Ohnivé pero - jeseň 2022: Ten, čo kradne duše

ohnive pero

Sedela som na stoličke pri kozube. Ruky sa mi triasli. Vzlyky som zatláčala na dno svojej duše. Zvierali mi hrdlo a zakazovali mi dýchať. Pozrela som sa do zrkadla. Odraz v ňom mal vpadnuté oči, vyziabnuté líca, sivú pokožku, vytrhané vlasy. Červené rany sa ťahali po celom tele. Pár z nich stále krvácalo. Nesnažila som sa zastaviť krv. Na čo? Aký zmysel malo ďalej prežívať v tomto nezmyselnom svete ?

Maličký plameň sviečky na rímse sa zachvel a zhasol. Konečne! Svetlo mi trhalo oči. Okno ostalo otovrené dokorán. Roztrhané závesy viali vo vetre a biely mesiac vrhal do izby dlhé tiene. Len nech odfúkne moju dušu ďaleko. Za mojou stratenou dcérou. Mala som pocit, že vietor sa snaží zvaliť celý dom. Hral pohrebnú pieseň. Sedela som tam hodiny a hodiny, bez pohnutia. A počúvala vietor, ako spieva. Ako sa snaží prehlušiť môj žiaľ. Moju hlúposť. Okolo domu boli stromy. Vysoké ihličnaté stromy sa skláňali pod pohrebnou piesňou a konáre sa mi tlačili do okien. Škrabali po skle. Vyzerali ako nože, ktoré sa ma snažia dostať. Avšak boli moc krátke, koľká škoda. Zrazu vietor ustal. Nastalo hlboké ticho, niečo bolo zle. Niečo bolo vo vzduchu. Niečo bolo za mnou. Na krku som pocítila mrazivý dych, neopovážila som sa ani pohnúť. Krv z mojich rán kvapkala na zem. Kvap. Kvap. Kvap. Odrátavala čas. Všetky svaly v tele som mala napnuté. Zmysli sa išli zblázniť. Stále ten dych. Prišiel si po mňa ten, ktorý si pred toľkými rokmi zobral moju dcéru. Ten, o ktorom ľudia hovorili, že sa skrýva v lese, tvár strašná, zelená, jazyk krvavý, oči čierne, pokožka prehnitá, namiesto vlasov hady.

Buchot, rachot. Dvere sa skoro rozpadli. Vietor. Tá istá pohrebná pieseň. Krik. „MAMA! MAMA! MAMA!“ Blúznim. Počujem krik svojho dieťaťa, ktoré tu nie je. „MAMA! MAMA!“ Už to nechcem viac počuť! Už stačilo! Už som sa naplakala dosť! Zaryla som si nechty do kože a zúrila som. Nové rany. Už nekrvácala len jedna. Všetky! Potom tvár! Vlasy! Mala som dlane plné starých, šedivých vlasov! A po tvári mi stekala ďalšia krv! Stále som počula ten hlas; „MAMA! MAMA“ Prečo to neprestáva?! Ani bolesťou neprehluším svoje najhoršie predstavy! Mesiac sa mi smial a vietor zavíjal. Niesol ku mne hlas môjho dievčatka, môjho jediného dieťatka. Buchot, rachot. Dvere sa prehýbali. „MAMA!“ Ležala som na dlážke, vo vlastnej krvi a slinách. Všetko páchlo močom. Kopala som okolo seba. Plakala som. Buchot, rachot, krik. Odrazu ostalo ticho. Priplazila som sa ku dverám a otvorila som ich.

Na dlážke ležala moja krásna dcérka. Dlhé, zlaté vlasy jej zakrývali tvár. Odhrnula som jej ich a pohladila som ju po bledom líčku. Hľadela som na ňu a po dlhej, dlhej dobe som sa cítila dokonale šťastná.

Tam ručička, tam hlavička, tam srdiečko, tam nožičky. Pozbierala som si ju do náručia a ľahla som si vedľa nej. Spievala som jej. Vietor zatiaľ hral svoju pohrebnú pieseň.

Jedna minúta, jedna hodina.

Druhá minúta, druhá hodina.

Tretia minúta, tretia hodina.

Z hodín sa stala väčnosť.

Posledné, čo si pamätám, bola tvár, ktorá sa nad nami skláňala – tvár strašná, zelená, jazyk krvavý, oči čierne, pokožka prehnitá, namiesto vlasov hady.


 • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
 • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
 • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
 • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
 • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
 • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie o finalistoch, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
 • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
 • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
 • Viac v pravidlách súťaže.
 • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
 • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

24. októbra 2022
Barbora Vyšná