Poviedka Istroconu 2012

Literárna súťaž

Ročník 2012 bude pre festival Istrocon výnimočný. Chcete k tomu prispieť aj vy?

Organizátori medzinárodného festivalu Istrocon vyhlasujú literárnu súťaž Poviedka Istroconu 2012. Po skúsenostiach z minulých ročníkov a búrlivých diskusiách o budúcnosti súťaže sme skresali počet kategórií. Voľná kategória ostáva (píšte o všetkom čo vám napadne, ale poviedka musí obsahovať prvok fantastického ozvláštnenia), no témy ponúkame len dve:

1.) vlkolaci,

2.) pamäť.

Pozor – na rozdiel od minulých rokov nie sú žánrovo obmedzené. Poviedky o vlkolakoch alebo o pamäti teda môžu spadať podľa vášho výberu do oblasti sci-fi, fantasy, alebo hororu. Témy budú hodnotené každá osobitne. Ak sa v niektorej poviedke vyskytne výrazný motív pamäti i vlkolakov, zaradí sa do tej kategórie, ktorú autor označil vo formulári. Ak autor prihlási do tematickej kategórie poviedku, v ktorej príslušná téma nezohráva významnú úlohu v deji, porota ju preradí do voľnej kategórie.

Vlkolaci pôsobia ako čistokrvná téma pre fantasy či horor, ale (ako je zvykom šeliem), klamú telom. Vynikajúco by si poradili aj v cyberpunkovom alebo steampunkovom prostredí, nehovoriac o tom, koľko zábavy by si mohli užiť napríklad pri teraformovaní nových svetov.

Téma pamäti ponúka nevyčerpateľné zdroje možností. Ako spojivo nášho súčasného ja s tým, čím sme boli, je neoddeliteľnou súčasťou identity. Spomienky stratené alebo náhle objavené, spomienky na ľudí, ktorí už s nami nie sú, na vzťahy, ktoré sa zrazu zdajú iné ako vtedy, spomienky na krajinu detstva alebo na budúcnosť, nostalgické aj problematické, magické, papierové, elektronické, skutočné či podstrčené môžu byť zdrojom skvelých príbehov. Len ich napísať!

Oficiálnosti:

Súťaž je anonymná. Zúčastniť sa môže každý, kto sa zaregistruje na stránke Istroconu a zašle minimálne jeden príspevok spĺňajúci podmienky účasti:

 • poviedka v slovenčine alebo v češtine, doteraz nepublikovaná;
 • do vyhlásenia výsledkov nesmie byť text poslaný do inej súťaže;
 • rozsah maximálne 15 normostrán (27 000 znakov vrátane medzier);
 • počet súťažných príspevkov od jedného autora je neobmedzený;
 • uzávierka je 1. 8. 2012 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky);
 • o osude príspevkov doručených po uzávierke sa administrátor dohodne s autorom;
 • organizátori si vyhradzujú právo uverejniť súťažné príspevky v zborníku Poviedky Istroconu.

Pokyny:

 • vyplňte registračný formulár podľa inštrukcií na stránke www.istrocon.sk, formulár je dostupný na stiahnutie vo Worde aj tu: fandom-heitz-191×191.jpg;
 • poviedku zašlite vytlačenú v štyroch kópiách na adresu OZ AnimeCrew, Mánesovo námestie 6, Bratislava a obálku označte heslom Poviedka Istroconu 2012;
 • zároveň zašlite elektronickú verziu poviedky vo formáte .rtf (alebo .odt či .doc) na adresu poviedky@istrocon.sk.

Dobré rady:

 • Súťaž je anonymná. Na vytlačené exempláre sa nepodpisujte, vaše meno a kontaktnú adresu uvediete v registračnom formulári. Pre istotu uveďte vaše meno aj v maili s elektronickou verziou poviedky.
 • Nezabudnite vo formulári uviesť kategóriu, v ktorej chcete súťažiť (voľná / téma vlkolaci / téma pamäť)
 • Poviedky vytlačte čitateľným fontom (preferujeme CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt.
 • Nenechávajte si poslanie príspevkov na poslednú chvíľu.

Veľa chuti do písania želá porota (Miloš Ferko, Martin Králik, Dáška Mehešová, Bohumil „Hromovlad“ Stožický a Zuska Stožická).


4. apríla 2012
Zuska Stožická