Ohnivé pero Q2 2019: Dokonalosť

ohnive pero

V podkrovnom byte s jedným oknom sedel za písacím stolom unavený študent práva. Bez akéhokoľvek výrazu na tvári listoval zbierkou zákonov. Hranaté okuliare bez spodného rámu pomáhali jeho unaveným očiam rozlúštiť, čo napísali už dávno pred ním iní.

Zákon zbierky zákonov č.101/18 §43 odsek 2

Žiak základnej, strednej odbornej školy, lýcea, gymnázia, vysokej školy v akejkoľvek forme štúdia nesmie byť hodnotený známkou horšou ako výborný.

Odôvodnenie: Každý názor a myšlienka je správna a dokonalá, preto nemôže byť označená za chybnú.

Trest sa nevyžaduje.

Odôvodnenie: Každý občan je dokonalý, a preto pozná a dodržuje všetky vládou prijaté zákony.

Spomenul si na deň, keď každý z jeho spolužiakov dostal za jedna, aj keď každý povedal na tú istú otázku úplne inú odpoveď. Vždy, keď sa niečo učil, skúsil k tomu priradiť aj príklad z praxe a následne zopakovať od slova do slova, hoci, akákoľvek interpretácia by bola uznaná za správnu. Vždy, keď niečo recitoval, najradšej si pri tom poklepkával pravou rukou po svojom stole prvotriednej kvality za výhodnú cenu. Nikdy ho to nijako nepoškodilo, ani diera v dreve nebola, ani zásuvka neodpadla. Akonáhle si bol istý, že dokonale ovláda danú informáciu, presunul sa k ďalšej.

Zákon zbierky zákonov č. 543/18 §1 odsek 1

V prípade, že sa stretnú dvaja protiidúci ľudia, vždy sa obídu podľa pravidla pravej ruky.

Odôvodnenie: Je neprípustné, aby sa občan nášho dokonalého štátu musel trápiť nepríjemnou ponižujúcou situáciou dezorientácie a nepochopenia.

Trest sa nevyžaduje.

Odôvodnenie: Každý občan je dokonalý, a preto pozná a dodržuje všetky vládou prijaté zákony.

Mladý študent sa zamyslel a pripomenul si vo svojej preťaženej mysli, že takúto situáciu už zažil. Natiahol sa na stoličke, nadýchol sa a so zavretými očami odrecitoval aj tento zákon a zároveň zas a znova aj ten pred ním. Presunul sa k ďalšiemu číslu vyznačenému žltým zvýrazňovačom.

Zákon zbierky zákonov č. 222/18 §2 odsek 2

Každému občanovi našej krajiny a rovnako aj ľuďom žijúcim trvalo či dočasne na našom území sa zakazuje povedať a pripustiť, že bola povedaná akákoľvek slovná skomolenina, upozorniť na chybu reči, vadu vzhľadu a gestikulácie, či neprejaviť dostatočné nadšenie z anekdoty druhého človeka.

Odôvodnenie: Každý človek je dokonalý, a tak aj jeho reč, vtipy či iné verbálne aj neverbálne prejavy.

Trest sa nevyžaduje.

Odôvodnenie: Každý občan je dokonalý, a preto pozná a dodržuje všetky vládou prijaté zákony.

Študent si oprel padajúcu hlavu do dlane a spomínal, kedy sa naposledy niečo z toho stalo. Čírou náhodou to bolo v ten deň, keď sa stali predošlé dve veci. Jeden z jeho spolužiakov povedal svojím koktaním vtip, ktorý nebol vtipný ani vďaka jeho rečovej vade, no všetci navôkol sa smiali. Zase si začal poklepkávať a recitoval tento výrok, aj ten pred ním a aj ten pred ním. Pomaly otočil o niekoľko strán doprava.

Zákon zbierky zákonov č. 743/18 §4 odsek 9

Príslušníkom oboch pohlaví sa zakazuje odmietnuť kohokoľvek, kto im vyzná akýmkoľvek spôsobom emocionálnu náklonnosť.

Odôvodnenie: Každý človek je dokonalý a dokonalo vyjadruje aj svoje pocity, preto je nemožné s nimi nesúhlasiť.

Trest sa nevyžaduje.

Odôvodnenie: Každý občan je dokonalý, a preto pozná a dodržuje všetky vládou prijaté zákony.

Študent sa zodvihol zo svojej stoličky, prehrabával sa vo všetkých informáciách uložených vo svojej hlave. Už nemohol zo seba vytiahnuť nijakú konkrétnu spomienku, pretože toto, rovnako ako všetky predošlé zážitky, sa udiali všetky v jeden deň, a to každý deň existencie civilizácie. Otvoril svoje jediné dvojité okno a sledoval more rovnakých panelákov s funkčnými výťahmi a osvetlením. Čisté ulice bez kriminálnikov a byty plné nádherných, múdrych a milých mužov a žien. Oblohu bez jediného mraku.

Zametač ráno obišiel telo na chodníku dokonalým oblúkom podľa pravidla pravej ruky.

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
  • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
  • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po ukončení hlasovania a vyhodnotenia daného kola, teda 2-krát ročne.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

23. septembra 2019
Samo Kráľ