Ohnivé pero q1 2013: Vyhlásenie 1. súťažného kola roku 2013

Redakcia denníka Fandom SK vyhlasuje 1. kolo súťaže mikropoviedok Ohnivé pero 2013. Poviedky je možné zasielať priebežne. Uzávierka súťaže je 27. mája 2013. Prvá poviedka tohto kola bude zverejnená 11. februára 2013.


Pravidlá súťaže:

 • súťaže sa môžu zúčastniť príspevky žánru sci-fi, fantasy, hororu alebo iných subžánrov fantastiky, téma je ľubovoľná,
 • veková hranica účastníkov súťaže je neobmedzená,
 • súťažné príspevky môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku,
 • rozsah poviedky je maximálne 7500 znakov (s medzerami),
 • zasielajte len texty vo formátoch rtf, doc, docx,
 • do textu nevkladajte obrázky, tabuľky, špeciálne grafické znaky a nekreslite čiary. Pokiaľ chcete jednotlivé odseky výraznejšie oddeliť, použite nejaký bežný znak na klávesnici, napríklad hviezdičku, pomlčku a pod.,
 • príspevky je možné zasielať až do uzávierky, ktorej termín redakcia včas oznámi, poviedky, ktoré prišli po tomto dátume, bude možné zaradiť po konzultácii s autorom do nastávajúceho kola Ohnivého pera,
 • poviedky prichádzajúce do súťaže budú publikované pravidelne, každý týždeň, na stránkach www.fandom.sk,
 • príspevky do uzávierky alebo v priebehu daného kola súťaže Ohnivé pero na stránke www.fandom.sk nesmú byť publikované časopisecky, knižne, na internete ani iným spôsobom, kde by k nim mala prístup široká verejnosť,
 • počet poviedok od jedného autora nie je limitovaný,
 • akonáhle autor zašle poviedku do súťaže, už ju nemôže požadovať spätne upravovať,
 • o víťazovi daného kola rozhodnú čitatelia v záverečnom hlasovaní na stránke www.fandom.sk,
 • právo na záverečné hlasovanie o víťazovi majú všetky poviedky, ktoré sa zúčastnia v súťaži,
 • autor/ka víťaznej poviedky získava odmenu vo forme kolekcie kníh od našich sponzorov – vydavateľstiev Artis Omnis, Ikar a Epocha spravidla podľa vlastného výberu,
 • v záverečnom hlasovaní bude z hlasujúcich vyžrebovaný výherca knihy venovanej redakciou Fandom SK.

Svoje poviedky zasielajte výhradne e-mailom na adresu alexandra.pavelkova@fandom.sk ako prílohu e-mailu.

Akceptujeme len texty vo formátoch rtf, doc, docx. Do textu súťažnej poviedky nevkladajte obrázky, tabuľky, špeciálne grafické znaky a nekreslite čiary. Pokiaľ chcete jednotlivé odseky výraznejšie oddeliť, použite nejaký bežný znak na klávesnici, napríklad hviezdičku, pomlčku a pod. V predmete e-mailu uveďte: Ohnivé pero a v texte e-mailu uveďte svoje meno alebo meno, pod ktorým má byť poviedka uverejnená. Nezabudnite na názov poviedky, pokiaľ nie je uvedený priamo v poviedke, a tiež nebude na škodu, ak si pri písaní mailu spomeniete na tri zázračné slovíčka, ktoré vás kedysi naučila mama.

1. kolo Ohnivého pera v roku 2013 je už v poradí dvanástym súťažným kolom. Niektorí z autorov, ktorí si prvýkrát zmerali sily s konkurenciou v Ohnivom pere, dnes už publikujú vlastné knihy. Ďalší sa o víťazstvo v tejto súťaži neúnavne pokúšajú ďalej a zveľaďujú tak svoje prednosti (a podaktorí aj svoje chyby). Iní autori po zverejnení a okomentovaní ich prác čitateľmi pochopili, že by svoje šťastie mali hľadať v odvetviach, pre ktoré majú viac schopností. Do ktorej skupiny patríte vy?

Prvé Ohnivé pero, projekt Mischa Jedináka, v ktorom sa predstavilo 80 mikropoviedok, bolo výnimočné. Aj keď ho Mischo po čase uzavrel, pero, čo chce písať, sa nedá hibernovať na veky. Nápady nemôžu vymrieť, nanajvýš sa im podarí na chvíľu ukryť, ako Sithovia v časoch Republiky. Dvakrát do roka na niekoľko mesiacov nastane čas, keď perá vyrazia z úkrytov a vydobyjú si miesto na týchto stránkach.

Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vaše práce.


21. januára 2013
Alexandra Pavelková