Pozvánka: Bitka o Bratislavu – rekonštrukcia barokovej bitky v Prešporku

Bitka o Bratislavu
Bitka o Bratislavu 2
Bitka o Bratislavu 3

Rok 1619 v Európe nebol idylický. Vojnová vrava zasiahla väčšinu kontinentu a výnimkou nebolo ani kráľovské mesto Prešporok.

V sobotu 5. 10. 2019 sa v bratislavskom Sade Janka Kráľa už piatykrát uskutoční historický festival s názvom Bitka o Bratislavu. Hlavnou časťou jeho programu bude rekonštrukcia vojenského konfliktu, ktorý sa odohral neďaleko brán mesta a významne ovplyvnil dianie v regióne a v celom Uhorsku, ktoré bolo vtedy súčasťou habsburského mocnárstva.


Čo sa vtedy vlastne stalo?

Rok 1619 sa v Európe isto nedal označiť ako pokojný. V Holandsku pokračovala vojna proti nadvláde Španielska, na severe aj napriek prímeriu pretrvával konflikt medzi Švédskom a Poľsko-Litovskou úniou a v neďalekom Českom kráľovstve sa len pred rokom rozhorelo stavovské povstanie, ktoré napokon vyústilo až do ukrutnej tridsaťročnej voj­ny.

Aj v kráľovskom Uhorsku bolo toho roku rušno a rinčali tu zbrane. Proti vláde katolíckych Habsburgovcov sa už v druhom stavovskom povstaní vzoprelo sedmohradské knieža Gabriel Bethlen. Na konci augusta sa so svojou armádou vydal do Uhorska, kde sa tešil širokej podpore protestantskej šľachty, dlhodobo nespokojnej s absolutistickými snahami viedenského dvora. V krátkom čase sa Bethlen zmocnil Košíc a ďalších východoslovenských miest. Potom jeho ľahko ozbrojené no rýchle oddiely smerovali ďalej na západ, kde sa zle platené posádky hradov a miest radšej vzdávali, než by mali početnej prevahe nepriateľa klásť zbytočný odpor.

Tak sa stalo, že už 9. októbra sa po krátkom obliehaní vzdala aj Trnava a v ceste na Viedeň stálo Bethlenovi len hlavné mesto Uhorska – Bratislava, vtedajší Prešporok. Keďže väčšina cisárskych vojsk bola v tom čase viazaná na bojiskách v Česku, mesto chránila len menšia posádka s tromi delami, utáborená na Prešporskom predmestí.

Rýchlosť ľahkých Bethlenovych oddielov habsburské sily opäť prekvapila. Dňa 14. októbra Bethlen zaútočil na tábor cisárskeho oddielu a útokom z dvoch strán, využijúc početnú prevahu, ho napokon aj dobyl. Mešťania po tejto ukážke sily veru nemali chuť stavať sa na odpor, preto knieža bezprostredne po boji vtiahol do Prešporka, kde mu palatín Žigmund Forgáč vydal hrad i uhorskú kráľovskú korunu.

V sobotu 5. októbra sa môžete prísť pozrieť, ako táto polozabudnutá bitka asi mohla vyzerať. Známy mestský park v ten deň opäť ožije dunením diel, praskotom muškiet, rinčaním mečov a krikom bojujúcich vojsk. Okrem hlavného programu o 16:00 budete môcť vidieť výcvik a fungovanie dobových jednotiek, ukážky dobového života, kuchyne a remesiel, či prejsť sa vojenským táborom zo 17. storočia.

Organizátorom podujatia je skupina historického šermu Banderium, ktorá sa dlhodobo venuje ako historickému šermu, tak aj rekonštrukcii dobového vojenstva tohto obdobia. Okrem nej sa akcie zúčastnia ďalšie združenia podobného zamerania nie len zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska a Talianska.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky ARS BRATISLAVENSIS a Nadácia SPP. Podporu poskytla aj Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Príďte sa pozrieť, ako dejiny znovu ožívajú a určite neoľutujete.

Ďalšie informácie o podujatí nájdete tu na stránkach Bitka o Bratislavu a facebookovskej stránke udalosti.


Zdroj: Richard Zamec, SHŠ Banderium

Foto: Archív SHŠ Banderium


2. októbra 2019
Fandom SK - PR