Stratený nadhľad

Lin Carter, Černá legie z Kallistó

Milovníci pokleslých textov a medzivojnovej literatúry si prídu na svoje

Knižka nadväzuje na titul, ktorý sa na pultoch kníhkupectiev vyskytol vlani pod názvom Jandar z Kallistó. Nájdete v nej ďalšie príbehy neohrozeného dobrodruha na spomenutej obežnici Jupitera. Nádherne veľký epický priestor umožňuje Jandarovi (a predovšetkým jeho stvoriteľovi, autorovi) realizovať aj tie najbláznivejšie činy. Hlavný hrdina v nás rozochvieva strunku romantickej túžby po veľkolepých, odvážnych, bláznivých skutkoch vykonaných len tak. Zľahka, s noblesou a s jemným nádychom sebairónie bojuje a miluje v najnemožnejších situáciách. Jandar sa rozhodne vyrvať milovanú Darloonu z rúk najkrvilačnejšej hordy Kallistó – Čiernej légie. V prestrojení prekĺzne za hradby mesta touto légiou práve dobytého. Nechá sa naverbovať. Jeho priamym nadriadeným sa stáva sympatický Valkar. Po zložitých a ,,nepredvídateľných\" peripetiách (Valkar pochádza z iného plemena a preto sa maskuje farbivom) vysvitne, (či presnejšie vyfarbí), že muž, ktorý sa svojimi ušľachtilými črtami vyníma spomedzi okolitej zberby, je Darloonin bratanec a snúbenec. Našťastie pre Jandara (a príbeh) však k dievčine žiadnu vášeň necíti, takže náš hrdina môže ďalej snívať a v duchu spriadať plán ako oslobodť krásku i mesto. Jeho úloha je uľahčená, keď sa dostáva (ako, k tomu sa ešte dostanem) na dvor vodcov Čiernej légie. Ich veliteľ, princ Vaspian, chystá vskutku diabolský plán. Pred tvárou démonického božstva, za asistencie úlisného kňaza Oola s mierne mongoloidnými črtami a nadpriemernou mentálnou energiou, chce s Darloonou uzavrieť manželský zväzok. Carterovi sa opäť podarilo vystihnúť charakteristické črty Burrougsovho ,,carterovského\" rukopisu. Postavy sú charakterizované vonkajším výzorom (tj.dobrí sú pekní a zlí naopak), , mongoloid Ool reprezentuje v literatúre začiatku dvadsiateho storočia obľúbenú postavu ,,zlého Číňana\". Zachovaný je nádherne naivný egoizmus vesmírneho baróna Prášila, ktorý nevie, či má Darloonu oslobodiť alebo nie – keďže mu nevyznala lásku.
Oproti prvému zväzku (Jandar z Kallistó) však žiaľ klesá miera sebairónie. Autor bez zábran využíva najotrepanejšie motívy populárnej literatúry – hrdina zastaví splašený záprah čím zachráni život príslušníkovi vladárskej rodiny a dostane sa tak na jeho dvor, v palácových stenách sa nachádza sieť tajných chodieb. Hoci Carter príbeh opäť koncipuje ako nájdený rukopis, ktorý bol Jandarom odoslaný. z Kallistó prostredníctvom medziplanetárneho žiariča,.hoci textovú ilúziu narúša modernými vedeckými teóriami, podľa ktorých na Kallistó život nemôže existovať, jeho paródia čoraz viac splýva s originálom. A priznajme si, Burrougsov Carter, navyše s obálkou na ktorej Darloona predvádza svoje vnady v plavkách, dnes predsa len pôsobí trocha nepatrične. Milovníci pokleslých textov a medzivojnovej literatúry si prídu na svoje, ja osobne som však uprostred knižky nadobudol pocit, že autor to myslí vážne …a zľakol som sa pri predstave publika, ktoré zhltlo túto kotvu aj s navijakom a plavkami. Miloš Ferko 5/10

Burroughs Edgar Rice: Lin Carter, Černá legie z Kallistó, Brno Návrat 2002 preklad Jan Kozák, 264s. 273 sk


21. júna 2002
Miloš Ferko