Trilógia Temný meč

Weis Margaret, Hickman Tracy

V časoch ság a obrovských celkov sa postupne a nenápadne v rozpätí dvoch rokov vynorila trilógia. Naozaj uzavretá a celistvá. A hneď jej prvý diel vtiahne čitateľa do veľmi – naozaj veľmi podivného sveta…

Na samom začiatku bolo proroctvo. O tom, že „…V královském domě se narodí ten, kdo je mrtev, ale bude žít, jenž zemře a ožije znovu. A když se vrátí, bude držet v rukou zkázu světa…“ Merilon je kúzelné kráľovstvo, kde každý, naozaj každučký človek má magické nadanie. Už niekoľko dní po narodení sú deti podrobené magickému testu, ktorý určí, pre aký druh mágie sa narodili. Mágia dáva Život. Kto sa narodil bez mágie, narodil sa Mŕtvy… Mŕtvy nemá nárok na lásku a opateru. Mŕtvy je ponechaný na seba – je ponechaný smrti. Keď sa narodí dieťa Mŕtve, ako by sa nenarodilo vôbec. A práve toto nešťastie postihne kráľovský dom. Svedkom a asistentom pri magickom teste je Saryon, mladý diakon, ktorý prestúpil zákon a zaujímal sa o Zakázané knihy. Biskup Vanya ho nepotrestá, má s mladým zmäteným mužom iné plány. A tak ho nechá žiť v Merilone. Saryon je jediný, okrem Cisárovnej – matky, kto žiali za Mŕtvym princom. Biskup Vanya je však neúprosný a zákonu sa musí podriadiť aj samotný Cisár a jeho manželka. Nevedia o proroctve, nepoznajú Vanyove úmysly. A tak sa ani nedozvedia, že dieťa, ktoré chcel biskup ukryť, zmizlo.

Joram žije so svojou matkou Anjou v dedine poľných mágov. Anja je síce šialená, ale učí Jorama skrývať skutočnosť, že je Mŕtvy. Celkom sa mu to darí, roky plynú a z Jorama je mladý muž. Vtedy do dediny prichádza nový poľný dohliadateľ a ten odhalí Joramovu odlišnosť. Anja umiera pri pokuse ochrániť svojho syna a Joram v sebaobrane za smrť dáva smrť – dohliadateľa zabije. Neostáva mu iné riešenie, ako ujsť do Cudzej zeme. Tam ho po útoku kentaurov zachránia členovia skupiny vynálezcov, ktorí sa zaoberajú zakázanými umeniami – vedou a remeslami. Incident v dedine poľných mágov neostáva bez odozvy – biskup Vanya tuší, kto je Joram a prichádza čas, aby „použil“ svojho dlžníka, teraz už nie diakona, ale otca Saryona. Posiela ho do Cudzej zeme, aby mu Jorama priviedol.

Joram pracuje u kováča, dostáva sa k zakázaným knihám, ktoré už nikomu okrem neho nič nehovoria, pretože ľudia zabudli čítať. A z týchto kníh sa dozvedá o Temnom kameni – rude, z ktorej je možné ukovať meč, ktorý bude pohlcovať mágiu. Tu, v spoločnosti vynálezcov, vlastne uprostred pokusov o vykovanie tohoto meča, ho nachádza Saryon. Okamžite vie, že tento krásny zasmušilý mladík je dieťaťom, ktoré kedysi držal v náručí, dieťaťom, pôvodne odsúdeným k záhube. A teraz ho do tej záhuby má odviesť on sám. Čím viac však spoznáva Joramovu temnú ranenú a zatrpknutú dušu, tým menej je ochotný poslúchnuť biskupa Vanyu a Jorama mu vydať. Ba čo viac – teraz má možnosť robiť to, po čom vždy túžil – študovať zakázané knihy. Jeho túžba po poznaní a vedomostiach je silnejšia, než príkazy jeho nadriadeného a jeho dôvera v spoločenský systém získava vážne trhliny. Rozpoltený medzi povinnosťou a vlastnou prirodzenosťou stráca napokon Saryon aj svoju vieru. Pomáha Joramovi pri stvorení Temného meča a pomáha mu aj na ceste za vlastnou totožnosťou…

Viac asi o deji písať nemožno bez toho, aby som zbytočne niečo nevyzradila.

