Ohnivé pero - jeseň 2022: Pod mikroskopem

ohnive pero

Toho století nebylo Bytosti příliš dobře. Už od prvního roku ji trápily nezměrné bolesti. Dlouho pozorovala, že něco není v pořádku, jen se neodvažovala jít k Léčiteli. Jenže někdy kolem půl třetího oběhu pátého Měsíce pochopila. Nebylo jiného zbytí.

Jen s velkým vynaložením sil se fázově posunula k obydlí místního Léčitele, bolest už byla nesnesitelná. Na prahu jeho makrokosmu zavrávorala, tak tak že ji chytil. Pohlédl na ni a bez váhání přijal, dovedl na lůžko a okamžitě začal pracovat. Ptal se na mnoho otázek: co Bytost pohltila, zda neexpanduje nějaká soustava, jak jsou na tom její meteorické roje, jestli se některá z jejích tělesovitých částic nemnoží a další jiné…

Po odebrání rozličných soustav a čekání na výsledky testů ji, po usedavém dožadování, dal lehké sedativum k utišení bolesti. Léčitel vyndal z černé díry zářící krystal, chytil Bytost za jednu z mlhovin a krystal k ní přiložil, vydal slabý elektrický impulz. V tělesu Bytosti byly všechny cizí, nepřátelské organismy na nějaký čas omráčeny. Veškerá bolest, která ji tak dlouho trápila, náhle odezněla. Cítila lehké vibrace celého tělesa, po těch mukách byly velice příjemné a osvěžující.

Léčitel již znal příčinu všech potíží. V této oblasti to byla velice neobvyklá choroba, ale během věků takto některá Bytost onemocněla a určitě se jich nakazí ještě mnoho. Moudrý Léčitel již pozorné Bytosti vysvětlil, oč se jedná. Řekl jí, že jde o virus, který napadá malé planetky v tělesu, a tam, kde se uchytí, začne se živit a množit po celé její šířce. Ve chvíli, kdy je silný a vyspělý, začne se pozvolna rozrůstat. Je to vlastně takový parazit, poučoval, který se nakonec pokouší dostat až do centrálního planetárního řečiště a odsud už snadnou cestou k hlavním systémům, především Sluncím, jejichž energii posléze vysávají.

Překvapenou a velice vystrašenou ji uklidnil, že existuje jen velice málo případů, kdy je vir natolik silný, aby se dokázal dostat tak daleko, aniž by ho jakkoliv postihl účinek léčby. Poté připomněl ještě bolest a malátnost, vysvětlil, že parazit se uchytil na nedobrém místě, na silné planetě. Proto se už v tak raném stádiu choroby, kdy se teprve začíná rozrůstat a pokouší nabourávat pouze nejbližší okolí, projevují náhlé bolesti. Ty jinak přicházejí až mnohem později. Bytost se uklidnila natolik, že začala vyzvídat způsob léčby a její délku. Léčitel se na ni usmál upřímným, chápajícím, ale na druhé straně i poněkud posměšným úšklebkem, kolikrát jen už tyhle otázky slyšel. Jako všechny předchozí pacienty i tohoto velice překvapilo, že se operace může provést okamžitě na místě. Šlo o jednoduchý zákrok, paprsek vyslaný skrze tělesovitý vesmír téměř okamžitě zničí hlavní centra viru a ten postupně odumře, přičemž planeta bude poškozená jen minimálně.

Bytost ani nevěděla, jak se to stalo, jednu chvíli stála a poslouchala průběh léčby a ve chvíli druhé, ležela v gravitačním poli pohodlného lehátka. Nad jejím tělesem se vznášel obrovský průhledný krystal obklopený jinými, rotovaly nepravidelně několika směry, špička toho největšího se přibližovala. Při pohledu na něj Bytost okamžitě napadlo, jak velkou černou díru do ní asi udělá. Překvapivě právě v tento moment vůbec necítila strach, spíše úlevu z brzké léčby viru. Léčitel navedl ostří krystalu na postižené místo. Upravoval intenzitu paprsku a jeho rozsah, až se dal celý mechanismus do pohybu a doslova se vnořil do tělesa Bytosti. Rotace krystalu se zastavila, každá jeho součást ustala v pohybu. Pak se několikrát nepravidelně zachvěl, pokaždé se objevil jeden nesmírně slabý, téměř nepostřehnutelný modrý záblesk světla vyslaný do tělesa. Bytost nepociťovala žádnou bolest, vlastně necítila vůbec nic. Krystal odlétl pryč, Léčitel vypnul gravitační pole a pogratuloval k úspěšné léčbě.

„Přijďte za takový jeden až dva miliony cyklů na prohlídku. Pokud by se virus vrátil, provedeme další zákrok. Hezké století,“ rozloučil se Léčitel a Bytost spokojeně odešla.


V té chvíli na malé obydlené planetce kdesi hluboko v tichém vesmíru panoval děsivý chaos. Před dvěma lety postihl celoplanetární elektrickou síť totální kolaps, způsobený náhlou elektromagnetickou bouří z centra kosmu. Po tu dobu obyvatelstvo planety upadlo do absolutní nečinnosti, veškerá technika byla ochromena. Už už se začínalo dařit vše uvést do normálního stavu, do městských středisek a důležitých zařízení se opět navrátil život, když v tom, po dvou letech klidu, zavládlo šílenství. V několika málo hodinách byla naprosto zničena všechna největší a nejmocnější centra onoho nepatrného světa. Několik nárazových vln během dne z čistého nebe je jedno po druhém doslova smetlo z povrchu. Těch, kteří ten teror přežili, byla hrstka. Během následujících dní začali přeživší vylézat ze svých podzemních úkrytů a jiných skrýší. Ještě po mnoho měsíců bylo vidět modrý mlžný opar obepínající celou planetu. Z civilizace zbyly jen trosky. Ten téměř vyhynulý druh teď bude bojovat o přežití, znovu začne poznávat sám sebe a opět se bude množit a budovat, jistěže bude, protože to umí, to mu jde nejlépe. Využije svou další příležitost a možná se potom naučí i bránit. Už připravený na další útok z hlubin kosmu.


 • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
 • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
 • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
 • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
 • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
 • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie o finalistoch, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
 • O víťazovi daného kola rozhoduje porota.
 • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po vyhodnotení daného kola, teda 2-krát ročne.
 • Viac v pravidlách súťaže.
 • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
 • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

12. septembra 2022
P. Rušeb