Ohnivé pero - jeseň 2021: Ten, kto býval v srdci stromu

ohnive pero

O košaté listy stromov odráža svoje svetlo mesiac. Nežný vetrík tíško vanie, odnáša lesným tvorom spanie. V tmavom tichu len nočný hmyz bzučí, ale vílam už sa roztvárajú oči. Svetlo ešte v skryte leží, však lesný ľud už niekam beží. Kým búvali, zavítala k nim hrôzostrašná búrka a s hrmotom vbúrala sa k mnohým aj do vnútra. Nejeden strom utrpel strastiplné rany, lež najmladší upadol do nenávratnej strany.

Leží, leží nehybne, nevládne jeho telo. Korene sú vyvrátené a spálené je drevo. Na okolí zhluknúť sa už stihol lesný ľud. Aj zvieratká pricupkali tichučko, nech nenarušia ten pochmúrny kľud.

Zaleskli sa prvé slzy a zovrelo mnohým srdce… Pri pohľade na padlú vílu, ktorej telo sa ešte trbliece. Leží vedľa svojho domu, usmrtená na zemi. Kvapky bahna jej ušpinili z rosy utkané periny. Detské rúčky ovísajú z drsnej kôry stromu. Lesná víla nedokáže žiť bez svojho domu.

Lúče slnka krok po kroku pretínajú zarmútenú oblohu. Spolu s nimi stráca víla svoju hmotnú podobu. Pozostalí krušne plačú a skrývajú sa za listy. Život víl je predsa len prchavý a tŕnistý.


  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
  • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
  • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po ukončení hlasovania a vyhodnotenia daného kola, teda 2-krát ročne.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

11. októbra 2021
Jana Borišincová