Ohnivé pero - jeseň 2021: Nevyslovené tajomstvá

ohnive pero

Aralia a jej ochranca Cajétan Leovan prechádzajú cez dlhú pasáž vesmírneho korábu, vedúcu ku kajute s prekvapením. Popritom pozorujú vzdialenú Zem.

Nikdy by si nepomyslela, že sa ocitne vo vesmíre. Očami blúdi po hviezdach a hľadá tú najžiarivejšiu, ktorá by mohla byť v tomto momente jej hviezdou splnených želaní.

„Úžasné, že?“ vytrhne ju zo zasnenia Cajétan.

„Áno, je to neuveriteľné…“ odpovie a ďalej pokračuje vo svojich myšlienkach. Mimovoľne sa dotkne jeho ruky, premýšľajúc o tajomstve svojej minulosti a o tom, akú rolu v nej hrá on, ktorého pozná len pár mesiacov. Potom svoju ruku stiahne a položí si ju na hruď, akoby si tým gestom pripla odznak s obrázkom zlatej trúbky roka, čo ju v poslednom čase vystihuje. V duchu si vynadá: Ja, hlupaňa, nesmiem sa ho dotýkať, keď je v mojich myšlienkach!

„Nie je náhoda, že si tu. Ty sem právom patríš, a preto som ťa sem doviedol,“ povie rozhodným hlasom jej ochranca a Aralia sa zastaví. Rozmýšľa, ako to myslel. Je to vari prvá zmienka o tom, kto je a odkiaľ pochádza?

„Už čoskoro sa ti otvorí brána odpovedí,“ pokračuje Cajétan. „Po zasvätení do tajov minulosti sa budeš učiť bielu mágiu, ezoterizmus a… neboj sa, nie sú to zložité vedy,“ dodá na upokojenie jej zaskočeného výrazu. „Tak poď! Nech stihneme to prekvapenie, ešte než príde Sandman na návštevu.“

Na mieste zadá Cajétan bezpečnostný kód od dverí, nato sa samé otvoria a odhalia neveľkú miestnosť so základným životným vybavením a strapatú starenu.

Zatiaľ nič netušiaca žena, ktorá sa práve zobudila, spozornie, keď sa spoza jej naťahujúceho sa chrbta ozve mužský hlas. „Moja pani, prepáčte mi,“ začne ospravedlňujúco Cajétan, „nechcel som vás vyrušiť, ale máte dôležitú návštevu,“ a ukáže na ohromenú dievčinu.

Vetchá žena v nej hneď spozná svoju stratenú vnučku, ktorá je mladšou kópiou svojej matky, a chce povedať jej meno nahlas, no len žvatlá a ťažkopádne vstáva z postele.

Cajétan sa zahľadí do Aralinej tváre plnej otázok, položí svoju ruku na jej rameno, a pritom ju oboznamuje s okolnosťou: Žiaľ, nemôže normálne rozprávať. Pri poslednej záchrannej misii sa dostala do rúk nepriateľom, ktorí jej vytrhli jazyk. Po jej oslobodení ostalo jej telo značne… oslabené, čo naďalej pretrváva, a preto často spí. Vďakabohu, že sa vyliečila z traumy a nebojí sa nás, povie mlčky, aby starenku nerozrušil.

Aralia ostala nachvíľu ako prikovaná k zemi. Už druhýkrát vo svojom živote cíti ten vzrušujúci a mocný blesk, ktorý práve teraz do nej udrel pri strete jej očí so ženinými jantármi. Rovnako tak tomu bolo, keď sa po prvý raz zadívala do Cajétanových a on jej pohľad opätoval. Otriaslo ňou vtedy akési nevysvetliteľne silné puto a radšej sklopila zrak, akoby chcela zatvoriť okná do svojej duše a nepriznať si doposiaľ nepoznaný cit, ale márne. Niečo sa zadrhlo v pántoch a zakaždým, keď čo i len mierne zaveje vánok lásky, sa trochu pootvoria.

Potom neviditeľné klince, čo držia Araliu pribitú k dlážke, opadnú a opatrne sa vydá k žene.

Jedna k druhej sa pomaly približujú a čoraz viac silnie rytmus v ich srdciach. Bijú až tak, že by ich aj hluchý počul. Či skôr svojou dlaňou cítil, pretože z celej miestnosti vyrážajú pulzujúce ozveny dvoch ľudí, ktorých spája príbuzenská vnútorná sila. Túto silu možno opísať ako rýchlo sa prebíjajúce korene magického stromu k hlboko hľadanej podzemnej vode. A v okamihu nájdenia stratenej lásky – v prípade Aralie a jej babky vo vzájomnom objatí – sa ich žily vychádzajúce z rúk, podobne ako korene stromov, prepletú v jedno, pričom spoločne vytvoria fialovo svetielkujúcu mandalu, prúdiacu tie najmocnejšie pozitívne emócie. A namiesto zelených listov im z očí rašia číre slzy radosti.

Našli ťa a žiješ, milé dieťa! Áno, som tvoja stará mama! V tejto chvíli som najšťastnejšou bytosťou v šírom svete, povie babka skrz svoju myseľ pri objímaní. Potom, keď sa obe upokoja, žiarivý kruh sa rozpadne a žily sa stiahnu späť.

Araliu neprekvapil druh tichej komunikácie: ide o prenos myšlienok pri dotyku so živou bytosťou. Mala česť zoznámiť sa s ňou, keď sa pri svojom úteku s Cajétanom zo sirotinca v Bretónsku, kde ju konečne našiel, ocitli v nebezpečenstve, pretože ich prenasledovali sluhovia Pána temnôt. Skôr ju ohúril nevysvetliteľný veniec zo žíl, ktorý ich dve spájal.

