Písanie pre Fandom – návod

Literárna súťaž

Na našu výzvu Hľadáme práve teba sa nám do redakcie Fandom SK priebežne ozývajú záujemcovia, ktorí by sa radi venovali publicistike o fantastickom di­aní.

Bohužiaľ, zasa sa ukázalo, že neplatí pravidlo: „Viem písať = dokážem písať články“. Písať vie teoreticky každý, kto ukončil prvú triedu ZŠ. Ale svetská sláva a prípadný honorár sa viaže k slovku profesionál (t. j. profesionálny prístup), a tu to, bohužiaľ, začalo škrípať.

Niektorí ale predsa len preukázali tvorivého ducha a chuť pracovať na tom, aby sa stali naozajstnými prispievateľmi. Aby sme im to uľahčili, zostavili sme v skratke hlavné zásady novinárskej práce a etiky a tiež návody, ako vytvoriť článok pre náš portál.


Výber žánra

Vo všeobecnosti dávame prednosť tomu, aby náš prispievateľ písal ten publicistický žáner, ktorý je jeho srdcu blízky, napríklad: správa (resp. spravodajstvo), recenzia, kritika, komentár, rozbor, reportáž, riport, fotoriport, rozhovor (interview) atď., rozhodne sa nebránime ani glosám či stĺpčekom. Ak vás táto terminológia vydesila, trochu svetla do vášho zmätku snáď prinesie aj tento referát o publicistickom štýle. V skratke rozobrané publicistické žánre nájdete napríklad aj v tomto referáte.

Ak vás to neodstraší, nič vám nebráni získať o publicistike viac informácií, veď napríklad vypracovaných štátnicových otázok na rôzne žurnalistické odbory visí na internete viac než dosť.

Každý náš prispievateľ má teda (pokiaľ nedôjde ku konkrétnejšej dohode) voľnú ruku vo výbere žánra, ale aj vo výbere témy, ktorú chce spracovať. Samozrejme, obsahovo by každá téma mala korešpondovať so zameraním nášho portálu – fantastikou. Príspevky by sa teda mali týkať sci-fi, fantasy, hororu v ich rôznych podobách (literárnej, filmovej, hudobnej, výtvarnej, spoločenskej a pod.), ale môžete písať aj o zaujímavých vedeckých objavoch, ktoré pravdepodobne zmenia náš spôsob života, a samozrejme aj o fanúšikovských aktivitách. Iniciatíve sa medze nekladú.


Pevný termín uzávierky alebo nie?

Mnohí sa pýtajú, koľko času majú na napísanie článku a kedy majú svoj príspevok odovzdať. V prvom rade by mal byť článok aktuálny, t. j. týkať sa aktuálnej témy (problematiky), napr. filmu, knihy, diania atď. Vtedy je vhodné reagovať pohotovo, aby bol článok uverejnený v čase, keď daná téma rezonuje v publiku (napríklad nemá veľký zmysel uverejňovať reportáž z premiéry filmu rok po tejto premiére). Pokiaľ vydavateľ kladie podmienku, že za poskytnuté recenzné výtlačky urobíme recenziu do určitého času, recenzent je na to vždy vopred upozornený a sám rozhodne, či recenziu bude za týchto podmienok zvládať napísať.

Nebránime sa však ani návratu k starším veciam. V takomto prípade je termín odovzdania príspevku ľubovoľný, na druhej strane sa tu žiada už koncepčnejší článok, napríklad rozbor, komentár, esej, fejtón, analýza v zaujímavom kontexte, napríklad v porovnaní „vtedy a dnes“, „u nás a inde“ a pod. Príkladom takýchto článkov je naša piatková rubrika Retro, v ktorej spomíname na staré dobré veci.


Čo z toho budem mať?

