Štefan Huslica prešiel do inej reality

Števo Huslica
Štefan Huslica - Niekedy
Štefan Huslica - CGR

Slovenská scifi dnes prišla o jeden z svojich veľkých talentov, Štefana Huslicu. Jeho odchod je nečakaný a vďaka spoločným spomienkam (najmä z Ceny Gustáva Reussa) je pre mňa aj veľmi bolestivý. Radšej vám predstavím jeho predčasne ukončenú bibliografiu, ktorá o ňom povie viac.

Je autorom niekoľkých poviedok a zbierky Niekedy (2004). Poviedky Štefana Huslicu sa zaoberajú dnes aktuálnymi a zložitými problémami – národnostnými rozpormi na Slovensku (Tri farby), prisťahovalectvom a multikultúrnosťou v rámci EU (Hodinár), terorizmom, popkultúrou (Hudba), tieňmi socializmu či nacizmu transponovanými do neradostných alternatívnych svetov (Bodnutie včely, Narodený v Československej socialistickej, Tiene na múroch).

Poviedky Štefana Huslicu sa opakovane umiestnili vo finále literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa a v jej zborníku Krutohlav: Tiene na Múroch, Tri farby (Krutohlav 1997), Narodený v Československej socialistickej, Odpočítavanie (Krutohlav 1998), XXL (Krutohlav 1999), Hudba, Jeden deň Denisa Ivanoviča (Krutohlav 2000). Publikoval aj v časopise Fantázia: Prienik (Fantázia 5), Kristove nohy (Fantázia 9), Kvarteto (Fantázia 13), Prelievanie (Fantázia 22), Bratislavskij Blues (Fantázia 34), Otázka času (Fantázia 36), Tradičné hodnoty (Fantázia 37).

Štefan Huslica vo svojich dielach vytvoril množstvo iných svetov, paralelných realít a histórií. Snáď sa dnes v jednej z nich našiel.


17. decembra 2008
Marbh Maidin