Predstavenie poroty prvého kola Poviedky Istroconu 2014

Poviedka Istroconu 2014
Známy literárny kritik Hromovlad vie skutočne čítať
Miloš Ferko a jeho autorské čítanie

Ako sme už písali vo vyhlásení súťaže či v otázkach a odpovediach, Poviedka Istroconu bude mať tentoraz poroty dve. Porota prvého kola vyberie finálové texty, z ktorých druhá porota určí definitívne poradie.


Dnes by sme vám chceli predstaviť členov poroty prvého kola:

Petra Slováková
Je jedna z najväčších nádejí českej fantastiky je prvou českou porotkyňou Poviedky Istroconu (súvisí to samozrejme s množstvom českých poviedok, ktoré začíname dostávať, a aj s ich výsledkami). Petra Slováková v rokoch 2012 a 2013 vyhrala obidva ročníky tejto súťaže a Cenu Karla Čapka 2012 v kategórii novela/román. V septembri jej vyšli prvé dve knižky, obidve na Slovensku. Na serveri Fandom.sk zvíťazila v ankete Fantastická osobnosť roka v kategórii zahraničná osobnosť. Poviedky jej vydali v časopise Pevnost , žánrových antológiách a elektronických časopisoch.

Veronika „Yaonee“ Inglotová
Je druhou novou porotkyňou Poviedky Istroconu a zároveň aj jej víťazkou z roku 2011. Od roku 2012 je spoluorganizátorkou literárnej súťaže Dumky podvečerné i knižnou recenzentkou a redaktorkou portálu o fantastike Fantasy-svet.net. Od roku 2008 je členkou i predsedníčkou porôt rôznych literárnych súťaží aj mimo fantastiky. Najnovšie píše recenzie o detskej fantasy pre časopis Jupiter.

Dagmar Mehešová
Rretia dáma v porote prvého kola Poviedky Istroconu súťaž hodnotí, rovnako ako zostávajúci dvaja porotcovia, od jej začiatku. Je členkou porôt literárnych súťaží vo fantastike od 90. rokov. Odvtedy je aj aktívnou členkou fanúšikovského hnutia. Na základe jej iniciatívy vznikla cena slovenského fandomu Drak.

Bohumil „Hromovlad“ Stožický
Taktiež dlhoročný člen fandomu; fanzin Istrozin redigoval už v prvej polovici 90. rokov. V sci-fi časopise Fantázia sa vryl čitateľom do povedomia Hrmavicou – rubrikou odkazov autorom, ktorí do časopisu poslali poviedky, pričom mnohých z nich poslal pestovať okrasné dreviny. Dnes spolu s manželkou rediguje slovenské poviedky v Jupiteri.

Miloš Ferko
Autor so zrejme najviac nezameniteľným štýlom v slovenskej fantastike. V roku 2002 skončil druhý v Cene Gustáva Reussa, v roku 2005 tretí v Cene Fantázie a po rok neskôr zvíťazil v kategórii mikropoviedka Ceny Karla Čapka. V roku 2006 spoluzostavil prvú antológiu poľskej fantastiky v slovenčine Železný generál. V nasledujúcom roku vydal kváziživotopis Šťastie za dverami a v roku 2008 zbierku poviedok Tisíc toliarov za Olgu Stadnicku. Rovnako významná je jeho publicistika – v roku 2007 napísal spolu s Ondrejom Hercom publikáciu Slovenská fantastika do roku 2000 a v roku 2010 pripravil Dejiny slovenskej literárnej fantastiky.


Foto: archív


13. februára 2014
Martin Králik