Čoraz častejšie dostávame do redakcie poštu od tých, ktorí písať vedia, respektíve majú na to aspoň doklad alebo tento doklad prinajmenšom plánujú v blízkej budúcnosti získať. Prichádzajú nám žiadosti o zamestnanie, motivačné listy a štruktúrované životopisy prevažne od ľudí, ktorých v podstate nezaujíma to, akú farbu, svetonázor a počet končatín má ich chlebodarca, ale aký bude ich nástupný plat. Vyše 99 % z nich má o fantastike, fandome a vecami s nimi súvisiacimi len hmlisté alebo žiadne povedomie, zato sú ctižiadostiví a pri svojej ceste za Pulitzerovou cenou narazili na náš denník. Týchto záujemcov musíme sklamať. Sme neziskové médium, síce s profesionálnym obsadením, ale fungujeme na báze altruizmu, chuti do práce a potreby niečo na tomto komerčne nedocenenom poli dosiahnuť. Naši stáli, resp. pravidelní prispievatelia však môžu s rátať s drobnou satisfakciou napríklad v podobe recenzného výtlačku knihy či komiksu, s ktorým môžu po prečítaní naložiť podľa vlastného uváženia, alebo s malými darčekmi či výhodami, ktoré nám príležitostne poskytujú sponzori, napríklad voľný vstup na podujatia, novinárske filmové predstavenia a pod. Písanie pre Fandom SK je však stále hlavne o láske k fantastike, o možnosti vysloviť svoj názor pred publikom, ktoré po takomto názore prahne. Pre študentov a absolventov žurnalistických odborov je to navyše aj o odbornom raste, tréningu a jeho neskoršom využití v médiu, ktoré síce prispievateľom platí, ale v ktorom už novinár nebude mať takú voľnosť pri voľbe témy, času a spôsobe jej spracovania.


Hlavné zásady a návody

Ak máte teda záujem stať sa našimi prispievateľmi, predtým, ako sa rozhodnete svoj výtvor vydať napospas čitateľom, prečítajte si ešte tieto zásady a návody:

