Podporte fantastickú vec!

1% z daní pre fantastiku...

Od začiatku roka umožňuje zákon poukázať 1% z dane občianskym združeniam a iným organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby. Pre podporovateľov to neznamená žiadnu platbu navyše. Radi by sme Vás upozornili na prácu Občianskeho združenia Fantázia. Toto združenie ako jediné na Slovensku vyvíja celoslovenskú kultúrnoprospešnú činnosť v oblasti fantastického umenia. Podporením OZ Fantázia jedným percentom z Vašej dane podporíte fantastiku na Slovensku.

Občianske združenie Fantázia bolo založené v roku 2000. Snaží sa: zvýšiť záujem mládeže o literatúru a fantastické umenie, vzdelávať nádejných autorov, podporiť tvorivé myslenie mládeže a aktívne a tvorivé využívanie voľného času, podporiť vydávanie sci-fi a fantasy kníh na Slovensku, pomôcť domácim autorom v kontakte s vydavateľmi.

Z konkrétnych aktivít v ostatných dvoch rokoch možno spomenúť: podiel na tvorbe literárneho časopisu Fantázia – jediného slovenského periodika zameraného na fantastiku, organizovanie najväčšieho stredoeurópskeho festivalu fantastiky Istrocon (www.istrocon.sk), vytvorenie a prevádzka internetového sci-fi a fantasy portálu www.fandom.sk, tvorba viacerých informačných fanzinov, organizovanie literárnych workshopov a výstav výtvarných diel, mládežníckych literárnych a výtvarných súťaží, či besied s osobnosťami vedy a techniky .

Jedným percentom z vašej dane, ktoré by ste inak museli zaplatiť štátu, môžete priamo pomôcť nášmu občianskemu združeniu. O percente svojej dane môžu rozhodovať rovnako podnikatelia (fyzické osoby), ako aj zamestnanci.

Na to, aby ste získali istotu, že aspoň percento z Vašej dane sa nestratí v anonymnej a bezodnej štátnej pokladnici, stačí vypísať jediné tlačivo. Jeho vyplnenie trvá asi dve minúty. Tlačivo sa volá \„Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 1% zaplatenej dane\“ a je k dispozícii na daňových úradoch, prípadne u vášho zamestnávateľa, alebo si ho môžete stiahnuť z tejto linky vyplnené už údajmi OZ Fantázia. Zamestnanci k tomuto vyhláseniu pridávajú aj potvrdenie z učtárne, že im bola zrazená daň za rok 2001.

Vyplnené tlačivo treba odovzdať/poslať do polovice (podnikatelia) alebo do konca apríla 2002 (zamestnanci) na vašom daňovom úrade, kde ste prihlásení.

Ak sa Občianske združenie Fantázia rozhodnete podporiť, v časti \„údaje o prijímateľovi\“ uveďte (v tlačive, ktoré si môžete tuto stiahnuť, už údaje vyplnené sú):

Názov: \„Občianske združenie Fantázia\“ Adresa: Heydukova 4, 811 08 Bratislava IČO: 36067644 Právna forma: občianske združenie.

Ak máte záujem o bližšie informácie o činnosti združenia, jeho cieľoch, stanovách a činnosti, kontaktujte, prosím Mgr. Ivana Aľakšu – 0905 238 895 (predseda OZ Fantázia), alebo sa zastavte osobne v kníhkupectve Brloh na Heydukovej ulici v Bratislave.

Za ochotu zamyslieť sa nad možnosťou podporiť naše aktivity Vám v mene širokej obce fanúšikov fantastiky, ktorí využívajú výsledky činnosti nášho občianskeho združenia, úprimne ďakujeme.

Občianske združenie Fantázia


15. marca 2002
Ivan Aľakša