Ohnivé pero Q1 2018: Neutečeš

ohnive pero

Uháněla temným lesem. Každou chvíli klopýtla o vystouplý kořen, ale stále se nějakým způsobem držela na nohou. Nemohla si dovolit upadnout. Ne teď.

Krev jí hučela v hlavě. Dech se rychle krátil. Terén před ní se sléval do jedné rozmazané šmouhy. I přes to všechno nedokázala vyhnat z hlavy obraz stvoření, před kterým se snažila uniknout.

Myslí se jí míhaly útržky nesouvislých vzpomínek na obrovské zvíře. Mohutné šlachovité tělo. Hustá lesklá srst barvy havraních per. Masitá morda, z níž odkapávaly hutné sliny. Ale to nejděsivější na tom všem byly netvorovy pronikavé zelené oči, kterými na ni hladově zíral.

V ruce držela prázdný proutěný košík, který ji pouze zpomaloval. Houby, které předtím sbírala, se jí z něj při zběsilém úprku už dávno vysypaly. Ona však stisk na dřevěném držáku nepovolovala. Ani nemohla. Všechny svaly měla stažené v nepolevující úzkostné křeči.

Náhle zaslechla hluboké hrdelní zavrčení po své pravici. Vyděšeně trhla hlavou tím směrem, ale nic nespatřila. Snažila se vystupňovat již tak šílené tempo, kterým běžela, ale cítila, že se vyčerpáním za chvíli zhroutí. Čůrky ledového potu jí stékaly po zádech.

Koutkem oka zahlédla mihnutí se černého stínu. Slyšela dusání velkých tlap. Vykřikla, když se jí sukně zadrhla o špičku větve. Trhla za látku, aby se vymanila z jejího zajetí.

Hekticky se kolem sebe rozhlédla, ale kromě listů třepotajících se v jemném vánku nic nezpozorovala. Jediné, co vnímala, byl tlukot vlastního srdce.

Vtom ho znovu spatřila. Temný stín. Tentokrát nalevo od ní. S hrůzou si uvědomila, co to znamená. Běhal okolo ní v kruzích.

Přiměla své nohy znovu k pohybu. Byla si jistá, že nechybí mnoho, aby se dostala ven z lesa na známou pěšinou vedoucí k jejímu domovu. Do bezpečí.

Vlasy se jí uvolnily z pečlivě upraveného culíku, který jí ráno udělala maminka. Nyní ji jemné prameny dráždily v očích. Drobné větvičky jehličnanů útočily na její kůži a rozdíraly ji jako tisíce drobných jehliček. Nic z toho však nevnímala. Soustředila se pouze na to, jak se co nejrychleji dostat pryč z toho proklatého lesa.

Najednou mezi stromovím spatřila světlý záblesk otevřeného prostranství. Slabé pramínky kouře stoupajícího z komínů několika domků jí tak dobře známé vesnice. Její útočiště.

Srdce jí poskočilo nadějí. Ještě pár kroků. Věděla, že to zvládne. Za chvíli tahle noční můra skončí.

Nechybělo mnoho, aby se dostala až na kraj lesa, ale najednou jí něco trhlo paží a ona se ocitla tváří na tvrdé zemi. Zadusila výkřik a vyděšeně hledala útočníka. Zrak jí však padl na košík ležící vedle ní. Ulehčeně si oddechla. Musel se zachytit o nějakou trčící větev.

Chtěla se co nejrychleji znovu dostat na nohy. Podepřela se rukama, aby se mohla lépe zvednout. Náhle na ni padl neproniknutel­ný stín.

Ztěžka polkla. Nechápala, jak se k ní mohl tak neslyšně přiblížit. Celé její tělo zachvátil třes. Nozdry se jí chvěly strachy. Pevně semkla víčka k sobě a přesvědčovala se, že je to jen sen. Není to skutečnost. Nemůže být.

Ucítila, jak jí na hlavu dopadlo něco horkého a lepkavého. Pomalu to steklo po spánku a spadlo na zem. Bílá napěněná slina.

Bojácně vzhlédla. Nad ní se v celé své kráse tyčil černý vlk. Ve smaragdových očích mu plála neuhasitelná žízeň. Zaklonil hlavu a potěšeně zavyl. Z větvoví vzlétlo hejno ptáků. Slunce zakryl naducaný bouřkový mrak.

Zvíře otevřelo tlamu a blýsklo svými bělostnými zuby na svou oběť. Vrhl se na ni. Ozval se nervy drásající výkřik smíchaný s potěšeným zvířecím chroptěním.

Na opuštěný košík dopadla sprška rudé krve.

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až dve.
  • Uzávierka súťaže nie je, súťaž trvá priebežne, kým prichádzajú príspevky.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po čiastkovej uzávierke.
  • Vyhodnotenie a odmenenie víťazov sa uskutoční priebežne, po ukončení hlasovania, dátum najbližšieho termínu redakcia oznámi s dostatočným predstihom.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

28. mája 2018
Jana Švecová