 1. Každý článok musí byť originálny. Autor sa nesmie podpísať pod odslova doslova o prevzaté texty niekoho iného. Ak je potrebné nejaký text presne citovať alebo parafrázovať, nesmie ísť o celý článok, ale spravidla len o jednu vetu, maximálne odsek, táto citácia musí byť jasne vyznačená a pri nej uvedený zdroj citácie. Na to, ako sa to robí, existujú citačné normy, ktoré dostanete v každej knižnici.
 2. Autor sa nesmie podpísať pod text iného autora, aj keď text preložil z iného jazyka. Ďalej pri preklade platí to isté, čo pri citácii.
 3. Nesmie dôjsť k porušeniu autorského zákona ani práva na ochranu osobnosti. Ak dôjde k ich porušeniu a dotknutá osoba sa proti tomu ohradí, postihnutá bude redakcia, v konečnom dôsledku aj autor článku. Zákony týkajúce sa tejto problematiky sú voľne prístupné.
 4. Pokiaľ nie je zdrojom informácie samotný autor a vo svojom príspevku spracováva informáciu od niekoho iného (sem sa nerátajú všeobecne známe fakty, ale napríklad predpokladaná premiéra filmu či termín vydania knihy), mal by si overiť hodnovernosť údajov aspoň z dvoch nezávislých zdrojov, najlepšie z pôvodného zdroja.
 5. Váš článok by mal niesť krátky, vtipný a výstižný titulok, napr. ak sa v texte hovorí o plánovanom pomenovaní ulice podľa postavy z Hviezdnych vojen, článok môže mať nadpis Košičania budú šliapať po Darth Vaderovi.
 6. Na začiatku každého článku by mal byť perex, teda krátky úvod do článku, ktorý sa (celý alebo jeho časť) zobrazí ako ukážka na hlavnej stránke ešte predtým, ako si čitateľ klikne na článok samotný. Perex by teda mal byť výstižný a dostatočne pútavý, aby čitateľa primäl prekliknúť sa ďalej. Pre lepšiu orientáciu perex zvýrazníme boldom.
 7. Text nesmie byť pridlhý, aby ho čitateľ bol schopný na jeden raz spracovať. Ideálny text by nemal byť kratší ako 1800 znakov (s medzerami) a dlhší ako 5 400 znakov (s medzerami). Beletrizovaný text alebo text členený do menších častí medzititulkami (napr. súhrnné spravodajstvo) môže mať okolo 7000 znakov. Ak máte príliš veľa faktov, urobte z nich radšej viac článkov, prípadne napíšte článok na pokračovanie. Lepšie je každý deň priehrštie čerstvých informácií ako raz do týždňa plné vedro.
 8. Každý článok pred uverejnením na Fandom.sk prejde redakčnou úpravou, ale je žiaduce, aby si autor článku po sebe opravil chyby, aspoň tie ktoré rozozná aj bežný textový editor. Ideálnymi pomocníkmi sú Pravidlá slovenského pravopisu a Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka pre žiakov ZŠ. Každému prispievateľovi je zadarmo k dispozícii aj náš vlastný štylistický editor Umberto, ktorý v texte vychytá základné štylistické chyby.
 9. Text treba napísať v programe Word a uložiť ako formát .docx alebo .doc. K recenziám (knižným a filmovým) a podobným článkom netreba posielať obrázky. K reportážam a rozhovorom sú obrázky žiaduce, prinajmenšom jeden vyhovujúci obrázok do perexu. Autorom obrázkov by mal byť autor článku. Ak sa k obrázkom viažu nejaké osobnostné alebo majetkové práva inej osoby, než je autor článku, vyžaduje sa súhlas na ich použitie a je potrebné na konci článku uviesť pôvodný zdroj fotografií, podľa možnosti aj s prelinkom. Obrázok by mal mať veľkosť približne 900×600, uprednostňujeme obrázok „landscape“, t. j. „na šírku“.
 10. Textové aj grafické súbory treba pomenovať tak, aby bolo jasné, kto ich písal, čo znamenajú a že patria k sebe (čiže tieto obrázky patria k tomuto textu), napr.: dusan_rozhovor_mac­ko_pu.docx a dusan_rozhovor_mac­ko_pu_macko_a_med­.jpg (pričom dušan = meno autora, rozhovor = druh článku, macko pu = meno osoby, s ktorou robíme rozhovor, macko pu a med = názov tohto obrázka). Aj obrázky a ich názvy sa stávajú súčasťou vášho príspevku, preto obrázky treba pomenovať. Názov obrázka môžete dať rovno do názvu grafického súboru, ako vidno na príklade vyššie. Ak máte obrázkov viac, označte ich napr. dusan_rozhovor_mac­ko_pu01.jpg, dusan_recenzi­a_macko_pu02.jpg atď. a do textu článku úplne na záver napíšte názvy obrázkov napr.: Obr. 01: Macko Pu medituje nad pohárom medu – tento text sa potom zobrazí v článku pri obrázku. Ak chcete k textu uverejniť viacero obrázkov, dajte jasne najavo, ktorý obrázok si prajete umiestniť na hlavnej stránke pri perexe, najlepšie označením Obr. 00 alebo dusan_rozhovor_mac­ko_pu00.jpg.
 11. Textové (.docx, .doc) aj grafické (.jpg, .png) súbory treba poslať (ak ich je veľa, je vhodné ich zbaliť do formátu .zip) ako prílohu e-mailom na adresu redakcie alexandra.pavelkova@fandom.sk. Poznámka: Ak nám píšete prvýkrát, do e-mailu môžete pridať aj nejaký slušný pozdrav a želanie všetkého dobrého, a najmä vašu predstavu o tom, čo s článkom v redakcii máme urobiť (skúsenejší si asi dokážu predstaviť, čo nás primälo k tomu, aby sme formulovali túto poznámku).

Ďalšie body budeme pridávať podľa potreby, teda podľa chýb, ktoré sa u nádejných prispievateľov budú najčastejšie vyskytovať.


Ďakujeme vám, že ste si vopred tieto pravidlá prečítali, a želáme vám veľa šťastia na ceste k Pulitzerovej cene alebo aspoň k prvému zaslúženému honoráru.

Redakcia


25. októbra 2012
Alexandra Pavelková