!

Ako šialený postláčal všetky čierne tlačítka.

Zo základne vyštartovali rakety ďalekého razenia.

Modrá planéta obrodila stovkami atómových hríbov!


Preklad: Jana Górzyńska

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý týždeň jedna až dve.
  • Uzávierka súťaže nie je, súťaž potrvá, kým budú prichádzať príspevky.
  • Existujú čiastkové uzávierky, ktoré budú oznámené s dostatočným predstihom. Ku dňu čiastkovej uzávierky sa uskutoční vyhodnotenie poviedok, ktoré boli publikované medzi dvoma čiastkovými uzávierkami.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov, názor redakcie a hlasovanie, ktoré sa uskutoční po čiastkovej uzávierke.
  • Vyhodnotenie a odmenenie víťazov sa uskutoční priebežne, po ukončení hlasovania, dátum najbližšieho termínu redakcia oznámi s dostatočným predstihom.
  • Viac v pravidlách súťaže.

1. februára 2010
Krzysztof T. Dąbrowski