Ohnivé pero Q1 2017: (Ne)priateľ

ohnive pero

Od pristátia vesmírnej lode uplynulo dvadsať minút, od môjho prezradenia desať a šesť od jeho útoku. Čelo má teraz rozťaté, pery tiež.

Nepripadám si ako vrah.

Krv čerstvá – strieka!

Nad hlavou hviezdy, podo nohami smrť.

Som hrdina – pán tohto sveta!

Sedím v kukuričnom poli a preťatá krčná tepna sa predo mnou mení na horúcu fontánu bolesti. Srdcervúce výkriky zanikajú v slabulinkom chrčaní a pridusený netvor odovzdáva sa smrti, zatiaľ čo jeho pokožka mení farby rýchlejšie ako chameleón.

Zvláštne! Skonal pred necelou minútou a cítim uspokojenie,, aké mi bolo doposiaľ cudzie. Je to oslobodzujúce.

Rád by som vedel prečo sa na mňa zahnal tou haraburdou.

Útočil bezhlavo – inštinktívne!

To on si začal – to on mal zbraň!

Ja holé ruky – žiadna sekera!

Ešte dobre, že ich sem chodievam pozorovať spoza kukuričných trsov.

Občas sem zablúdim ja, občas oni.

Najzásadnejšie otázky prídu až na pitevnom stole. Ale už teraz pochybujem, či mal vôbec nejaké srdce – hlúpy farmár…

  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až dve.
  • Uzávierka súťaže nie je, súťaž trvá priebežne, kým prichádzajú príspevky.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po čiastkovej uzávierke.
  • Vyhodnotenie a odmenenie víťazov sa uskutoční priebežne, po ukončení hlasovania, dátum najbližšieho termínu redakcia oznámi s dostatočným predstihom.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

24. apríla 2017
Peter Šufliarsky