Sexodlak

Návrat kočkodlaka

Druhú časť príbehov o Xinovi tvorí rozsiahlejší text (miniromán, dlhšia novela) pod názvom Rúžoočka. Stretneme sa v nej s Xinovou adoptívnou dcérou Ilian ako poradkyňou rozšafného kráľa Redrena.

Xin samotný sa stáva obydlím pre ducha zlého čarodejníka Tagera, ktorý chce (ako inak) získať moc nad krajinou. Nesmierne ma zaráža (pochopiteľne nielen v tejto knižke) snaha fantasy zloduchov získať moc v krajine, ktorá sa nachádza zhruba na úrovni stredoveku. Moc v dnešnom slova zmysle však v priestore, kde v podstate každý šľachtic ovláda svoje územie, neexistuje. Moc má v čase rytierov predovšetkým symbolickú hodnotu. Je spätá s posvätnou hodnosťou panovníka a trónu, umožňuje reprezentovať a predvádzať sa sa, nie však riadiť. Panovník je prvý medzi rovnými, šľachtu zvoláva, nerozkazuje jej a nemá možnosť, aby to dokázal. Lewandowski preto celkom správne a vierohodne vykresľuje Redrena ako človeka, ktorý kľučkuje medzi intrigami síl, ktoré sú mocnejšie než on sám. Typy tyranských organizátorov sa preto usilujú presadiť skôr v cirkevnej hierarchii. Nech by sa Tager snažil ako chcel, v stredovekej spoločnosti centralizovaný štát s možnosťou tyranskej vlády nevytvorí.

V každom prípade, mág Rodmin je týmto záporákom najprv oklamaný a napokon v podobe odseknutej hlavy odtransportovaný pred Redrena. Autor sa tak, spolu s Xinom, zbavil dvojice hlavných postáv. Žiaľ, nedokázal za ne poskytnúť rovnocennú náhradu. Šľachtic Mino je jednoducho nasprostastý bojovník, Ilian erotomanka. Najzaujímavejšou figúrkou ostáva už z predchádzajúcich častí známy kat Jakub, koníčkom ktorého je skladanie veršov. Sľubne je načrtnutá epizodická postava Kaada – hada s dušou filozofa. Možný potenciál humoru však autor nevyužil.

Popis bitky v závere je otrasne zdĺhavý, nedynamický. Veru, pri písaní bojových scén by sa zišla malá lektúra Sienkiewiczom alebo hoci aj rivalom Andrzejom Sapkowským. Potom by to hádam šlo aj bez večných návratov do veliteľského stanu s trápnymi pohľadmi na mapu plnú rôznofarebných figúrok. Orgie strachu a krvi (viď recenziu na predošlý diel) sa zmenili na orgie sexu a násilia. Nadmerná erotizácia sa navyše spája s cukríkovo sentimentálnym vzťahom Iliana a Miny. Podľa výrokov samotného autora spomenuté erotizujúco-sentimentálne detaily boli do textu vsunuté preto, aby ukázal, že poľština dokáže zvládnuť i najtajnejšie zákutia erotického výraziva. Ja by som však bol radšej, keby podobné pokusy páchal v inom žánri. Celkový dojem, zaváňajúci božskou Danielou S., nedokáže zachrániť ani informatívny a sviežo napísaný doslov prekladateľa Pavla Weigela.

Nuž, nie príliš priaznivý pocit z prečítanej knižky. Nuž nie príliš šťastne zvolená knižka. Lewandowski cyklus o Xinovi považuje za jeden zo svojich najmenej kvalitných textov. Kočkodlakove príbehy odhaľujú tohto autora v polohe komerčnej fantasy, ktorá sa pružne prispôsobuje podmienkam trhu, i v Poľsku obsahujúceho veľké množstvo milovníkov a milovníčok love stories. Na dokreslenie trocha celistvejšieho obrazu všestranného autora akým Konrad Lewandowski bezpochyby je, by však bolo vhodné preložiť iné texty – napr. metafyzickú fantasy Most nad priepasťou alebo alternatívnu históriu o Jane z Arku (porovnanie s chystanou Sapkowského \„husitskou\“ trilógiou by bolo prinajmenšom zaujímavé). Už pri čítaní kočkodlaka totiž môžeme vycítiť , že prednosťou tohto autora nie sú širokospektrálne ladené bojové scény, ale skôr ponor dovnútra postáv (zachytenie psychiky Xina v prvom dieli) či výkladové pasáže. Úseky, v ktorých Lewandowski v predchádzajúcej časti vysvetľoval podstatu mágie boli skvelou ukážkou logického myslenia nevšedne vzdelaného človeka so zmyslom pre subtílnosti metafyziky. Možno by sa oplatilo zariskovať a pustiť na český trh (o slovenskom radšej pomlčme, píšem recenziu a nie humoristickú fantasy) text, v ktorom si autor dovolil svoje dej brzdiace a prvoplánovú zrozumiteľnosť textu sťažujúce prednosti rozvinúť. Možno sa nájde viac ľudí, ktorým zdravý oriešok zachutí viac než predžuto-nahnitá sentimentálna akčnosť.

Návrat kočkodlaka, Konrad. T.Lewandowski, Praha, Laser 2002, Preklad Pavel Weigel, 222s, 202 sk


9. augusta 2002
Miloš Ferko