Pegascon 2001

Po tretíkrat, najvýchodnejšie stretnutie fanúšikov Sci-fi, Fantasy a pridružených odborov ľudskej činnosti. Aj tohto roku ho organizuje SFK Pegas Prešov. Opäť v Prešove, na Slovenskej ulici č. 44. Znova v oktobri, 20. od 10:00. Môžete sa tešiť na…

…pimprlový tyjatr, amatérske videofilmy, prednášky, workshop, mladistvých intelektuálov, tlačenú podobu fandom.sk, bar a vyberanú spoločnosť (rytier Rádu fantasy, veľký vezír a iní).

Kontakt: Juraj Kundrík, 0903/255492, Volgogradská 78, Prešov, demolator@hotmail.com.

Prípadnym zaujemcom zabezpečime ubytovanie.


19. septembra 2001
Juraj Kundrík