Sanča Fülle - Strážce noci

Paralelní světy, zv. 4

fulle_strazce-noci

Štvrtý zväzok edície Paralelné svety môžeme stručne charakterizovať ako postkatastrofickú víziu budúcej prítomnosti. Román, odohrávajúci sa vo Východnom pohraničí na hranici s bývalou Ukrajinou, sa rozvíja v dvoch rovinách. Cirkevný Rád, založený na humanitárne ciele, sa časom mení na organizáciu, ktorá svoje ciele mieni dosiahnuť za každú cenu. Pritom sa neštíti použiť akékoľvek prostriedky. V rozpore s týmto smerovaním ale vystupuje pár jedincov, plných ideálov, ktorí rešpektujú ciele Rádu, ale nie prostriedky.

Kým línía venovaná Rádu je akčnejšia, línia, v ktorej autorka rozoberá život hlavných postáv je pomaljšia a miestami výrazne spomaľuje stupňujúcu gradáciu celého deja. A práve určitá nerozhodnosť autorky, ktorou líniou sa zaoberať, spôsobí, že dej graduje v polovici knihy. Zvyšok knihy je už len popis bezmocnosti hlavných postáv a dokomentovanie budúcnosti Rádu a sveta na pozadí ich života.

Autorkina prvotina napriek nedotiahnutej gradácii zaujme vypracovanou štylistikou. Pozoruhodná je najmä línia, v ktorej sa zaoberá životom hlavných postáv. Vnesené prvky intimity zo ženského pohľadu umožňujú plastickejšie vykreslenie postáv, ich minulosti, prítomnosti a prísľuby do budúcnosti.

Kniha medzi riadkami naviac prináša aj politickú výstrahu, ktorú si autorka zrejme vytvorila počas dlhodobého pobytu v Číne. Našťastie sa táto výstraha dejom len mihne, a tak nehrozí, že by sa kniha stala politickým pamfletom.

Žáner: Science fiction
Vydal: Triton
Prevedenie: Brož
Počet strán: 424
Rozmer: 110 X 165
Rok vydania: 2007
Cena: 344 Sk, 11,42 €


9. septembra 2008
Ivan Pullman