Ohnivé pero Q2 2008: Trón pre kráľovnú

motto: Poď sa so mnou hanbiť

(Pathethic Hypermarket Band)

„Hľadá sa kráľovná, kráľovná sa hľadá!“ spievali vtáci, minuloročné lístie sa skrúcalo vo vzduchu do nápisov, trubač chripel a potom už len rozhadzoval inzeráty na brezovej kôre.

„Hľadá sa kráľovná s nástupom ihneď, pracovná doba nepretržitá, plat – polovica stredne veľkého kráľovstva, farba vlasov ľubovoľná, vek: pätnásť až dvadsaťpäť rokov, znalosť cudzích jazykov sa nevyžaduje. Špeciálne požiadavky: neprítomnosť alergie na peľ, schopnosť v dlhodobej polohe sedmo nepoškodiť svojou telesnou konštrukciou systém okvetných lupeňov.

Inými slovami, kráľovná musela obsedieť na tróne z kvetov.

„Konkurzné konanie, inak tiež kastingom zvané, prebehne v prvý teplý jarný deň na Snemovej lúke.“


Zaliate lúčmi slnka stovky dievčat a žien sledovali kráľa Spanislava. Vlasy, tváre, drieky, sukne, blúzky, črievičky, pantofle, nôžky, prsia, boky, zadky jastrili, stavali sa na špičky. Urastený, čiernovlasý, modrooký, ak sa dalo takto rozoznať, stál totiž k húfu kandidátok bokom. Pomalým pohybom pohladil lupeň fialky na opierke trónu. Trón vytvoril sám, zo sedemstosedem­desiatich siedmich druhov kvetov lúčnych, horských, vodných i skleníkových. S potešením sledoval prelievanie odtieńov, vedľa seba sa nenachádzali dva rovnako sfarbené kvety, boli miesta s kontrastnými i plynulými prechodmi, škvrnky i pásy ukladal vedľa seba opatrne, aby navzájom ladili. Dúhový celok mu znova a znova vyrážal dych.

„Môj pane“ ozval sa radca. „Je ich mnoho, mali by sme začať.“

Spanislav prikývol. Prvé dievča vykročilo. Ľahko ako srnka sa nieslo, okvetné lístky sa však zachveli.

„Nie“ povedal kráľ „zničila by trón.“

„Ešte nevyskúšala“ namietol radca potichu.

„Vidím, že by zničila. Kvety sa trasú. Najmä zvončeky a nezábudky. Pošli ďalšiu.“ Kráľ stále neodtŕhal zrak od trónu. Druhú kandidátku zarazil v polceste. „Zašliapla si púpavu“ skonštatoval. Otočený bokom prichádzajúcej študoval hru prechodov medzi červeňou divých makov a žltými narcismi na operadle trónu. „Môj trón neprijme vraha“.

Dievčina sa poobzerala. V tráve okolo žiaden kvet. Zmätene ustúpila. Spod črievice jej vykĺzla hlavička púpavy.

Po druhom pokuse kandidátky zostali chvíľu nehybné. Radca trikrát mávol rukou naprázdno. Spanislav sa mierne naklonil, aby lepšie dovidel na tulipány uprostred sedadla. Už zabudol, že kombináciou bielych, žltých a červených na modrom pozadí kosatcov vytvoril zaujímavý lúčovitý útvar. Len sťažka potláčajúc nadšenie šepkal: „Fascinujúce“.

Tretia deva sa rozbehla rýchlo v zrejmej snahe vykonať skúšku stoj čo stoj. Princ sa nečakane prudko zvrtol a dal jej podnožku.

