Soutěž o nejlepší fantasy 2001

Vyhlášení soutěže

Klub Julese Vernea Praha a klub 451oF Košice vyhlašují…

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ FANTASY 2001

Příspěvky psané strojem nebo na počítači ve dvou kopiích, které nebyly nikde zveřejněné ani zaslané do jiné soutěže, posílejte do 30.4.2001 na adresu Egon Čierny, Matěchova 14, 140 00 Praha 4. Poroty v Praze a v Košicích vyberou nominované, kteří obdrží titul rytíř Řádu fantasy, a z nich bude vybrán Nositel meče, který obdrží funkční meč.

Vítěz bude vyhlášen v Praze na Parconu 2001.

Pořadatelé mají právo na jedno zveřejnění soutěžní práce v publikacích SFK 451oF Košice nebo Klubu Julese Vernea.


18. júla 2000
Egon Čierny