Svet na tvoj obraz: Hlasovanie

Súťaž Svet na tvoj obraz

Prvý ročník súťaže Svet na tvoj obraz pre amatérskych výtvarníkov sme vyhlásili vo februári toho roku. Teraz, po viac než polroku prijímania, vyhodnocovania a zverejňovania súťažných prác, prišiel čas konečne hlasovať o víťazovi súťaže. A to už je úloha pre vás – našich čitateľov a priaznivcov.


Od vyhlásenia súťaže prišlo do redakcie množstvo príspevkov. Po vyradení tých, ktoré nesplnili súťažné podmienky, zostalo 39 zaujímavých príspevkov a v redakcii denníka Fandom SK sme sa nakoniec rozhodli dať príležitosť každému z nich. Všetky boli predstavované v priebehu septembra a začiatku októbra. Pre pripomenutie – súborne sa dajú nájsť pod záložkou Svet na tvoj obraz.

Deväť súťažiacich v skupine junior (do 18 rokov) a 8 v skupine senior (18 a viac rokov) sa v kategóriách science fiction, fantasy a komiks snažili zaujať čitateľov a získať si ich priazeň svojimi prácami. Použité techniky boli rôznorodé, podobne ako témy. A čitatelia teraz svojimi hlasmi rozhodnú, kto zaujal najviac.

Systém hlasovania

Každý hlasujúci musí označiť štyri súťažné súťažné práce (hlasuje sa za obrázok, nie za autora), avšak pri hlasovaní záleží na poradí. To znamená, že zo štyroch obrázkov, ktoré vyberiete, prvý dostane najviac bodov (4) a štvrtý najmenej (1). Ostatným prácam, ktoré neoznačíte, zostane 0 bodov, ale nevadí, možno sa zapáčia inému čitateľovi. Hlasovať môžete do 31. októbra 2012.

Pri hlasovaní nezáleží na tom, do akej kategórie je súťažná práca zaradená, proste hlasujte len za to, čo sa vám naozaj páči. Po ukončení hlasovania rozhodne počet bodov o víťazoch jednotlivých kategórií. Ten, kto získa úplne najvyšší počet bodov, sa zároveň stane absolútnym víťazom súťaže.

Súťažiaci teda majú možnosť získať ceny v kategóriách:

  • junior – science fiction
  • junior – fantasy
  • junior – komiks
  • senior – science fiction
  • junior – fantasy
  • junior – komiks

a jeden z nich zároveň získa hlavnú cenu.

Víťazov jednotlivých kategórií a absolútneho víťaza súťaže Svet na tvoj obraz 2012 ohlásime 5. novembra 2012.

Víťazi dostanú odmeny, ktoré do súťaže poskytli vydavateľstvá CREW a Artis Omnis a tiež zvláštnu cenu od redakcie denníka Fandom SK. Aby čitatelia neobišli nakrátko, knižnú odmenu získa aj jeden z hlasujúcich, ktorého vyžrebuje počítač.

Oprášte si teda spomienky, tí zábudlivejší ešte môžu preletieť jednotlivé súťažné práce, a pristúpte k hlasovaniu o víťazovi súťaže Svet na tvoj obraz 2012.

Nezabudnite – tu za svoj hlas dostanete viac než sľuby!


Ďalšie kolo súťaže Svet na tvoj obraz je naplánované na budúci rok. Veríme, že aj v roku 2013 sa stretneme so zaujímavými autormi a ich obrazmi, veď talentov máme na Slovensku viac ako dosť.

Ďakujeme zatiaľ našim čitateľom a súťažiacim držíme palce!

Redakcia


15. októbra 2012
Fandom SK