Ohnivé pero: Vyhlásenie 2. kola roku 2017

ohnive pero

Redakcia denníka Fandom SK vyhlasuje 2. kolo súťaže mikropoviedok Ohnivé pero Q2 2017. Poviedky je možné zasielať priebežne. Prvá poviedka tohto kola bude zverejnená 4. septembra 2017 a ďalšie v takom poradí, v akom budú prichádzať. Predpokladaný termín uverejnenia poslednej poviedky je začiatkom decembra.


Čo možno vyhrať v súťaži?

 • Poviedka, ktorá získa 1. miesto, prinesie svojmu autorovi odmenu 40 eur a diplom.
 • Poviedka na 2. mieste bude odmenená dvoma knihami a diplomom.
 • Poviedka na treťom mieste bude odmenená knihou a diplomom.
 • Knihou bude odmenený aj jeden z hlasujúcich v záverečnom hlasovaní o víťazovi.

Pravidlá súťaže:

 • súťaže sa môžu zúčastniť príspevky žánru sci-fi, fantasy, hororu s prvkami fantastiky alebo iných subžánrov fantastiky, téma je ľubovoľná,
 • veková hranica účastníkov súťaže je neobmedzená,
 • súťažné príspevky môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku,
 • rozsah poviedky je maximálne 7 500 znakov (s medzerami),
 • do súťaže prijímame len texty vo formátoch rtf, doc, docx,
 • pri písaní textu použite font Times New Roman veľkosti 12, jednoduché riadkovanie, na ukončenie odseku použite klávesu ENTER, nie „mäkký enter“ alebo medzerník,
 • do textu nevkladajte obrázky, tabuľky, špeciálne grafické znaky a nekreslite čiary. Pokiaľ chcete jednotlivé odseky výraznejšie oddeliť, na oddeľovací riadok umiestnite nejaký bežný znak na klávesnici, napríklad hviezdičku, pomlčku a pod.,
 • príspevky je možné zasielať až do naplnenia kola poviedkami, čo redakcia včas oznámi (viď. predpokladaný termín uzávierky). Poviedky, ktoré prišli po tomto dátume, bude možné zaradiť po konzultácii s autorom do nasledujúceho kola Ohnivého pera,
 • poviedky prichádzajúce do súťaže budú publikované pravidelne vždy v pondelok na stránkach www.fandom.sk bez redakčných úprav,
 • príspevky do uzávierky alebo v priebehu daného kola súťaže Ohnivé pero na stránke www.fandom.sk nesmú byť publikované časopisecky, knižne, na internete ani iným spôsobom, kde by k nim mala prístup široká verejnosť, ale autor môže zdieľať link svojej poviedky uverejnenej na www.fandom.sk na sociálnych sieťach alebo na svojom blogu,
 • jeden autor sa môže v jednom kole zúčastniť najviac troma poviedkami,
 • akonáhle autor zašle poviedku do súťaže, už ju nemôže požadovať spätne upravovať,
 • zaslaním poviedky do súťaže autor súhlasí s jej uverejnením na stránke www.fandom.sk a tiež so spracovaním svojich osobných údajov pri úkonoch súvisiacich so súťažou Ohnivé pero,
 • o víťazovi daného kola rozhodnú čitatelia v záverečnom hlasovaní na stránke www.fandom.sk,
 • právo na záverečné hlasovanie o víťazovi majú všetky poviedky, ktoré sa zúčastnia v súťaži,
 • autor víťaznej poviedky získava 40 eur a diplom, autori poviedok na 2. a 3. mieste získavajú okrem diplomu knihy od našich sponzorov – vydavateľstiev Ikar, Artis Omnis, Hydra, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, Fantom Print, OneHotBooks a e-shopu Audioteka.sk spravidla podľa vlastného výberu z ponuky,
 • v záverečnom hlasovaní o víťazovi bude aj z hlasujúcich vyžrebovaný výherca knihy, ktorú venuje redakcia denníka Fandom SK.

Svoje poviedky zasielajte výhradne e-mailom na adresu alexandra.pavelkova@fandom.sk ako prílohu e-mailu. Akceptujeme len texty vo formátoch rtf, doc, docx. V predmete e-mailu uveďte: Ohnivé pero a v texte e-mailu uveďte svoje meno alebo meno, pod ktorým má byť poviedka uverejnená. Nezabudnite na názov poviedky, pokiaľ nie je uvedený priamo v poviedke. Ak pridáte nejakú vetičku o sebe, potešíte nás. Každý autor bude upovedomený o prijatí, resp. neprijatí poviedky do súťaže v priebehu maximálne 5 pracovných dní. V prípade prijatia mu je oznámený aj dátum predpokladaného publikovania súťažnej poviedky.


UPDATE 23. 10. 2017: UZÁVIERKA

Milí autori, jesenné kolo súťaže Ohnivé pero Q2 2017 je už uzavreté. Tento víkend sme zaznamenali prílev súťažných poviedok, pričom všetky splnili podmienky súťaže, takže kolo máme naplnené až do 18. 12. 2017, čo je termín uverejnenia poslednej dvojice poviedok. Potom bude vyhlásené hlasovanie o víťazovi.
Pokiaľ od tejto chvíle prídu ďalšie súťažné poviedky, po dohode s autorom ich presunieme rovno do jarného kola Q1 2018. V prípade pretrvávajúceho záujmu zvýšime počet týždenne zverejnených poviedok v jarnom kole na 3.


2. kolo Ohnivého pera v roku 2017 je už v poradí dvadsiatym prvým súťažným kolom tejto súťaže. Niektorí z autorov, ktorí si prvýkrát zmerali sily s konkurenciou v Ohnivom pere, dnes už publikujú vlastné knihy. Ďalší sa o víťazstvo v tejto súťaži neúnavne pokúšajú ďalej a zveľaďujú tak svoje prednosti (podaktorí aj svoje chyby). Iní autori po zverejnení a okomentovaní ich prác čitateľmi pochopili, že by mali svoje šťastie hľadať v odvetviach, pre ktoré disponujú lepšími schopnosťami. Do ktorej skupiny patríte vy?


Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vaše práce.

Alexandra Pavelková, gestorka súťaže


17. júla 2017
Fandom SK