„Ani nevieš, aká som šťastná, že si a že sme spolu, babička moja,“ povie nahlas Aralia, aby Cajétanovi prišlo na rozum, že ich má nechať osamote. On to zo situácie vycíti a zahlási: „Porúčam sa,“ a odíde z kajuty.

Ďalej pokračuje babka vo vysielaní nevyslovených viet pomocou pulzu pri kontakte s vnučkinou rukou, hľadiac pritom uprene do jej mladých, nevedomých očí: Vieš aký si pre mňa neuveriteľný dar. A nielen pre mňa a našu rodinu, ale aj pre celý náš národ. Priniesla si k nám opäť nádej!

Aralia pochopí, že sa jej strastiplná cesta ani zďaleka nekončí. Práve naopak, je začiatkom životného boja, ktorý ju a ostatných Osiričanov ešte len čaká. Nik sa nemôže vrátiť domov! Cajétan jej stihol povedať len toľko, že ich spustošená planéta zvaná Osiris je zabraná nepriateľmi hmyzieho druhu, ktorý je známy tým, že neúprosne požiera a ničí všetko, čo mu skríži cestu a postupne dobíja ďalšie exoplanéty. Okrem toho ju udivuje s akou naliehavosťou počula slovo nádej vo svojej hlave. Akoby práve ona dokázala spasiť svet!

Aralia, chcela by si poznať počiatok nášho života? Minulosť súvisí s našou budúcnosťou.

Áno, hlavne kvôli tomu, aby som pochopila, čím vlastne som!

Nie čím, ale kým. Popravde, si výnimočná nielen svojou vnútornou silou, ale aj pôvodom.

Pôvodom? Kto sú moji rodičia a kde sú teraz?

Tvoji rodičia, ach, zatiaľ nevieme, kde sa nachádzajú. No nemaj strach, majú silného ducha, a verím, že ich nájdeme, sekane dopovie a chytí sa za srdce.

Babi, čo sa deje?

To nič, dieťa moje. Len sa cítim byť unavená, a to ešte neuplynula ani hodina, čo som hore, odpovie s dlaňou pritisnutou k hrudi. Aralia ju drží okolo pliec a pomaly si sadá spolu s ňou na posteľ. Potom sa zhlboka nadýchne a pokračuje: Naše životy sú komplikované. Viem, že by si chcela poznať už celý náš príbeh, ale preto, aby si pochopila súvislosti, ti musím najskôr povedať o našom vzniku, tradíciách, a tiež o ich prelome. Odvtedy čo bol porušený sľub vernosti a oddanosti k našej vlasti, sa všetko razom zmenilo. Z rajskej záhrady sa stala neobývateľná púšť. Osiris je teraz ako Mars. Takú spúšť narobili tie temné… Zmocní sa jej zožierajúca bezmocnosť, odoberajúca životnú silu.

Babička, si v poriadku?

Áno. Len si musím zdriemnuť. A potom ti všetko poviem. „Hách,“ zívne a ľahne si.

Dobre, môžem tu ostať s tebou?

Pravdaže. Ak chceš, tam hore, na poličke je kniha. Môžeš si ju prečítať, pomaly dopovie a zaspí ako bábätko. Aralia dá ruku na jej hruď a pocíti, že jej tep pokojne bije.

Vstane z postele. Zoberie si z poličky knihu. Obráti prvú stránku a vtom niečo vypadne. Zrejme záložka. Zodvihne to zo zeme a vtom zistí, že je to fotka, na ktorej sa usmieva jej matka. Otočí ju a číta: Drahá Auróra, nech navždy žije slnko v tebe. S láskou Leovan.

Žeby Cajétan? Nie, veď vyzerá dosť mlado. Musím zistiť pravdu! Ale čo mi on tak prezradí so svojimi hádankami. Skúsim, či je možné čítať v spiacej mysli.

Jemne položí ukazovák babke na spánok a počúva, ako v sne práve dakomu hovorí: Ak sa jej podarí spirituálnym kľúčom otvoriť dvere od pravej podstaty jej vnútornej sily, premôže tak nepriateľa a celý svet sa dá opäť do rovnováhy.

Niekto: Moja pani, stretnutie s Pánom temnôt je pre mladé dievča príliš nebezpečné…

Babka: Verím tomu, že len ona dokáže premôcť jeho kruté srdce. Srdce svojho otca.


  • Toto je príspevok do súťaže mikropoviedok Ohnivé pero.
  • Je publikovaný v pôvodnom stave, neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
  • Súťažné poviedky sú publikované pravidelne, každý pondelok jedna až tri.
  • Pevne stanovená uzávierka súťaže nie je, príspevky do každého kola prijímame priebežne, kým sa kolo nenaplní.
  • Čiastkové uzávierky sú dvakrát do roka (jarné a jesenné kolo súťaže) a sú oznámené s dostatočným predstihom. Poviedky, ktoré prídu po uzávierke, sú po dohode s autorom presunuté do ďalšieho kola.
  • Na hodnotenie poviedky má vplyv jej čítanosť, počet a obsah komentárov a najmä záverečné verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční po predstavení poslednej poviedky daného kola súťaže.
  • Vyhlásenie a odmenenie víťazov sa uskutoční po ukončení hlasovania a vyhodnotenia daného kola, teda 2-krát ročne.
  • Viac v pravidlách súťaže.
  • Ak sa chcete súťaže zúčastniť, prečítajte si aj zoznam chýb, ktorých sa súťažiaci v Ohnivom pere dopúšťajú najčastejšie.
  • Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

25. októbra 2021
Veronika Sýkorová