Ohnivé pero Q1 2018: Pomoz mi

ohnive pero

„Dík.“ zamumlal kudrnatý chlapec s ostře řezaným nosem a modrozelenýma očima, přebral si od svého kamaráda zapálenou cigaretu. Popotáhl a vydechl trochu bílého dýmu do chladného okolního vzduchu. Podal cigaretu zpět vysokému klukovi ve vytahaném svetru s pihovatým protáhlým obličejem, který si ji beze slova vzal mezi prsty a zastrčil do úst.

Brenden si rukou zajel do černých vlasů, které se mu kroutili kolem hlavy. Rozhlédl se po skoro liduprázdné autobusové zastávce a pohled se mu zastavil na dívce, která ve svém šedavém kabátu bez hnutí stála, nespouštěje zrak z knihy, jež svírala v prokřehlých prstech. Z pod čepice jí splývaly až na záda rovné karamelové vlasy.

Někde z dálky se ozvalo zakrákání a přerušilo ticho panující na zastávce. Dívka zvedla tvář od knihy a v obličeji jí šlo vidět překvapení, následované úzkostí. Její jemné rysy naráz ztvrdly, v úžasu se podívala na oblohu, jako by něco hledala. Bylo jasno, ale zima, čas od času zavál studený vítr a donutil všechny přitáhnout si límce více ke krku a ruce zastrčit do kapes. Konečně odvrátila oči od nebe, na kterém nebylo nic zvláštního k vidění, znovu se zadívala do knihy a nadále si nevšímala okolního světa.

Mohla by být tak nanejvýš o dva roky mladší než já, pomyslel si Brenden a se zájmem si ji prohlížel, ale ze školy být nemohla,ještě nikdy jí tam neviděl, pohlédl opačným směrem na mohutnou budovu gymnázia, které se zdálo být prázdné, bylo pozdní odpoledne, moc studentů už se tam touto dobou nezdržovalo, ne rozhodně ji ještě neviděl.

Havran se znovu odněkud ozval svým skřehotavým křikem. Dívka znovu odvrátila pohled od stránek a vyděšeně se dívala po zdroji hluku. Očima přejížděla po stromech okolo dřevěné budky, kde starší paní v kožichu seděla na staré ošoupané lavičce. Konečně uviděla strůjce vyrušení a v očích se jí zračil strach, s vyděšenou grimasou se podívala na oba kluky stojící na opačné straně zastávky. Brenden se na ní podíval a střetl se s jejím pronikavým pohledem.

Zrzoun si toho vůbec nevšiml, dál nasával cigaretový kouř do plic, přemýšleje nad tím, že se bude muset vrátit domů, brzy. Oči nespouštěl z chodníku pod nohama, i když mu věnoval pramalou pozornost.

Dívka dál probodávala chlapce pohledem a rty něco neslyšně naznačila, Brenden zavrtěl hlavou, jakože to nechápe a už už se k ní chtěl rozejít, ale v té chvíli uslyšel kola blížícího se vozu, ozvalo se další zakrákání, ale mnohem blíž, Jimmy mu poklepal na rameno a on se na něj otočil, zrovna botou zašlapával nedopalek.

„Už pojedeme, ne?“ zvedl obočí v otázce, Brenden jen přikývl a chtěl se vydat za onou dívkou, ale když se zadíval na místo, kde předtím stála. Nebyla tam. Jak mohla tak rychle odejít?
„Nevíš kam šla, ta holka, co tu stála?“ zeptal se Brenden kamaráda, když už byli skoro u místa, kde předtím byla ta dívka.

„Jaká?“ nechápavě odpověděl Jimmy na otázku otázkou.

„Ale nic.“ jen zamumlal Brenden, protože si všiml, že na zemi hřbetem vzhůru leží kniha, kterou předtím četla ona neznámá. Autobus už zastavoval. Sehnul se a knihu zvedl. Nebyl na ní žádný název, nebo cokoli, obal byl prostě šedý. Nastoupili a posadili se na čtyř sedadlo. Brenden, který v ruce stále svíral šedou knihu, jí začal listovat. Stránku za stránkou ale nic nenacházel,jen nažloutlou změť rychle se otáčejících listů. Je prázdná, pomyslel si, ale v tu chvíli zahlédl černý záblesk. Tam uprostřed knihy byla napsána černým fixem jen dvě slova: POMOZ MI.

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až dve.
  • Uzávierka súťaže nie je, súťaž trvá priebežne, kým prichádzajú príspevky.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po čiastkovej uzávierke.
  • Vyhodnotenie a odmenenie víťazov sa uskutoční priebežne, po ukončení hlasovania, dátum najbližšieho termínu redakcia oznámi s dostatočným predstihom.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

9. apríla 2018
Johana Prudíková