Súťaž o poviedku zo sveta Miešancov

Vydavateľstvo EPOS vyhlasuje súťaž o najlepšiu poviedku umiestnenú do sveta Miešancov. Súťaž je dotovaná cenami: 1. cena 3 000 Sk, 2. cena 1 500 Sk, 3. cena 500 Sk.

Súťažné poviedky musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. Musia byť umiestnené do sveta Miešancov, ktorý sa geograficky zhoduje s mapami v trilógii Miešanci a žijú v ňom okrem ľudí elfi, ghúli, škrati a trpaslíci.
  2. V poviedkach nesmú vystupovať hlavní hrdinovia trilógie Miešanci (Verbaska, Orys).
  3. Poviedky môžu mať maximálne 12 normostrán. Súťažiaci pošlú 3 identické kópie rukopisu, v českom alebo slovenskom jazyku, spracované na počítači alebo písacom stroji. Od jedného súťažiaceho sa prijmú maximálne tri poviedky. Do rohu obálky je vhodné napísať SÚŤAŽ MIEŠANCI. Rukopisy treba poslať do 31. 7. 2003 na adresu:

Vydavateľstvo EPOS Gessayova 3 851 03 Bratislava

4. Súťaž je anonymná – súťažiaci rukopisy nepodpíšu, ale priložia osobitnú zalepenú obálku s listom, kde bude názov poviedky (poviedok), meno a adresa autora.

5. Mená výhercov budú oznámené v Knižnej revue, v časopise Fantázia a na stránkach www.fandom.sk


20. mája 2003
Martin Králik