„Odveďte ju. Má šťastie, že je dnes slávnostný deň. Inak by som ju nechal popraviť za atentát na trón.“

Vystrel sa, opatrne vdýchol tisíce vôní, privrel oči. „Pošlite ďalšiu.“

Našľapovala opatrne, fialky sa však začali vlniť. Kráľ zdvihol ruku, aby devu zastavil, odrazila sa, skočila panovníkovi k nohám, pobozkala mu špičky topánok, nadýchla sa, spustila: „Najctihodnejší z vznešených, nie som hodna sa čo len dotknúť vášho veľdiela, keby som však smela priviesť vás na myšlienku – keby ste ráčili nám kandidátkam ukázať, ako vaša gracióznosť žiari z trónu, aby sme ak nie vedeli, nuž aspoň videli. Sadnite si pán kráľ, prosím vás v mene všetkých.“

„Áno, áno, sadnite si!“ pridali sa stovky hlasov. „Kráľa na tróne, kráľa na tróne!“

Spanislav opatrne, pomaličky vystrel ruku nad svoje dielo. Okvetné lístky ruží sa skrútili. Zachvel sa. „Ja…“

„Sadnúť, sadnúť!“ ženské hlasy ho zasýpali zo všetkých strán. Radca rozpačito vrtel prstami v briadke.

„Ticho!“ len čo kráľ zvýšil hlas, zvončeky na tróne sa poplašene zatrepotali „som kráľ“ ledva zašepkal. Na čele sa mu zjavili kvapky potu. „Trón je určený len kráľovnej“ vytisol. „Muž by sa na ňom nevynímal dobre.“

„Vyskúšam“ dievčina sa vystrela, kráľ sa ju snažil odtlačiť, lenže sa tisla nadmieru energicky celým telom, panovníka až prehlo dozadu. Za ním bol trón, Spanislav napol všetky sily, aby si ochránil dielo.

„Jaj, vy ste ma pobozkali!“ zvrieskla deva, začala plakať. Dav dievčin pobúrene a závistlivo zahučal, niektoré dali ruky vbok, „také čosi, také čosi, pobozkal ju, no patrí sa to?“

Mala hlboké zelené kvety, pardón oči.

„Pobozkali ste ma – a to ešte nie som ani kráľovná, ani zasnúbená, ani-ani…Mali by ste rozhodnúť kráľovsky. Spravodlivo.“

Ako ju Spanislav držal v polopredklone, zadýchaný, aby spolu nespadli na trón , uvedomil si, že na tróne nemá ani jeden zelený kvet. Odkašľal si. „Cítite, ak sa nemýlim, svoju česť v dôsledku mojich hm… skutkov poškvrnenou a hanbíte sa?“

„Áno, presne ste to vystihli.“ zamihala viečkami.

„Neostáva inšie než zjednať nápravu“ Spanislav sa opatrne posúval do bezpečnejšej vzdialenosti od trónu.“Za poškvrnu nech vám bude cťou stať sa kráľovnou, nakoľko však nechcem jatriť vašu hanblivosť, prvé kráľovské sadnutie na trón sa udeje v súkromí.“

„Som veľmi poctená vašimi ohľadmi“ odvetila deva a následne obdarila Spanislava bozkom po ktorom očerveneli všetky nezábudky, fialky a kosatce na tróne.

Dav diev zašumel obdivne a závistlivo „No také čosi, také čosi, mrkva v zime, to sa znosí!“

Zvončeky zazvonili, ona a on uchopili trón každý za jednu opierku a odišli sa hanbiť spolu.

„Našla sa kráľovná, kráľovná sa našla!“ spievali vtáci, lístie vo vzduchu sa skrúcalo do nápisov, trubač jasal, svadobné oznámenia na brezovej kôre stúpali do modrej oblohy. Na tróne z kvetov sedeli len včely, a tak bol stále celý. Ale to som práve vyzradil štátne tajomstvo; nuž musím končiť už…

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý týždeň jedna.
  • Uzávierka súťaže nie je, súťaž potrvá, kým budú prichádzať príspevky.
  • Existujú čiastkové uzávierky, ktoré budú oznámené s dostatočným predstihom. Ku dňu čiastkovej uzávierky sa uskutoční vyhodnotenie poviedok, ktoré boli publikované medzi dvoma čiastkovými uzávierkami.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov, názor redakcie a hlasovanie, ktoré sa uskutoční po čiastkovej uzávierke.
  • Vyhodnotenie a odmenenie víťazov sa uskutoční priebežne, po ukončení hlasovania, dátum najbližšieho termínu redakcia oznámi s dostatočným predstihom.
  • Viac v pravidlách súťaže.
brloh-ico.pngbrokilon-ico.pngfantomprint-ico.png

15. decembra 2008
Miloš Ferko