Svet na tvoj obraz 2015 - G. Dalecký: Lesný chodec a jeho klangan

G. Dalecky - Lesny chodec a klangan

Táto práca sa uchádza o víťazstvo v súťaži Svet na tvoj obraz 2015.

Názov práce: Lesný chodec a jeho klangan

Autor práce: Gregor Dalecký

Kategória: Fantasy

Po kliknutí na náhľad získate veľký obrázok.


Ostatné zatiaľ uverejnené obrázky zo súťaže Svet na tvoj obraz 2015


Po uverejnení poslednej vybranej súťažnej práce pristúpime k internetovému hlasovaniu, víťaza v každej kategórii teda vyberú čitatelia. Svoje dojmy si zatiaľ môžu čitatelia zaznamenávať alebo ich vyjadrovať v komentároch pod textom.


2. januára 2016
Fandom SK