Myslím, že sme si už zvykli, že v knihách, pod ktoré sa podpísala táto autorská dvojica, alebo iba Margaret Weis, nachádzame odkazy na našu reálnu skutočnosť – viď cyklus Hvězda Strážců. Ani v tejto trilógii to nie je inak. A ako som už povedala, hneď prvá časť vás vtiahne do deja a najlepšie je mať ihneď poruke všetky diely. Tak vyniknú reálie zvláštneho sveta, v ktorom žijú svoje životy postavy stvárnené veľmi realisticky a plasticky. Reálie sveta, kde mágia je vecou, bez ktorej si nie je možné predstaviť bežný každodenný život. Autori nám ponúkajú na mágiu a jej používanie zas iný pohľad a predostierajú nám prepracovaný systém a hierarchiu spoločnosti, kde má každý mág, každé magické nadanie, svoje presné miesto a určenie. V takomto svete sa ťažko žije Joramovi, ktorý nemá žiadnu mágiu, iba matné povedomie o svojom vznešenom pôvode a túžbu získať späť svoju totožnosť a postavenie, ktoré mu vštiepila jeho šialená matka. A za týmto svojím cieľom ide tvrdohlavo a vytrvalo, sprevádzaný Saryonom, snáď jediným človekom, ktorý k nemu v živote kedy niečo cítil… V takom svete sa žije dobre iba takému podivnému a záhadnému stvoreniu, akým je Simkin, kĺzajúci dejom všetkých troch dielov.

Trilógia je dielkom naozaj prepracovaným, plným zvratov a prekvapení, hlavne v poslednom dieli, ktorý už ani omylom nemožno označiť za čistú fantasy. A čítala by sa veľmi príjemne, nebyť jednej maličkosti. Preklad. V prvom dieli to nie je až také markantné, hoci aj tam som chvíľami musela vetu prečítať dvakrát, aby som zistila jej zmysel, v druhom dieli sa to prekladateľskými perlami priam hemží a tretí diel je na tom zas trochu lepšie.Budem natoľko hnusná, že pár tých perál budem citovať:

II.diel, str.14 – „…Joram byl v divočině, zbaven těla…“ – z kontextu prvého dielu vyplýva, že sa Joram bol v divočine zbaviť tela zabitého čarodeja.

II.diel, str.81 – „…Spíše náhodou než uvědoměle byl Saryon skrčen v keři. I když měsíční světlo rozzářilo jeho maso, věděl, že musí být obtížné jej vidět…“ a vôbec – prečítajte si celý ten odstavec a žasnite… Ja som teda žasla. Je pekné, že celú trilógiu prekladal jeden človek, ale mohol si to za sebou aj prečítať. Ja viem, že to odo mňa nie je možno fér, byť na neho taká, viem o termínoch a podobných veciach, ale trúfam si tvrdiť, že takéto chyby príbehu nepomôžu. Týmto sa vydavateľstvo Návrat veľmi nevyznamenalo. Čo však treba pochváliť, je estetická úroveň kníh. Pôsobivé obrazy Larryho Elmora, vkusná úprava obálky.

Neviem, ako vás, ale mňa Joramov príbeh veľmi zaujal. A nebyť toho, že som občas „řvala“ nad prekladom, celkom by som si ho vychutnala. Má presne to, čo od takýchto príbehov čakáme. Napínavý dej, sympatického hlavného hrdinu a prekvapivé vyvrcholenie. A tak sa kľudne ponorte do sveta, kde mágia je Život. A nedajte sa ničím vyrušiť.

Margaret Weis, Tracy Hickman: Stvoření Temného meče, fantasy (Návrat, orig: The Darksword Trilogy / volume 1 – Forging the Darksword, preklad: Karel Malčík, obálka: Larry Elmore, cena: 289,–Sk, mäkká väzba, 353 strán, ISBN 80–7174–212–0)

Margaret Weis, Tracy Hickman: Zhouba Temného meče, fantasy (Návrat, orig: The Darksword Trilogy / volume 2 – Doom of the Darksword, preklad: Karel Malčík, obálka: Larry Elmore, cena: 289,– Sk, mäkká väzba, 374 strán, ISBN 80–7174–213–9)

Margaret Weis, Tracy Hickman: Trumf Temného meče, sf a f (Návrat, orig: The Darksword Trilogy / volume 3 – Triumph of the Darksword, preklad: Karel Malčík, obálka: Larry Elmore, cena: 319,– Sk, mäkká väzba, 314 strán, ISBN80–7174–403–4)


18. júna 2001
Katarína Juričová