Utópia, akcia, filozofia

Metro 2033. Autor: Dmitry Glukhovsky

Metro 2033 - obálka

Postkatastrofický príbeh sa odohráva v zničenom Moskovskom metre. Jedna zo staníc na severnom okraji je ohrozená tajuplnými Čiernymi. Mladík Arťom sa rozhodne, vlastne rozhodnutie mu je podsunuté naivnohlúpym spôsobom, ktorý sa autor ex post pokúsi „dovysvetliť“ tušením predurčenia, no v danom okamihu zaškrípete zubami nad nemožnosťou autora stvoriť vierohodnú motiváciu. Ak vás ale moment „náhodného“ vyzradenia najväčšieho tajomstva svojho doterajšieho života budúcim hlavným hrdinom takmer neznámemu človeku neodradí, nebudete sklamaní.

Glukhovsky vás s hlavným protagonistom Arťomom prevedie podmanivo vykresleným prostredím značného počtu staníc. V metre, rozbitom na miništátiky a zoskupenia, máte možnosť spoznať obchodnú veľmoc Hanzu, učeneckovojenský, na kasty rozdelený Polis, zoskupenie nacistov, zoskupenie komunistov, mutantov, čo veria vo Veľkého Červa, sektárov velebiacich Jehovu, odvážnych stalkerov, ktorí berú veci z radiáciou zamoreného priestoru.

Pije sa hubový čaj, pestujú a jedia zhuby, chovajú prasce, ale chudobnejšie stanice sa kŕmia machom a potkanmi. Vládnu drsné vzťahy. Jednotlivé frakcie bojujú medzi sebou a zároveň proti tlaku okolia. Pašuje sa a strieľa.

Hrdinu veľakrát zajmú, (takmer) zožerú, obesia, zhypnotizujú, už-už obrátia na vieru. Na ceste stretáva nepriateľov, vierolomníkov, ale tiež sprievodcov-učiteľov-zasvätiteľov.

Metro 2033 je románom zásväty do tajomného posolstva, ktoré sa zjaví až na konci po patričnom blúdení a skúsenostiach všemožného druhu. Pestré prostredia autor vypĺňa na alegorickom princípe budovanými miniobrazmi miniutópií a miniantiutópií maličkých societ. Ako cez ne hrdina prechádza, má čitateľ možnosť porovnávať jednotlivé systémy a sledovať tiež boj hodnôt v duši hrdinu. Akčný príbeh má zjavný filozofický podtón.

Záverečné zmierlivé pritakanie záchrane celého ľudstva vyznieva síce humanisticky zmierlivo, naznačuje ale aj pravdepodobnú hodnotovú neujasnenosť pozície autora, ktorý sa spolu s hrdinom rozhodol, že prestane s hľadaním a prijme všetko v celej rozmanitosti – čo je, samozrejme, možné len s filozoficko­autorským odstupom z diaľky.

Ak sme in, ako ľudia, musíme bojovať o prežitie. Ak sme ale nad, ako bohovia, mali by sme sa vyhýbať definitívnym rozhodnutiam. Ešte sa totiž nevie, či budeme schopní niesť za ne zodpovednosť.

Metro 2033 napriek masívnej mediálnej kampani nie je knihou nadpriemernou a samotnou kampaňou sa ňou ani nestane. Román je pútavý, dynamický, myšlienkovo ale – najmä v porovnaní so Strugackými či Bulyčovom – pomerne naivný. Prinajmenšom kvôli vynaliezavosti autora pri zobrazovaní rozličných komunít ale rozhodne stojí za prečítanie. Text knihy sprevádza prehľadná mapka moskovského metra s jednotlivými spoločenstvami; radosť si, aspoň prstom, zacestovať.

Dojem z knižky znižuje (pre mňa) neúhľadný typ písma (mal som miestami dojem, že čítam cyklostyl) a preklad. Správny, bez preklepov, no plný citosloviec, rušivo pôsobiacich častíc a archaizmov. Mám dôvodné podozrenie, že došlo k štylistickému posunu. Prejav ruskojazyčných textov je totiž vcelku emočnejší, skúsený prekladateľ preto expresivitu tlmí. Ak nie – nuž výsledok posúďte sami.


Metro 2033

Autor: Dmitry Glukhovsky

preklad: Zuzana Nedbalová

Vydal: Ikar, 2010

Väzba: pevná

Počet strán: 352

Rozmery: 145×227

Zdieľať Fantázia na Facebooku
18. mája 2010
Miloš Ferko